تفسیر موضوعی قرآن بسمه تعالی سلام بنده علی محمد بهزادی نژاد هستم که در مورخه 4/4/94 با هدف تشریح دروس معارف دانشگاه ها وارتباط بیشتر با دانشجویان عزیز اقدام به ایجاد وثبت این وبلاگ به نام تفسیر موضوعی قرآن نمودم.موضوعات اصلی این وبلاگ که به فضل الهی به تشریح آنها خواهم پرداخت عبارتنداز:تفسیر موضوعی قرآن، تفسیر موضوعی نهج البلاغه،اندیشه اسلامی1 ،اندیشه اسلامی 2،اخلاق اسلامی،دانش خانواده وجمعیت،انقلاب اسلامی ایران،اندیشه سیاسی امام خمینی،تاریخ تحلیلی صدر اسلام،تاریخ امامت،تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی،احکام، مسابقه قرآنی،آزمون معرفی به استاد، کتابخانه، فیلم، صوت، تصویر، دانلود نرم افزار می باشد،که در پنج موضوع اخیر کتاب ها، تصاویر،نرم افزارها و فیلم و صداهایی که در متن درس آمده اند ویا مربوط به درس های دانشگاه می باشند برای دانلود گذاشته ام. برگ سبزی است تحفه درویش وامیدوارم که این وبلاگ موردرضایت ائمه اطهارعلیهم السلام قرار بگیرد وبرای استادان ودانشجویان گرامی نیز مفید باشد. http://behzadi94.mihanblog.com 2017-06-23T19:31:21+01:00 text/html 2017-05-26T03:25:04+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد 100 سوال تستی آزمون تاریخ تحلیلی صدر اسلام همراه با پاسخ/ سال 97-96 http://behzadi94.mihanblog.com/post/457 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">به نام خدا</font><br><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">جهت آمادگی هرچه بیشتر دانشجویان عزیز در آزمون های دروس معارف اسلامی دانشگاه ، 100 سوال تستی آزمون تاریخ تحلیلی صدر اسلام به همراه پاسخ، شامل: فصل های اول، دوم،سوم و چهارم&nbsp; کتاب را برای دانلود گذاشته ام.<br>پاسخ ها را با علامت * در جلوی گزینه صحیح مشخص کرده ام.<br><br></b></font><img src="http://s4.picofile.com/file/7847001070/w97uvo9h0reojzx8tu.gif" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><font size="1"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8295961942/صد_سوال_آزمون_تاریخ_تحلیلی_صدر_اسلام_سال_97_96.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8295961942/صد_سوال_آزمون_تاریخ_تحلیلی_صدر_اسلام_سال_97_96.pdf.html</a></b></font></div> text/html 2017-05-24T13:20:20+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد 100 سوال تستی آزمون انقلاب اسلامی همراه با پاسخ/ سال 97-96 http://behzadi94.mihanblog.com/post/456 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">به نام خدا</font><br><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">جهت آمادگی هرچه بیشتر دانشجویان عزیز در آزمون های دروس معارف اسلامی دانشگاه ، 100 سوال تستی آزمون انقلاب اسلامی به همراه پاسخ، شامل: فصل های اول، دوم،سوم و چهارم&nbsp; کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران را برای دانلود گذاشته ام.<br>پاسخ ها را با علامت * در جلوی گزینه صحیح مشخص کرده ام.<br></b></font><br><img src="http://roozgozar.com/piczibasazi/zibasaz/09/www.roozgozar.com-263.gif" alt=" تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com " style="text-align: center;"><br><br><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8295837684/صد_سوال_آزمون_انقلاب_اسلامی_سال_97_96.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8295837684/صد_سوال_آزمون_انقلاب_اسلامی_سال_97_96.pdf.html</a></b></font></div> text/html 2017-05-21T13:12:32+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد 100 سوال تستی آزمون تفسیر موضوعی نهج البلاغه همراه با پاسخ/ سال 97-96 http://behzadi94.mihanblog.com/post/455 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">به نام خدا</font><br><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">جهت آمادگی هرچه بیشتر دانشجویان عزیز در آزمون های دروس معارف اسلامی دانشگاه ، 100 سوال تستی آزمون تفسیر موضوعی نهج البلاغه به همراه پاسخ، شامل: بخش&nbsp; اول کتاب و بخش دوم:فصل های اول،دوم و پنجم&nbsp; کتاب را برای دانلود گذاشته ام.<br>پاسخ ها را با علامت * در جلوی گزینه صحیح مشخص کرده ام.<br></b></font><br><img src="http://s2.picofile.com/file/7843366769/7رذ.gif" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br><br><font size="1"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8295539042/صد_سوال_آزمون_تفسیر_موضوعی_نهج_البلاغه_سال_97_96.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8295539042/صد_سوال_آزمون_تفسیر_موضوعی_نهج_البلاغه_سال_97_96.pdf.html</a></b></font></div> text/html 2017-05-19T03:27:56+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد 100 سوال تستی آزمون تاریخ امامت همراه با پاسخ/ سال 97-96 http://behzadi94.mihanblog.com/post/454 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">به نام خدا</font><br><div class="C-post"><div class="CenterPost"><div align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">جهت آمادگی هرچه بیشتر دانشجویان عزیز در آزمون های دروس معارف اسلامی دانشگاه ، 100 سوال تستی آزمون تاریخ امامت به همراه پاسخ، شامل: مقدمه، فصل های اول و دوم کتاب را برای دانلود گذاشته ام.<br>پاسخ ها را با علامت * در جلوی گزینه صحیح مشخص کرده ام.<br></b></font><img src="http://s2.picofile.com/file/7847560856/9.gif" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br><br><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8295331734/صد_سوال_آزمون_تاریخ_امامت_سال_97_96.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8295331734/صد_سوال_آزمون_تاریخ_امامت_سال_97_96.pdf.html</a></b></font></div></div></div><br></div> text/html 2017-05-17T23:20:53+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد 100 سوال تستی آزمون دانش خانواده همراه با پاسخ/ سال 97-96 http://behzadi94.mihanblog.com/post/453 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">به نام خدا</font><br><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">جهت آمادگی هرچه بیشتر دانشجویان عزیز در آزمون های دروس معارف اسلامی دانشگاه ، 100 سوال تستی آزمون دانش خانواده به همراه پاسخ، شامل: فصل های اول، دوم،سوم و چهارم&nbsp; کتاب اخلاق خانواده را برای دانلود گذاشته ام.<br>پاسخ ها را با علامت * در جلوی گزینه صحیح مشخص کرده ام.<br><br></b></font><img src="http://s4.picofile.com/file/7847001070/w97uvo9h0reojzx8tu.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"><br><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8295241226/صد_سوال_آزمون_دانش_خانواده_سال_97_96.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8295241226/صد_سوال_آزمون_دانش_خانواده_سال_97_96.pdf.html</a></b></font></div> text/html 2017-05-11T01:29:51+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد 100 سوال تستی آزمون اخلاق اسلامی همراه با پاسخ/ سال 97-96 http://behzadi94.mihanblog.com/post/452 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">به نام خدا</font><br><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">جهت آمادگی هرچه بیشتر دانشجویان عزیز در آزمون های دروس معارف اسلامی دانشگاه ، 100 سوال تستی آزمون اخلاق اسلامی به همراه پاسخ، شامل: مقدمه، فصل های اول، چهارم و پنجم کتاب آیین زندگی اخلاق کاربردی را برای دانلود گذاشته ام.<br>پاسخ ها را با علامت * در جلوی گزینه صحیح مشخص کرده ام.<br></b></font><img src="http://s4.picofile.com/file/7847465806/133333333.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8294602584/صد_سوال_آزمون_اخلاق_اسلامی_سال_97_96.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8294602584/صد_سوال_آزمون_اخلاق_اسلامی_سال_97_96.pdf.html</a></b></font></div> text/html 2017-05-11T00:54:55+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد 100 سوال تستی آزمون اندیشه اسلامی2 همراه با پاسخ/ سال 97-96 http://behzadi94.mihanblog.com/post/451 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">به نام خدا</font><br><div class="C-post"><div class="CenterPost"><div align="center"><div style="color: rgb(57, 57, 57); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">جهت آمادگی هرچه بیشتر دانشجویان عزیز در آزمون های دروس معارف اسلامی دانشگاه ، 100 سوال تستی آزمون اندیشه اسلامی2 به همراه پاسخ، از تمام فصل دوم کتاب اندیشه اسلامی 2 را برای دانلود گذاشته ام.<br>پاسخ ها را با علامت * در جلوی گزینه صحیح مشخص کرده ام.<br></b></font><br><img src="http://roozgozar.com/piczibasazi/zibasaz/09/www.roozgozar.com-263.gif" alt=" تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com " style="text-align: center;"><br><br><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8294596000/صد_سوال_آزمون_اندیشه_اسلامی2_سال_97_96.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8294596000/صد_سوال_آزمون_اندیشه_اسلامی2_سال_97_96.pdf.html</a></b></font></div></div></div></div></div> text/html 2017-05-11T00:28:31+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد 100 سوال تستی آزمون اندیشه اسلامی1 همراه با پاسخ/ سال 97-96 http://behzadi94.mihanblog.com/post/450 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">به نام خدا<br></font><div style="color: rgb(57, 57, 57); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">جهت آمادگی هرچه بیشتر دانشجویان عزیز در آزمون های دروس معارف اسلامی دانشگاه ، 100 سوال تستی آزمون اندیشه اسلامی1 به همراه پاسخ، از بخش های دوم،سوم،چهارم و قسمتی از بخش ششم کتاب اندیشه اسلامی 1 را برای دانلود گذاشته ام.<br>پاسخ ها را با علامت * در جلوی گزینه صحیح مشخص کرده ام.<br><br></b></font><img src="http://s2.picofile.com/file/7611324080/Download.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8294595500/صد_سوال_آزمون_اندیشه_اسلامی1_سال_97_96.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8294595500/صد_سوال_آزمون_اندیشه_اسلامی1_سال_97_96.pdf.html</a></b></font></div></div> text/html 2017-04-08T06:15:24+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد پاورپوینت اعتکاف http://behzadi94.mihanblog.com/post/449 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">به نام خدا<br></font><br><img class="rg_ic rg_i" data-src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgpav9tt3j4Ci9k8uwZTiSUz1cnbGd4VWSTEjFoKAtW6aA4Kc1bg" data-sz="f" name="NbB09Xw9X6Rj3M:" alt="نتیجه تصویری برای پاورپوینت و نرم افزار در باره اعتکاف" style="width:223px;height:169px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:-7px" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgpav9tt3j4Ci9k8uwZTiSUz1cnbGd4VWSTEjFoKAtW6aA4Kc1bg"><br><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b>مسیر انتخابی:قسمت موضوعات وبلاگ:پاورپوینت-مطلب:</b><b>پاورپوینت اعتکاف<br></b>با توجه به در پیش بودن ایام اعتکاف در ماه مبارک رجب پاورپوینت زیبایی با نام اعتکاف و با حجمی کم برای دانلود گذاشته ام.این پاورپوینت پیشکش شما عزیزان و به ویژه دانشجویانی که دراین ایام قصد دارند در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کنند.<br>با تشکر از سایت بلاغ<br></font><font face="Mihan-IransansBold"><strong>&nbsp;این پاورپونت شامل مباحث معرفتی اعتکاف می باشد&nbsp;که عبارت است از:</strong> </font><p><font face="Mihan-IransansBold">۱. معنای اعتکاف<br> ۲.&nbsp;فضیلت اعتکاف<br> ۳.&nbsp;سیره ی انبیاء و اولیاء علیهم السلام<br> ۴.&nbsp;جایگاه اعتکاف در زندگی بشر<br> ۵.&nbsp;بارگاه اعتکاف<br> ۶.&nbsp;پاداش اعتکاف<br> ۷.&nbsp;آثار و نتایج اعتکاف</font><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7847001070/w97uvo9h0reojzx8tu.gif" alt="" border="0" vspace="0" align="bottom" hspace="0"></p><p><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8291477718/پاورپوینت_اعتکاف.rar.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8291477718/پاورپوینت_اعتکاف.rar.html</a></b></p></div> text/html 2017-03-13T04:33:09+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد آشنایی با شخصیت ها-هرودوت(پدر تاریخ) http://behzadi94.mihanblog.com/post/447 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">به نام خدا<br></font><br><img class="rg_ic rg_i" data-sz="f" name="hM_GdsHbI06hLM:" alt="نتیجه تصویری برای هرودوت" style="width:156px;height:196px;margin-left:-5px;margin-right:-7px;margin-top:0px" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUTExMVFhUXGRgYGBYYFxcYGBkYGxoXGhodFxUYICggGBolGxcVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLysBCgoKDg0OFxAQFysdGB0tLSsrKystKy0tLS0tLS0tKy0tKy0rLS4tLTctKy03LS0rNzcrLSstKystLSsrKysrLf/AABEIAMQAnAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAADAQIEBQYHAAj/xABBEAACAAQDBAcFBQYGAwEAAAABAgADESEEEjEFQVFxBhMiYYGRsTKhwdHwI0JSYnIUFTOCouEHFkNTkrIkY9Li/8QAGAEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQIAAwT/xAAfEQEBAQACAwADAQAAAAAAAAAAARECIRIxQTJRYQP/2gAMAwEAAhEDEQA/ANFOmUMRi+nKPTplCa7q+kRy1+QX4x2tVEnEzLabwPdEGZNFR+qJmWpI7x6RAxKUPfwieXrTEs/e5AwgNKX3E+6BLLJr308oZMaw90TrFYnLcjUU+vCHyucRy9aDl6wfDS6sN1ecc73TJg0mpNBc8BU+kOKldQV4Agj1jTYLaUuUAqAD9IzNzJ31EG2lj0mJ9p7BIS+UlWaykGtR2qCnfFePR1kYbNPwgs6UVJFNDApvyiLMOBkdk8xEvZftL+mIqLVTz+BiZswdofp+UdOCOS/C2blFZjN3KLNB7XKKzGLbwEdrEk2hr4/EwTEjsiB48ep9TDsWbCMUmfovh8Yh4txm0rEmc3s+HxiJjkGbU6fOCshT0NCe41hwwoBY77U+vrSDMNeRgjb++n1742dE0S6PzJPuiBifabn8osjrFbNa7fq+UTWh48tPLfEZ1rl5QcnXl84Yp0rwPoIGRJigUgwmBRm4Aknw1j3V5iLcIMJe4iOfLqqiBh8XNAlU6vICufvXUmoi4l4CWXnLnLq9Au7KjBbFhY0p50iqfAhKhAosWAOlhUgDeNbQnRCVNlFusm5rhsoFBQ6EUPdccawzsel1Il1UAtnN+1bj8NPCIzAe+LZSDL61Qr9q8ssUABYVIYA86c4tJWyZE1XIDypi+0ubMANarXVSN8FjaydaIefziZsv2h+n5RoMb0XRkySrNrnZzSu7s031r5cYqZGz5kmYEmLQ5ddxpQWMXw6FizX71+Hxitxo0HcIs2Fm5iK3GD2eQjsDMcfU+pj2NFh4Q3Gt3bz6w7FaLE6w04jswLFainD5wacLju/vEbENQ+EICOh5Q4/EekIUt5esPWXc84Saw7Q8fh84rStz+r5RaTPasK2PrEMyeG82jnYYC/3uQgamtOUSMRLNH7ojILjlG9CH4Y3HKLORKLMBTdXkIrJA05CLdp/VyiVBLGmnDhHPkuKPpPhnCVlsFpfQ1qATYjTyjPz9vmVJX7I58jDMpFATYZgOcazaWGORjO++P4Q3V4tvNN0Z/FYQM97UBA7rGD42L/otPzyAWqQ66V5xo+imLzgg+3JJltU1Jlm48LjyMZjY8wS1yqKmkHwOIaTiQ4BqwvTTd/8AUEpbbG4umUjjlp4f/mDownoFYa6HgYrdodoAqbGjr30sw55STDNlz6gLpc1466eMNuUm4hMucNqCPjFXi30tuHpGm21hKpnXgARrb+0ZXFj2eS+keictjmTGtVjb73xMexR9mExlnP6j6wk9dOEYUea1xAZ5uOUFnaiAYjWMBi+vlDA1vGPV9YbLbTxhJurHl8TAZTUC84KrXJ7oAh0rEks+lHN92h+ERst9a9n5wSeey/OGKt+SD1MTemh2DXMVFNYu5iUKgDQjhuMVGDs47gYn7QmgSmPAeNd4+uMc+apFXtjFFW+0oAdD39/lEaTJDGsQ9vqMRkw4Yq0wirAAlFXtFqE/ly82iqwW0Ww01sJMOdl9l9M6EAg5dxua33QVmrChAp3fCK3ae3ElzZAr7UwLm3LUEV8yvlB8IlRVrn8O4CIvSTYUzGylkyUTOGBFWCgD2TeBm22bPBUy961mIN4oaTEp3EnwYQHAPR3UmwavMEClOdoFsTZmK/ZpQnKiT5RFGLrlmEdlhUa1S/gOET5mxZyzuytVIABqKLQmleQPujWdnYtE2mFJVsztT+HLWuUD8R4xndoYiVNfPKrTRlYFWVhxB3cI1yrLw8vKKAb+LE6k8SY5X0Z6SNi52JRjXqnYId5lF26up3lQCviI68L2mr/Ge2f1H1hZuooN8Nxftn9R/wC0Enfd5iOiRJguIBN1gxNxz+cBxJv4Rmpimw8YRd3cIUC3nuhw+EJDIpXl8IjqPZEEmzPa5L6QPQjl8REaxRLLAqqliTYAVPlE9NgYglj1R9kDUd/frEroviwrDSruBXuNhTxMXuJxjSZmc3Q+0Kf1eUTeTSb6Y1sM8uYBMQrX8QIiBtWYWouoBU04kGoHmAY6dMcTpeaU+vdUHuYbxGYxqYdW+1liVMvcHsGg1B+Ajny7XFBhsKFmGbMZQ70RVNLAXyjiSRU07oxPSfZk/wDaZmIWU5CNLouU5iAFWyjUE8OPfHRsX0fTETRMWYrKFKqpUGWDbtE6qbX8I1WyujkuTLyZi4IYMzmrHMdK7gNKRXxrjnOy+jmNmEKwSUpFT2gzAa3A077wzaqSMKGWZiUPskggk1U1WhqKUMabphsPEdUVwk+Wi1unVktp+PPY8LRx7A4Iyp6vPlictSbsRRjvND2uRiZ7G9OpdHumwdQwBmFrgsKImvaLHUkcOJiVj+k+VczuStrkUuTai7h4xjtqyVlqJqp1SkqQysWlN+Vla8pjoKEiLESlnpSopMW3dY3A4AkQcrWig6XdPZhLyJaFG0Lsb5WFeyu4kb++K7/C2Wf2qYRp1VDzLpT0aInSjAseqmkXp1cylu2gt/TG9/wi6OE4YzmovWuMtbVRRRTy4cY6f5++xV/iVrM/nP8A2MPmpQjnF9N6Pgtm6wUrX4wj7ABavWCmouI63lBqiK3+u+B4lLxfno+1fbB4H+0AfYc0nT0g6GKHd4QkzQ8oZONvAVh+QkEX3CK+Mjq8url85INAFoPMmvpEj9tWmaXIAI0ZiXPkQAPIxUYiYVd6/jPqN+6C4nDEvLmLnAYEMGYlQKa5SQK1rHHl0qLlZ7vR3qGAFAbUANRSmmp3RrGmK6qxpR6XO46eoigaVlkyjvK0PM98T+jswTJbyG3VK8j/AHrAZ09P2dNlMXkkg7wN/Mb4gTsbOnNkmYRTQVMxiAg4k5lNOQixxG1cRhxl6sTF+69aN/MN8VWbE4tgX7KD7o0t4wMsBii7LLQUlpQmgNGPDl8ol47aWWmYEadrcK7iBuIg2zsIFtwgG2ZQaWwMPxWKHpBislZyEVQDOCaB0Nu0aeR3EU3xjJqqBNdbpMls0vd2mZSEPfmuIP07xjDCqqXmVUMtPalsSdeIKVHjFX0P2cwCJNaqs4ZV0INQ2bNW/aB3bzEf1LR7RVRIIamXKAw11oDb3+EZrobNDlsM5oyMerfgwJtyIpG8m4HDzZTyZuZTQqaOb8aeYilm/wCHeGZmmSMRMlObkMBNQ8xVWF99fCFsP2xsgTRJMxSFE2X14FRorqrWuQa0NL0Y8I2Ena0tAAqylAAFl0A7qiKjCYZ5K3LTQuqrRhYbgbgd19Yu9lShPXPKmClbgUqp4G1RvHhFccIq7YXXMO7sj/6iQNtpa/8ASKf9ok/uxv8Adf8A5GPHZbUtNfzMWlGXbUmuqX7vjWJCbXlUsRTm3pSPNslvxk86Q391v+X/AIiNk/bdK1pUtRaSumrMPQV4QjbSppkA1sta+ZiCMFOa1GP1wEDnbEIW7KviPiY3lWxHxE6W7jNlIZqnsjnuiJtmf1aM0uW059Qq6WGpOlqaRS43Yc9WDtWikEWI38d8X2z50sB3DEM1c1TUdmug0Xf5RHlaVo4Y4WQTqUUn9RpFaNo/s8yW/wCYLTStRWnrF1iiDKkqDXsoR36e6MP0hwqT5Y65urAPYnIaoHBK3Frgi4jWl1yW6zUDqQVYWjzSwojBdHMVisKoyZcVLNMwRlBrTVATW+tI2sraAmIGKTE4q6FTGTpJj5R74pdr4+ks6VNh4m55BQzeETsdNU1IcDfRqD3k/COfdKekMtahWWbMAostWBVa/emMLclHKD4pjOkG3c+KDA9hGrbU2Ar4KSOdY1WwsVLmhjIzJQAjMoNCCLmm41jl+061rqSd2/jSncY6V0Hwn2UtgGUkaBmHeTQROdJntp5uzkmEUNGahYqaEmwrSvfA5+yGS8uaQCKjMK2oTXWu4xi+luIxhnNRZiy1bsMgO4UJLrUgE1NDb3RWyel+KQZeuZ7UKvlYU07jG1Vb/BzMR1XWACYjCoK9k5ToKNpuhOhsqYJjM4Mtp82aTQ6ZyXFh7WWwrvqYynR/pzNSWJC4VHT8hcEV7iCI3my5yTURsva3XuG3rcbovj7S1p2KSKda0INhkCnWv5wJcS1NTw1gM4E7z5xfbdrGVsxx/qt9eMObBzf931iRhq5VvuHpBqwbRtY6fLY+3PY92g95+EQMZIw6ijPT+YHw5xZnCrWyjy+dY9J/iKN1GNKClbU9Yc6Os7icCKL1OIYg/dUkX4d3OJ6bIOjyswNLKxpbXNQXra0aJCSRS3u9NYLoKnxsfdE+MOoMuST7QHLhTS3OkZza7smJftq/WIlZDUIMsAg8x6RsGdb0zk0/DpHOelGzcTjJ6rhpUxZqkUnFSiqDY9ulxQXFzAE/A4aT1iiRWRmN5fU1NfyzlBIHh4xpccJCgKWlE2BL1zDzuTzg+wNlTMHKpNmftM46zMoSnABPw8TW97CMZ01220hWmijTMwUKwFK6Eg6kWgpiB0v2qijqZJDOfaNKUWm6MRNnJLWgNzWp3+UUWP2pNdmIIXOczBVC1J47/fCYJTQVFfrvjYPJNlyA5rTlHW+hMgCRLt9wegjnGzpVRWg0PuBjp3Qo/wDjSj/619BBWi22hh0RSxWgoO1UAVPPwjNSss1ss6WpJIW4VqVqBoPwiusXnSfZszEyMkt5arVWJapBoCKEiMbgtiYhXUSnlOVmCoVxXs1r2WpW1/GM1XeM6OS5YJRFFSKkClaEU+hGh2Bg1WpC0NNeZiTtRPs2tQ1UaU1P9oXBzgguNaRfH8jU0CCFbRDbHV+75mkI2KNNAPGLDTYYdheQ9IcRFCdrTKWyig4VhybQc7x5CDxqUZiBckW74DJmrnzE2CkV1uStPSATWgSntaQmLY41NBXy30ilnzcp7c6hoTltWg4Ct4MJtCaU8qwx2rchSaUrlBiLVQ3CTkmHKs0ki+vLuFN0SE6TLKYB2pWwDdm1b0dRQk8gYizcS1dacgB6XjP7VwfWsC96cdYjbGx0PZ+2pU8EoQ4WlaGt6V10BvpHLv8AEjY2ImhDIkzZjCY1QqN7JU8TThpF7sbCiWlAKCtecWcsZmH19amGNJ04HiujmNW74OeKf+pzTyBiKGZLODLN7OGU+8CPpybUaMRc6EiBrMag7RPcb+5ouYnHzrgce9Oy4pxHpHTuh+KmvhBOEz2UJIoKdio+AjWYzByXr1kiSx4mWtfMQKVgpKSmlLKVVYFSFzCoNa6G2sc/ip6c5m9PMQyMjSpVGB/EpFeVIoV2wxcHIc1agqb1JA3846W/QnCTBXLNQ/lmV9zCK89AsOJqOJ00ZCDlZFYEg1GhHAQ3oWLeR0hdpQWcjBqiuUVH5b8ot5U4OBSttaqRAW2aKHt6lTdSBY6eRMTJ0qtKFbAb6esPH2xjGm7fHg1uN4c0pgK7hvEBZ90dvYqUYNK+vdAqQ9XpxjDEeYm+KzaO0epAYqxB30r4RVOjn/VxHvEG2fJIzVMwils5qN27wjltPHEL/Nq10mb9EG6BTOmaAexNv3fJYvJcoDd9b4acONKaaafXCDJYao/8yZ7rJmniSTbwoBCfvaY1KYdr8SRF40qwA+tYkSpdvhAZrN/vaeBT9mBG+51g+Exc5iPslXh9VixnDtRIkSu0PD1isaobbSxC/wCnXkTekNlbamhf4bcgTr749tDbMtDPJVj1DSUbS5m5MpW+7rFrWmhg+DxyzDMUJMpKd0JItVBUkEHSNkEKm3CdUfn9CJErayHUMOawDCbUkuAalQ0vrlLgqGlClWFdwBWvMQZNoSCjPnChFDsGBUqhBIYqRWhAJr3HhE2RtTE2rLApXzqIamJlk+0sLLxEgo75kyy/bLdnJ2Q/bDUK9kg33GBu+HyZy8oITlqWCjN+Ek+y2vZN7RrG1JM1Dow84kE1GsU3/jFTM6yVkU0LiYuUMdAWrQHu1g37uWlsw5HX6v5QlZTGAlty3D5RWrjVrv8AIw0YEqGYM4p3/VIFKA5xUosTztBeB8okyNorS6t7ogKIkC0M0WKUziaXg8l7fXfFaSdOEW2ElKF7RNTfkPnEb00NzQ4aVh4ROJ5w/q1NACfdBFYEkHpaDS5KLW58hDpirSgJ8hCFVSrRKkajnBlw6fiO/d4QaVKXMBmPlDCzG0+jRmtiXPV55szDtLYqSyCV1YcFqVWvVsLcaGJmB2W0t59VJ62ZMmKweigOtFVpRYXHI6+WmfCpapPlD1koPvHhpuPCNZjYwGG6MTuqWU7LlbBfs7GzGS5C5itCMyEgE8OrHEmC7b2fPxCzD1VGGCmyAMwYPMmGWw6s70AlntGntLbWm6Mpdcx8oVcOtPa868axGjxY3aWyJ04z3VCoKYNUVuyzGRN65qDQA5sq1pfuuZaBmnYyaEdZbykVQVKlpqpNzkJvOVpa5gL5aA0EaoYcH7wgMzD3pmHwhOMfgpTLK2U7I+WVLVZgysSrmQoQ9WBWoIa9KrXheK15ObDynzygq4jEfs6Yi8mZIbP1Yv7P2YqhJ0zWIuOhSsIK+0Pr+8FfA29qsJxn9iT1fAS3SX1SGWKS61Cjgp3rw7qcYDJaLvG4ZjLcC5pYeWkZ/Dm/fvioLFpLMFU03wCTBzHSQKPDNKWhmAq7fdbskDuEH63Dnj4TCIyOO2pNnSykzIy8qm3A7oD/AJeYXzjyPzjjZRrdASLXa/5+6CyxK4t5gxz8bGmilG/qYDd84VNnTxcN4ZifhGmxTpKJLOjtyIFPCHthZZ1dqchHOVk4mhILGm/N8xAjOxi/ebTiD6QXRHTEwcun8T3CHyMEtR9ralfZjl64/GV1en6R84nYTaWJrQ5+7sbz4wy41dKbDL/u/wBPOFOHGom1/ljnTY3Fm4LD+Xu598IMVizvb/ifnG8r+m10NZIv9oPIw4SQAD1inwIjnIxWLH4uWU/OGtjMXpR/+P8AeJunydMSVX76f1QjJvzp/VHNpWJxf5h/L8jBP2zFfmN/wH5wZRsdEFRvTwJ+MIanelOFYwH7xxQG/gewfnDl2rigONOKMPjFy1pyxvVUih7HnFVO2Q+dnBQAkmleMY6ftvF/grfgwiK/SieDStDoaq1AY3kNbiYvVirEU7rwFdoS97e4xjNk9IXmTQrscoBNcpF90alMdLAu3uPyi+G0VmMRseWAaZhY740RSxPAx6PQVjlQW+uMMddfr60hI9GMPC3hhli3frHo9BWno0yREnDywCI9HoIyQ8sXFI8qDhHo9FNClRUd8IyC0ej0ZiGUBS0P6sU0j0ejJpuUEG2+BzJYtaEj0Y/QpiD09YoMVhVLsCLVr5x6PRNKuwQyTqrqQfcbRraaco9Houeg/9k="><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b>مسیر انتخابی 1:قسمت موضوعات وبلاگ:تاریخ تحلیلی صدر اسلام،شرح متن کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام،فصل اول ص 17-مطلب: هرودوت(پدر تاریخ)<br></b></font></div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b>مسیر انتخابی 2:قسمت موضوعات وبلاگ:آشنایی با شخصیت ها </b></font><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b>-مطلب: هرودوت(پدر تاریخ)</b></font><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><br>دراین پست با هرودوت پدر تاریخ جهان آشنا می شوید.ابتدا نگاهی گذرا به زندگی هرودوت می اندازیم و در آخر جهت معرفی کامل تر این شخصیت و اینکه اگر می خواهیدآداب و رسوم ایرانیان دوران هخامنشی را از زبان هرودت بشنوید،به ادامه مطلب بروید:<br></b></font><br><img src="http://falshbaner.persiangig.com/image/nazar/19.gif" alt="شکلک های محدثه"></div> text/html 2017-03-07T02:18:13+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد حقیقتی به نام روح http://behzadi94.mihanblog.com/post/446 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">به نام خدا<br></font><br><img class="rg_ic rg_i" data-sz="f" name="GtkABvIy678CUM:" alt="نتیجه تصویری برای حقیقت روح" style="width:253px;height:196px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTEhMVFhUVFRUSFxcXFhUVFxcVFRUWFhUVFRUYHSggGBolGxUVITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGBAQFy0dHR0tLS0tLS0tLS0tLS0tLy8rLS0tLS0tLS0tLS0tNS0tLS0tLS0tLS0tLS0rLS0tKy0tLf/AABEIAMYA/wMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAEBQMGAAECBwj/xAA9EAACAQMDAgQEAwUGBgMAAAABAgMAESEEEjEFQQYTIlFhcYGRFCMyB0JSocEzQ1NysfAVFiSCktEX4fH/xAAXAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAAID/8QAGxEBAQEAAwEBAAAAAAAAAAAAAAEREiFBAjH/2gAMAwEAAhEDEQA/APPVhomOKu0joiNK4XXdH5dbj27th5/3/wCjREsDY2m1jcnH879q4jhA1S2C+qJ2J2i5syAerng1pVpVAbb3Pwx3xf6GizpRRfkIDvbaABljYWA5uT2owQjFs3yLe3wrNRZHo+LiijoFtcCmEcYzYgkXxfuOxtxQXTZI1dw+ojMjm/lhgCoFzaxNzzzYYAxTBUEeiXjuaH0+nZpSLWUDBbBJwDYHPv29vemepniDKSygsbJdgNx9hfmudF0xUcsqHc24nLck3Jyfeka5i6fzc0VD04H3PakfWNVNE7qpsBppZRgH1oVs2R2vxxVv6artGhwCQCSfkParzRrQ0wOD8KEj6jG2/aCSjmIDFiRzaxP87GoupyS/iEgLBEeGdmYqGHo2Wax9rnHe9QeEWVoXszFkdDZ4khIQxrZlVSQQ2T8L27VrwanPTWY3kO25vaj06dbHautfLA8ojM8ayrkp5i7hi+VvcYzRep1EcW0PIl3sI7uo3nGFzk8cVnDqv6SNpJmQLaMDG7DMRYGwOffkD93m+C10dn5/TyfeiOndOhR2dEKsxYn1Mbljc4Jxn+g7Cq/4k6lqI5HVTtA0sswFlNnRls1yOwPHFKP9qi+e1qli0qWXuOfrQ+miL7d3JVb+xJANF6UK1ijA7SUO0ggMpsRjuDVgljcXT7ds0FHoAzljdbGtw9YUTNDJPEJjlYV3Ejk2MhwTa2LA/OpEExY+pFW4JuCzNkXVRcAYvnPyqOhtTptwJvgUL+GATc1lXnJsMfE1niDqEkUkUS7YxKCRNIrMu6/9mFFhutnJF6lTSyIkRkA1DbtpZhHGVVuWC2tiwFhnPNXYtDTaUm9hzQ/SyreYBgRnaxYgC+e98cd7dverANOG9OODcG3B9xVb6duKtaIOU1Mka2jUhUW44FhgAC5I55NE1aPk03FhQg0hFyME4pvDBIZCThSAQp24NhjHceq+T2tU+qhfAUIO5Z72A9wotf7intbCyDp1iuef5UZNpLcHnv71JqYpBbaVv3Zr2A7mw5+Vx86zQalGi3CRZAMF1sUuMG1ibfK5qxcgK6T1XNdTaQm+e9NIZ4nuLi/b2ohoVFtpB97VYdeexR8V1rdQkQ9WS2FUZZjxYD60TAKmZgGWyEk43WX0j4kkY+AvWfW9KIehahoQjSqFwxUqW+IRmvkDj6U46Z0Yo0Z3A+XG8drclmU3HsBttaj4Bjjk5PvTBBe3enbWcJdfOEmSGTYI5Y5P18FgV9OccE4NQLHNLqZF0s6hFjjDXXzEViWsI7GytbOPhVo1fT45V2zRrILg2YAj6UXoulxLGYliVU/hUWGcm9uaYqR+FfDh0+/c6uXsMAjK39TXJu5vk/CksPR9PO0kzonpmkiWMKALobM8rD1MSb2F7AHir7Bp0jwoCoOwAAH0FItT4U08zyzBp43Yj+xkMYc2wWFj/K3Na9Hiqdd6Wk00cGnPrQKrKqApClwwYuR6GsDgZNN+rTee6aTTP+cGVmdbkRbCSS5GLm1tvOasGl6d5SCO7Gw/fZna/clmzU+igC/pAW5ubAC5PJPufjUCT/lvUzGV55Y2vBJp0Kx7QDJYliL5/SKZdX1UkGlDRgnyzCHZV3ExBlEpVf8ALen8B3MUXAC3+vetLqSi3WKSSxtZAvcgXJYgAZvk9qAo2t156hqoX0DjbDHKjSPExRjJt/K2ta5sL/arB4Q8IiBZN20ySEbgibEULewC3Oc3JqyQC7bzewGB7Gj9F+km5uLscXJ+ArSx5d0PwxBrJdRPLGpEc0kaxgAXKttZ5GHqZiQTYmwvxXHiroyajURabTEiSNURkWNdkEe4OGaRh+U1gSAuWwOObM/hKHUamaX/AKvSu5u3lyiHzCLgOVUtYd82Ob2zVkh6WkUKxI7kDl3dpHJ7lnYk/wBPa1WC1Q+uEal/wmkY+esiOzrcrAEJu0hGLm1tl75rmXoEztMdTqI2ZtPJpl2x7QvmWJZs5yor0JNMsKsFQbT6yVAG5jyxtyT70tk0GSSOayYrfiLVNp4UcEEK0KMxBsqFlV2Nj7Xpf12cK+nTRTosrzM1ksyFSrF3lRcMO+e+asvUdqx7TE8ob07VCnBIB3byFAz3PaoumdH08DlooUjuAPSoBJ+JpNkJofD2siZ2Oqi/OfzX2QDdu2qDtLHAIUVN1jQzSyxSaYoJItxCSAlHDABgduQccj3NWXUu9rKL7f60LBhwePnikK71TpnUdRE0Wp/BpER6jGJXf/tD4B+Pa1Lm6DOQsT6ndCrIVDJeUqjBlHmXtyBm3FXnUQOQSf0/Og30xPbFqIsUAaSR9e8mjnRgNxkkKFlUsFtEzXtJa2LcWo//AJb1Sho/xYCyMZWIjsRITu9Jv+ncBj51Z5NGFUKllAyQBYD3sBRWnh3WtwBf5+9F1KXqOiauQtv1X6wqvsTbhMrszg3vf3qDqug1CKyzapdmpYI/5RNztOI7E7fSn3FXOWIljfArQixg+9vvV2SDXdTU6Qln/Kkj2hwCG2utlsLX3Z9qD8GaV44Zd2BKwZVKqhChQAxRcKTjHwFWmWD2zjNcrCORUAK6UC3wohtNbi/HvRBQD5EXrvaAbG2QCKCpkfNMYkuwxi1D6aL3o/TRcUVowg0wtz8ayXULD6mBN8CxVf5sQKJ0kJOPhUvWenyHTv5TbJAhKMLXDAXFvna31qAmKHcFYNiwP3zRIjtc8m1Vzwrr3m1Jux2yaPTzhCfSpLOGIHYnH8qO8Salh+HMTkBtVEhKtYMCSCptyPhWsG9CPxSvuCurYswU3tkjJHBv2ren14LCAAAqx9W9bmwvhFuezD1bf0nmq90DqCtr5tPvmIUTKoedJFJjmJk/JAvEQWKrflV+FT9a07Rapym1fP0eosyqius8S3EgcDdcgjJ/hHtSosuoUkkfG96jh03v8xSLpGrlebQF5GKy6AyMCTZnvF6mHc+o5+NXXycEiwAGScAe5J7VYSd9WsAMjBjclQBYfusx5I7Kfngd6s0GlASwNxyarXjCUjps0kbWKhWV1Of1DKsP9am1/jDTaP8ALm84tsWVzHE7rGjGwaRhgAkH7VqYyYaPWoZGhCMCoNzixttv3uP1jm1824oo62GEXdlS97AnLWyQq8sfgKoXjPqEySatoppEX/hySptZlswntvUdmKm1+c16cIgFBwCRz86esFvgNovzi3O630tRo0ilbHhr0BoNbHOVmgbcm5kvZh6o3KOLMAf1KR9KZDWwSSNpxKnnBd5jDDeFx6tvNsj70xmh9LoxtKSHA4PwpV1vqaaYxqFEru6oEDWbaxsXsATYYF7AXIuRzUzdJdJnklnIibA3OQo4thjtW2Rjndms6nqW0zgfh5Zt623J5dv1qNnqYEtYs1vZTWcOpG6KrXIY2OQP51BH0r1bWAN/nxWutauaCMyQPDZGHmec5VEj5Ykrw1iOfegtV4nWD8Omrkij1EyrtChyjObBtpsbLuNgWIqw6A6Z1iKfU6mCKM7YLDzN4O5g1ioX2+N/oMEsI9OC24iwHA5N/eo+kTt+K18VyUDQbF4VN0VztHAufauOjK3/ABHXo0jbETRtGpJKpvhbftHAuy3NXkWj54vTi/8ALNZFEqxtu/UcCpIZIpomOmnSQ3Kbwd6q47MFIvb2uKUdI6lFJLJpPxIm1EXqkUrt22CghLAAgH4sQWyayRcOispNrk3xQ0mlIZcWAHfAqwtBtX3vSXxN01ZIVLuqLG3mMzs6qFANy21luODk2wD2qTU+iQqb5v7GlWpjKZA9P6R8PiaOEX4bb5kykHZEh2pHHmwQKMksR8c9gKZ6gAoQFFv9TTihUmhAXdzzf40umitbYctf6U81MZ22sbY49qGbQ+WAXXk3HfHxoJVp12go9yRxXUfSi/quSfY1JrgzyK/G0EADvnvRiFmW4wO5BtmpKdoNEQSS5a5uAQPSPYW7U30+myahhTaLUw0cZvmubQrRp6rUR1DTyPEUidUdsBmXeovzdbi+L1kcQuCKOWPjFIVJvBjwodQNVOJkiKH8PGmYUW6wxQnH7uM8mgtJ4XiZNra3WaeOOb8qOYRxky2Vw8ZNzINzn63Hxr0cfqxxRcMCkghRuGN1he3Nr82+FblFit9L8HLDKdRNO88u1kDMsaWDW3foUbibDJJ4pd1fw3NqZh/1Cxw7WSyxAzBXFpAJWJtutbA4+9XnUYBFAbSOOalFdMEEetgQEqY4DDGvoC7JGUKBc7iR5X7oIF82xQ3izSPqZ4NEJmjjlTUSNtsQ7ReV5ayAj1R+o3XF6tckLhtyBdxsGNgDYdie9bg0SPKsrJ64w6qbkWD234vY32jn2qNVLS/s4b8OdPJr5hCxLPDEkaR3LbiEuCUW/bNdy+BIJXVZ+oSy6mNQYcw7ogpDAmMKdwuB+rHtnNX5bE2v2tUmg0qrewAvk2AFz7n3NajCmjwTdNQJ9XPO+oh/Db2CAxx7i3pVRYm5orxv1CXTQRzKT5aTwmYhdxXT3Ic2txfbe3a9Ww2ub+1hXMig4tgix/reih5z1TWx9R1ekj0GqYPEZZJJ4MiKJk27Wv6SWYJYH2NOfCXhCCLVvqF1z6mVdxe/kkiSX0szugv+4QEJxarYNMinbGqrcZCqoB+YHNTogSMBQFUYAACgfIDAp+R3XnvjDocnUdbPCdQUXTxwNFGyLJATKsgkaSI23P8AwtfFqMf9nrkRo/U9W3kbTB/ZjynUBQ/Hr9O5bHsxqzto4vNeUW8x1RWYMcqm7YLXsLbmyB3qYytcHv7Vfi7eZabw6rtMs2r6jDFKC2qbURxQxT2laEAOcKWVQAB+7tPe1EeLOhjqOpiTTpqFRUiEuo3GPTPACJY1UEXnf2IsFLXJNrD0uQqxG4KbHcLgHafdb8H41MV9OKkr0XSgs80wJvN5dxiw8tNot8xSXrfg4zzPJHqp4POjWGZYwlpEXcBki4NnYXq5SEYtm9bDc2HbmsnVV8L+GU0Mciq7yFmDsxRVNkQKqhYwL4X5mkHhHw4za99cEnhhtL5cU7HczzNukkWL+6Q5O05JPa1q9Bcm1dRHPzFXurxWtZ14Q9Q/DTSRxRHS+bGZCEV5fMsw8xvZQMX/AHqounl1GrTUfiNVqXVZEgkTSrBLDKJTZ1gYC+xQRuPYHvXq3UujQ6iy6iKOVVNwJEV7G1ri4xXOn0cMdlSNVVBZVUBVA9gBgU/h/VO6pBLq54ovI8nTaeVXLOy75TD/AGYjVSbJexuc44FWFvU/wHaiNRECS3ftU2n0wvc80bp/As8S3FwD3qOaIlgCcc2+Ao4wncSePhzXapZGc5vge4pWk0ukDNeOx7kfCuV03kynurKPT7GjIUW25Tb37VDM/fPtjNSVWGH39qZ6OK7X+FAQNnNNtJHe9q5NioY+1GBTix70MFsbCpfxCrZbc1oWiLAtj5Udoxj40sGqArrT65sgClGcrC/qqA6lb3A70tmdiwub1qbWAEBeaNWC97MebZvUsAzk5pSJyTmpmlNxWojm4FajksBSySRqgOoI9+a1ow/EuL1ysjHihdLr1f0+1C9U6oFB2ntas2jAnWeoSM1lYqFNrjvUGs6hK0YRpPSO45PzpTPqALcm+TepEnDL6qxrc+Y07sBcO33OaZaHxHItvM9S/Y0rkcWx/OoRHjmqUWLPP4pAPojubV1oPFXIlT6g1X4pSAbgH2qDg571q/TOPQNJ1vTMcOB86kGrRjh1+9eZMTkVCqHtf71c1xepqRnjFd6SO54ryqPUyrw7D61Ppuv6pR6ZPvWZ99ri9WeL40PLo+4+tVHpHjIkhNQMcBh7/GrekgK3BuCMH3rp+s2WBHhqRYsXvWtls1Oi3XNGYt1FK1lJ79qXHUtY2496Zz4GKGme62x9qtUKi1k55onRQWXPH3qSGHnGPlRUkNxj/wBVNaoUK549qZaVyGpfpTY5N7UxjXG4fOubYjqGp2ZHJxUCSXsTzXPVGG0A8tkGhPOsQg596VhlLIDY0RonB+tJ9RqdqkHmpumzm3tinQO1kTFucCu4oh8zR3TiHBvUckARiPesmB5IiDYV2Irc1tnu1xRTWp1BNSTi1cQx0WY72walEDdlo0gdOlmPbmkfWZCcfGrS3TXPahNT0Pdljaxq7CpX7HipUGKc6voefyzf4UM2lZP1Las/jUAPB8a6CWFTn51wALVrU2qnaLVuRBgGu1NrYvWDRyNfav1qAKwH1rSsBmip9DIpsUNCvCwP6T9qUwoC3wqOfQbfUOKIBwPeu79ibis1FMmlLd/T/pTvo/iGSABWG9B9xSzVIQ1lwp5rl0wLVSrNek9M6tFOoKsA38Jwa71b8Wvf2rzJwwtZiD2INqe9E8RsrbZyWFsG2fvW+TPFbkk2rexPvWQOHBOVHsRQGh6pDM1lkI+BNqZ6ljbHFOs4E1WqSIFifSCM396OsP3bG+bg3pJroFdSGFxza2KVpq3QHYxFsAe1MVhRp+L+9HaZzxSyAjFMdMxveuUdK76xONqp3GRQNrn+tMH0okyeRxQ7adlF+1a1QKqnd70w0EJ3WHeg4FueDVp6PotpDHm1Z/Q7gjMTZ70fNGHAvXcyXBrj92tQSu4IUHapo4xY4FRaR8VMK0HSnjAqUtQympQ1OJJMaA1K4o2U0HMLigBIF9WaIlUHBAIofT4a1Ss9FmkDJ02O/wCmu4unxDhaIla1ZFkUQtywqBgD7ULIbDAt8KMdaHZSe9NUclic1uQ3/dBrc4tb2qJWvQ04fRxMRdbdqX6zovLIbgdqYu/FqkaS1FSn6zv7+1CL2FW3U6ZJP1AA+4pHq+ltGT+8vvQYWy8itxpdh8q7a3apIec+1IrSRKL2vftamum65LHGUNnHue1AEgfWg9RJalmnA8UPssY1z/v3oJetLY2XvSmSWwt8KHjRmNlBNMXhppDwM0z02cDGaXaVxRum+HNc43TH3Fdo2KE8z40RADamqJImzewp7onvb5UkVbWp1oRxVGaYKlwaFkPIolWqDVrcXFbEdabAqRCb1Hp+KkUmmJ2KmjShi1QazqccKq0jbQzpEDYm7yMEQY92IzxVRTFwKFl4NR63qkUckUTuFkm3eWCDZigBYBrWvY8E3ObcULrdSquI87nDMLcAJtBJ+rAfWqiJI3G4/DFbksPnStNYvm+Vu9ZXzLWP6AwW9+OSKYE4o1sPNLWomPFCazVIsiIWs0m7YLHO0bmzwMe9SK5vcVnVg0MbWqNltm9dPNgUO83wpqwUUuKhMdaD/au/NIHwoIeTBxUzqSLmoy1xmu43uDftUg8ctjRHm3BuLg9qEkORU282tUi7qPSFY/l2Un7Uq1OlePDD69qeM5vUhYWs2aQquolFhml+rmvi44q0azpUbg7bg/ypYvR1Fw5vfi1EKtyz4t3q2eGdHtQyNy3HypS/QgCLHvT1bAYxbAp0Ui0wz9aZ6X4UpibNgKYaOTisnTBEo+AWFL0ajIJOarSIXO2nGmYUhSTIptppPahmmO/Nbd7qRUMclD6rUhVNufetLBEUoX0k1Jv9jVcGqJPuabaAEDPftTqwSSe1Vvxv0ybVmKGP0IgfUeZfBnQW06EckbiWP+UVYY25zjvXb5AtSKpXiXSarUBi2ikaSTTQeU4eIDSzLdza7X3CYRkkCxVe/wCkvpopS+okC/mbBFEMEHapIbJAzIzd+FFWBWuOeKEjAzmn9EipwRSQOmp1kkahdO0TyF1y5kRlvZVFzYiyjm1r3rnRdS6g6b00qtGZXZGkkETtpyT5YMe30NkG57DOTVsk017YBzfIuMcGpJIsAiqlSoNHrX1EcmoEYETMLIbjMTKzri9mYr6TcixqwlM+1TTR1hTF8EmsmJZkxftQhtx/u1GKlxxxUDx3uAcVU6hK9hXTtcV0YMVsJ3vgUYkIOKj83vU98EHvxQxWrE6Zr/8AuuXbtXEZIrs81JGTXT3sKjkfNY7Y5pDbNihdRyKkY0NOeOKZE4IJvXaLjmoAx+Fdo3NWJXNLJmmGjOaVRPm1NdAnvWGpDOPB+dERHBoBD6rUcosrD2oqdac3+lPNFjN+1JtNHa2eaZK4HzAqZo8yVxI+DfihFn4v9aMYhjTKoEgTIIHepmc3qSI2tbtW3Y3GO9bxWtKD7UUqm30rW3HtUGpk/wD2lkYsPYmpRELc1xorkZ/3iposgi1ag1GYyKyRMCp5ATbFcbCR8L1WDkEaI3vYVsxX7CiGiObHitCImjFrlcA8ULGhub2tRzQ3x8al8gU2LkWmK4NuKEkiHApu8OLe9L5NNbFZa0LKosPeown39qJ29hzXQj796mgEsd66RammW/FQ2PvWUClGTatWxREsdr1yqYqQZqFmFHtbI+FCTLjmpaGPBqOFuRUr271zCvNqtWqnCc020c+DmqNqeoOky2b0YvanUfiCEDL/AEHNZxS9rFreqjTxPM2douB7/CqWP2kTs/pjFji3JpH4u6/+Ibalwg7e596S6PU7CSPvXSfLFvb1PReI9QRe9gc2Io9vEmoNm3AW7AYPwrz/AEHVU5LFmptp+qbqzY1Kv/R/EHnN5cgCtgg+9WSOYi/9K8si1K3BPI4tzTVOpysLFyB86MOr9L1SOJQWcZ+poHUeKEBGxS/xPptVT05W+Tf55otpk4FqdR7N4wc22x/z/wDqo28RzNjYov8AWlUc0Y+dRpqBf2o0U6h8Q6hOFUj2p10/xbARaQFW/lVS/E2oOaYHtWpVxlemL4i0hsPNUX+maX9V8a6GGRYpdQoZvsBzcmvOnYe1ea+L9Tv1DD+HFa+brP18yPWus/tohikKQQGVVwH32B+WKi6d+3GE4l0rKP4g+4/6V4desvWsZfRk/wC2LpyqpG9twuVCm4+dV/8A+cUEhA0pMRPO6zW97WrxQmtA1J9Kab9rHTXAPmFDb9JXj60evjvpslraqMf5iBXy4ay1WF9UanxPo44mn86NkQZ2sCT8qpfUv2zaQL+TA7Ee/p/pXhvmG1rm3tc2+1ck1YtfQPR/2kaGewZvKc2uGGPvVl89SbpYqQCGBuDXyyDTvSeLtZGgRJ3CrgDm1Fhn0+iZpr4NDtLevC4fH+uH97f5imkP7TtSFIKRk++azxPN68Xup96EmHF+9eQt+0LWk33qPgBXDftA1pP6wbVYuT1nUtYjFQvrY4wS7KM2rxjqXiTUzZeVs9gbf6VD0vqrox3EsD2JJ/1q4rkujeHYJMxynPAvQWo8IRqLl3HfAFJNNrlX9JIt8eKsOh8SLtCvm3f3pKja+LY7KL2vyeaGr0PU/gpsurA+/FDf8uaJuJGX53p1nNUiN7G9O+mOzn08dzTafw3plsFdnPvwKN0mkjjXagt/Ws2wyVBHOF+J96IWZj8KB1b7TftesbXUYTaLVEVKuvIpKdVUTawe9XE6fNr65PUj2NVuTqHsahfVmrByW0dXxk1r/i181T21DE2F71NFHNb+ye3vtNODks0nWLA/evO9XOXdmPck021OpZVO5WGO4NIzWpMZtZWga3Wq0Gya1WVlCbrKystSWVlqlWBj+6fsa7Ghk/w3+xoAat0R+Al/w3/8TWm0jjlG+xqSC9bFbCH2P2ro6d/4W+xqTndWb6mj0Mp4jc/9poiHoeobiF//ABNSAlq5p6nhHVn+7t88VJ/ybqu6L96tKwz+HYWFgu2/cc0h6x0I6cble49jzWVlZbLo9S1GaXVG9qysoZg6fWEAAVD+MYm1arKK14YaLocs9vzQPoaZnwTj+2a/yrKymMidD4NRcyuXHYcUevhzS2/sv51lZSR8OhgTCwoLD2vRAgj/AMJP/EVlZQE0cMfPlpf/ACipd/sF+wrKytBBPokkuHRDf3ApRrvBOmcE7Ap91rKyqIg137PY7/lyEfOtp+zVWQlZiGHuMVlZWg30/wDZ5GMySbvlgU5h8D6McoTWVlCMY/C2lHES49xXSeH9OP7pPtWVlVIpeixWwij6Ctp0xBwB9hWVlECQ6QDsv2Fa/BIcFV+wrKylIz0qL/DS/wDlFcHp8f8ACv2FZWVF3+GUfuj7CtbAO1ZWUJpgKgY1qsqMf//Z"><br><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold">مسیر انتخابی</font></b><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> 1</font></b><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold">:قسمت موضوعات وبلاگ:اندیشه اسلامی2،شرح متن کتاب اندیشه اسلامی2،فصل دوم، ص 67-مطلب:حقیقتی به نام روح،مقاله روح آدمی چیست؟<br></font></b><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold">مسیر انتخابی 2:قسمت موضوعات وبلاگ:مقاله-مطلب:</font></b></font></b><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold">مقاله روح آدمی چیست؟<br>روح آدمی چیست،حقیقت آن کدام است و آیا دیدن آن ممکن است؟ اگر می خواهید پاسخ این سوالات را بیابید و در مورد روح بیشتر بدانید مقاله زیر را بخوانید:<br></font></b><img src="http://falshbaner.persiangig.com/image/nazar/20.gif" alt="شکلک های محدثه"></div> text/html 2017-02-19T17:39:29+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد سرگذشت یک بچه تنبل: خاطره امیر محمد نادری قشقایی http://behzadi94.mihanblog.com/post/445 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">به نام خدا<br></font><br><img class="rg_ic rg_i" data-sz="f" name="05aVxizoylih4M:" src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTS-e7jgFwXXy5b-_I6-lG8L-VYuD7Pre0F7xp9hWE5rUD1eHMF" alt="نتیجه تصویری برای بچه تنبل کلاس" style="width:279px;height:179px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px"><br><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold">مسیر انتخابی :قسمت موضوعات وبلاگ:داستان-مطلب:سرگذشت یک بچه تنبل: خاطره امیر محمد نادری قشقایی<br></font></b></font></b><div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <font size="3" face="Mihan-Nassim">ﮐﻼﺱ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ، شیراز ﺑﻮﺩﻡ ﺳﺎﻝ ١٣٤٠، ﻭﺳﻄﺎﯼ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻣﺪﯾﻢ اصفهان یک ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﺳﻤﻢ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻡ، ﻟﻬﺠﻪ ﻏﻠﯿﻆ ترکی قشقایی، ﺍﺯ ﺷﻬﺮﯼ ﻏﺮﯾﺐ. ﻣﺎ ﮐﺘﺎﺑﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍ اناﺭ ﺑﻮﺩ. ﻭﻟﯽ اصفهان ﺁﺏ ﺑﺎﺑﺎ. معضلی ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ، ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ.<br> ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﻧﺒﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﻭ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺩﺭﺳﮑﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻡ.<br> ﺗﻮ اصفهان ﺷﺪﻡ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺗﻨﺒﻞ ﮐﻼﺱ. خانم ﻣﻌﻠﻢ ﭘﯿﺮ ﻭ بی حوﺻﻠﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺩﺷﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩه ﻣﻦ! ﻫﺮ ﮐﺲ ﺩﺭﺱ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ می گفت : ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺑﺸﯽ ﻓﻼﻧﯽ ﻭ ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﻮﺍ ﺑﻮﺩﻡ.<br> ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺯﺣﻤﺖ ﺭﻓﺘﻢ ﮐﻼﺱ ﺩﻭﻡ. ﺁﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺑﺨﺖ ﺑﺪ ﻣﻦ، ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺪ ﻣﻌﻠﻤﻤﺎﻥ. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻪ ﮐﻼﺱ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﭼﻮﺑﯽ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﻡ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﺮﻭﺩ ﮐﯽ ﻫﺴﺘﻢ!<br> ﺩﯾﮕﺮ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﻢ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ!<br> ﮐﻼﺱ ﺳﻮﻡ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺁﻣﺪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﺎﻥ. ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ ﻗﺸﻨﮓ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﻭ ﺧﻼﺻﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎﺭ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻮﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻼﺱ ﻣﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ. ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺭﻓﺘﻢ ﺗﻪ ﮐﻼﺱ ﻧﺸﺴﺘﻢ. ﻣﯿﺪوﻧﺴﺘﻢ ﺟﺎی من ﺍﻭﻧﺠﺎﺳﺖ!<br> ﺩﺭﺱ ﺩﺍﺩ، ﻣﺸﻖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﯿﺎﺭﯾﻦ.<br> ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﻣﺸﻘﻢ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻭﻟﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻨﺒﻞ ﮐﻼﺱ ﭼﯿﺴﺖ!<br> ﻓﺮﺩﺍﺵ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪ، ﯾﮏ ﺧﻮﺩﻧﻮﯾﺲ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﺩﺳﺘﺶ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺸﻖ ﻫﺎ. ﻫﻤﮕﯽ ﺷﺎﺥ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩه ﺑﻮﺩﯾﻢ. ﺁﺧﻪ ﻣﺸﻘﺎﻣﻮﻥ ﺭﺍ ﯾﺎ ﺧﻂ ﻣﯿﺰﺩﻥ ﯾﺎ ﭘﺎﺭه ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻥ، ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪﯼ ﻣﺸﻘﺎﻣﻮ ﻧﺸﻮﻥ ﺩﺍﺩﻡ، ﺩﺳﺘﺎﻡ ﻣﯽ ﻟﺮﺯﯾﺪ ﻭ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﯽ ﺯﺩ.<br> ﺯﯾﺮ ﻫﺮ ﻣﺸﻘﯽ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ می ﻨﻮﺷﺖ. ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺑﺮﺍ ﻣﻦ ﭼﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻪ؟<br> ﺑﺎ ﺧﻄﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﻧﻮﺷﺖ: ﻋﺎﻟﯽ!<br> ﺑﺎﻭﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻥ ﺷﺪه ﺑﻮﺩ. ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺯﺩ ﻭ ﺭﺩ ﺷﺪ ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺩﻓﺘﺮﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺒﻞ ﮐﻼﺳﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻢ.<br> ﺁﻥ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻣﻌﺪﻝ ﺑﯿﺴﺖ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺍﻭﻝ ﺷﺪﻡ ﻭ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪ. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺩﺍﺩﻡ ﻧﻔﺮ ﺷﺸﻢ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﻓﺘﻢ. ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍﺩ.<br> ﭼﺮﺍ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭﯾﻎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﻪ ﻭﯾﮋه ﻣﺎ ﭘﺪﺭﺍﻥ، ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ، ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ، ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ، ﻣﺮﺑﯿﺎﻥ، ﺭﺋﻴﺴﺎﻥ ﻭ...</font></div><font size="3" face="Mihan-Nassim"> <br> ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ امیرمحمد نادری قشقایی - ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎسی ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮبیتی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎه ﻛﻨﺖ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ<br>نقل از سایت پندآموز<br></font></div> text/html 2017-02-19T17:18:26+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد داستان خریدن کفش ملانصرالدین و پاپوش مناسب و راحت http://behzadi94.mihanblog.com/post/444 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">به نام خدا<br></font><br><img class="rg_ic rg_i" data-sz="f" name="6-4QNRnSEyDwKM:" alt="نتیجه تصویری برای ملانصرالدین" style="width:144px;height:180px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUSEhMWFRUVFxgbGBgWFhgaHRkeGx4eGBsfGx0dHiggGB0lIBkXITIhJSktLi8uGB8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGyslHyUtLS8yMjItLy03MS03Li01MC01LS0tLS0tLTUtLS0tLS0tLS0tKy0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAMgAoAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQQFBgcCAwj/xAA+EAACAQMCAwYDBgYABQUBAAABAgMABBESIQUGMRMiQVFhcQeBkRQjMkJSoTNicoKxwZKi0eHwU7KzwvE0/8QAGwEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAQCAwUGAQf/xAAxEQACAgEDAgQFAwMFAAAAAAABAgADEQQSIQUxE0FRgRQiYXHBMpGxM0KhI1JTgtH/2gAMAwEAAhEDEQA/ANxoooohCiiiiEKQmg1Ecx8fhs4u1mYjwVRuznyUeJozPQCTgSWJozWO8R5+v5949NqngFxI592IwPYCo8cwX4bP22bProI+mmqTcgOJq19F1di7sY+5m5ZorKeH/EG6j/jKs49Pu2+XUH6CrZwnn+ymIQuYXP5JhpP1/CfrU0sVu0V1Ggv0/wDUXiWyiuNYpQanE51RSA0tEIUUUUQhRRRRCFFFFEIUUUUQhRRRRCck1iHOXETcX0rE5WAmKP0xjWR6k/4rbXOMnyr5p4Rcs4Or8TamP9Wo6v3Iqm8/JNnoaK2qBby/mSFdA0CkzWdO9imuXiVlKMAVPga6IrznQkYBwTUl4kH2suDyJH23M1/bOY4rqQBSQFJ1LgDb8Xjitf8Ahxzm92DBcfx1UMGxgSIfH0IOx9xWLXqAl3HQv3em+hTk/XH0qzcrXHY3lpIu47TQf6ZO7j13x9Kf8TsJxF3TRstcf28j7Tfs0ua4kzg46+FeNisgQCRgz+JVdI+Qq6YeY6opBS0QhRRRRCFFFFEIUUUUQhRRRRCctXzRxCwa0uZYiMdnK4HqGJIHoCukj1BFfS7VSOfOR/tjCeJlSULpYOMrIvUBsdCN8H1qDrkRvRX+DbuMyd72PGrUNuo6H6eJqwx8tyCA3FzncDsrdCQXZiAvaN1G5Gwqocb4bNbkpcxGBt8Fs6T/AEvsCfber3wq/tjcRJDFIVYxyLrl1KNRGk6ckhiVOQdtvWsrWLZWAU+5+02tZ1O28BUPEdj4fxdjpmkVJS20kKmNQf06Sx1DPjVPu7VoXeC4GShVS4zoOrcb/lJH5TVw5ZhNzLIZy2kBAY2fftlJ1sAD3U3wPMVGc3WqT3kRT+GplEyd5dwN2f00pgE+IrO0t9gvNVjbuM/QGKabXW1fMDkSp8QQEnC6UwFUDbbqx9M4Aqw8l2JmvoYwNoWEjE+SgnH1ZfpUDwrhF/cNpSIRlAgZ5m0adQ7pw2CM+g862rkblKOwiPe7SWTBkk6Z6kAeSjJ+tdDWh4Mt1vUqyjJX/dx7Sf4ndiKGSU9ERm+gzVdk5hSCe6MzYQLbFQN/4mpdh5ZFTnH4NdrMn6onH/Kaos/L639zauX09nbQtIuMkhiSB6Zwa0KUQgljgTmbWYHCzS1pa5U11ml5fCkpairPjcT3MtoMiSFVYg+IboR50QkrRSA0tEIUmaTVXjd3aRqXkYKo6knAonhOJ7ZppY8QEpfCuug4y6lc+2eopOH8RjnXXG2pckZHQ42OPMU2g4pme4iOywJGSf6wxP7LUtp5nhYcSVoIrwsbkSRpINg6hgD6jNdzShQSSABuSegxvvUZ79ZXuY+Izx3FrHFEGjkfEjFcj2/lPU59KyziqdheXAjOOydlXCAFR/EOcdTlzv7Vqy80QSpHJAwkV5xCD69Sd/IZqkc1pHccW0KifdKmtnzpZ+qhwPx9QBVWswKssO0Z6fbsuLd+PxJTk2+mfUlwuJNCOjFlZ3jbIGsgDdSN/wCoVnnM6apJyJSg1trwW0sufzAEasZ6etWrh7duyuXCmDUoZVZIkBYB1LNvMzgH0XFZ9xaXRC66gSdhkk5z1wfHYDesvpekX4iyw+YHE0KAPDcsOMRjzJx5rmRS26xoI01AZKr4v5setXD4efENrQdlKHliOD1JaIAEHQD+IHbbO1ZmTtXSvg10VSoqhPKYD5Y7h3n1hwnjlveRsbeVZBjBAO65/UOoqP5P5dktRI00vaySFO8FIAVBhFAydhmvnaxvjqzrMbHYmMspPuQf81sPwx5zeV2tLptUjd6KQn8Y6FceBAGevnVllDJWWTlZBbFZwG7yyNx8x8VNpI47OWBGiBwMOGYMM+Z2/wCE1awayb40QrFLaXhVsDVG7LjbcOhHkwIOPA9PGr1y5x3tvupO7MqgnykUjaRP5T4j8p2rOLgMF9Y3jjMsFZTzffrZ8ZS6YkDsY1cD8yu5Q/Tun5GtVNZtzPwlLq/uUcZH2VIxkZCs2t8n2wPrUNRcKay7dhPUXc00hDtXdQfJV20tjbu7amMahj/MBg/uKnKuHaRkM13KftPZgExgKg6ZbTqP+Vqu2STXFlBHfD7ySdcqy7kKS249h+wqP43zLLw69nDR9pHOVdMtpwdIUgHBHgKkuV7qe8m+23C9nFGpEKb4y34mycZwBjOPE074TIm7jHBB/ER8UM+3PPpLYnZxKiKAqnCqBsOnT9qq14MScVYf+in/AMb0x5ia7vcTWgZUt3BjyMGVjkMwz0C9Bnrk1N8F4RMbWVbpvvrgNrP6QRpAGPIVHaEXcTyfL3kyd7bccCP4b2O3so5JWCqkSZP9o2qg3/xBa5IjjtWZdWdGonX+nVgbDO+PSrckCXcwGNVvbHAB3WSQbfMIB9SasccKjcKB7ACvK7K6ySy5P3npR3A2tgSo8scPuJOzkuI1iCs0hXAy0jDAOB+EKNgOtUvnCwkt+ISTJGSrntARn01Zx47Vsua4ZQfD06VS1gZskR7SP8Oc4zPn264yuGDN92CxCrqKgMdWkeA6gVRL67aZySNvAeQrU/inzOhSSytkQQrgOyjq2rOFP6Qdj61k6yaehI9qtVNnlgS3Va9r02KMATyzSq9OQpfGpSM9Co/zXldWrIcHGPMdKsKHGR2mcCOxnKH61YuG3T90jUkiEMjeTDpiqwDTu1lCkd4qd+oyKu01uwkHse8qur3DI7ibTzvxNOI8F+0jCyQyKZF8UYd1wPcHbPgaZcmXBurdAsipd2oAjOM6QOmoeKMO6ar/ACbcGT7RaZXF5Ayg5O8kYLJ06EjUPlUJyvxpbO7jkzlCVDgfpbb5kGsfqmlYqfDOGXlY3p7cgFvPgz6P4FxPt4gxXQ4JWRCc6HHVc+PofEVT7VC97PNuFM+kEEHUI1Cj5BtWfel4vxWSx13SAESLpcHIAZQTHJ8/wEeq+VM+SOJJJpiPekTtHyo2VXkbBJ8C++B/LWHrNWdRodyjk9/pHawEcy3cj4+zEKCAJpwMnOcSNv8AOrFVf5GUfZFYdHeRxv8Aqct/up/NbtP9NfsIq3cxvPbI4w6q39QB/wA1SuL/ABASJpoo4S5iZVG+Af1A7d0jwz1q+FabCwjBZhGuXILHA72OmfOmqmQfrGfeU2Ix/ScTuA6lBxjIG3lkdK8OIWrSroVygP4iv4seSn8vvT3TRpqrzzLPLEbWVmkSLHGoVFGAB4VHc48eFlaSXOjWUxhdwCTsMkA4FTdN7+0SWNopFDI4IZT4g0DvkwxgYEyZvindMAwSGNT/AFuf301H33xFv5I3RTGAVxlY2VgDtlTq2NVzmXgxsrp7ZyCj7p7eBx9PmKZwgjVlt9wRgj1BHmafsalEWxV48/oZDS0NczVlvmHI+oja9I7NwCCulcD22Gnz3z9arpU/vVi4kxjRhjqcZzjBG56dQetQzRFu8M4PXG+K9uTLkqc559pEOdoVhjbwZ62UIz3srjfIbr8qbrdYY+IJJwfEf6pxaIoOdWo4O2n09aZJjx6elDsVUYlSgFjO3jDfg+h6j/rXUOrYEbfzL0+dekMGnrHr8iCf2qWt4M40yMu3QjOPSrKaDYeJGy0II54S/YMk6gns3WTAJ30nfHyzVn5v4XbyXDfZ8iNvvH209gWwTnbdGyDnOxquhADpZx94QoJACrk6d/LrU9xW6nmMcIX71fuNshSB3QybZ090EqehVT40t1kisoF74/aS6ezMGJ9pM8r3f2yyl4fM2mWIaSXOS6b4YZ64ON/aoqw4a9mDrYqrgZZckrIQEIPnoVnKjcEt6VcuVOBhS00mgyONB0qRjT+IZLEtk/TFPuIcJV2LEbhdKg5KAEY2U9TjI8OtcENfXTe6L+knJ+/nNpU3KAZZ+WriN7aJolCx6QFAOQMbYzgZ6dfGpSsvtZ5rElYJlKSanEc6nCKN2wQcp4+YJxV05T4xJc26yyx9m56qDkDxGCfQiup02pS9NyRJ12HBk5RRQaZkYmaWormDjCWsLSvvjZVHVmPQD3/1VDi+Id2RloYF36anb99h+1QexV7xmjR3XgmtczUaGqH5d40l3F2igqVJV1J3Vh1HqPHNccV5osreVYp7hI3YZCsf8+XzqcXKkHB7ypfGPg4uEtwAA+pwrn9RAKoW/KGwfmBVD4Ny/cs4tZ4mikdfu5GUkK0e/wCJdiGDYxt0raOaOHfa7R40PeYBo2B/MveUgjpuBuOlU+Hjrjhk0zl+0jSQHUQSrDbBI/EVJ67Has3qGrupXagyGIHv5GTrUbgw4ImN8aOT2Q2ZC+voe+O7jOO8NqjBqXBXPhvnHvRO5GgjqAD889fWnBuMdVKkjqp2PmemK3qkAAU9xFtRc1rmw45no0mY2YljgY3wME7bbb1E6qluJXIaIAbnOPp/+1EFqnqcbgBKqMkEmeiTMu6kg+hqX4bfEn7yXb1Gf9bVBt1qz8nQxhnLsUchOxYr3QxJx3vyEkYDEEZ61SNWdONwk7KRYMSU4Xe6hK0TMCEwSul1KN1DpjKg4/EMjzx1qzK0NtCkmiSSWeJBHjA6KdTLIM9I8Dzwo9KThPLHaZP8KZ2ZgyjQQygZkQdAMEal3B3HTGXPEITKj3as/ZxKy2qlQdQbOuRxtpToB6LvXPa7WjVW5J4zz+B+8bpqFSBVls5cGLVGCsSEBAI0nxIABJ0nB/7mqlNzHfWs6drGJLdmx2ygqDq6awM6GHQj51eeCMvZoqkuMDv4G+w3PvvTy5tI3DK6KysCGBH4geua5NNStVzixMgn9vtHGz5RveWKuhXAGrORgHORuRnxxnevbke5D24UgLLExjlA/Wm2r+4YPzqOhhnhnjQd+2MbAk4zGwPdHtpOPlScPdbfiZBIC3sQOMj+LCcfVlb/AJa1+h3eHcas5DDI/wDJTcNy5l3rk11SGutisyn4s8S03MUbZ0pC8gHgSdifkFA/uNRllw6FDKlyya0jDgdsygZGwKKNhv1yTtV7+IvLS3lsdMeuaPePfSd8ZAPhkVWbjirrF9zam40KqMrOqyK/VhJtnA/71ldR3gjaO/tH6tW4pFanGI65Bne3tL24cauzwQNLKW0R6gdJ3AOoD5GqBwjhE1+8srzBHlZ2YKiMzYHTd+6PyjbHSth5UiMsUkkulln0jAHdKhdJx5jqAfECqByzewfZJIIIEkuIXdGj1qjMus4IbqwG21TvutTTgqPmP+JRv3OSe5j74PXMsc09mX1wqiumzALvg6c9R0GwAytTfP8Ayo8lrdG2d1aRSzwqFKyMMZ67gkDz3xTPlzj6ycVSI6Q62jLJpbUoYMG06vzaRnf1NUj4o/ECS5la3tpCsEZwWQ7yMDucjoAennTlCm5FNg57yhzgnEzxwWVWAOMYz+/yp9w4EbBuvgGGPmCKYW9yU3A2OxBpwl8FzpQb+Z6Vq1MqnJiLhjwJxxMnZM9Bk+5pgBtmvZiSc0gG2/SqbGDNLq12jBktwzly4YLNoYLqG+Mn/h2PkR/utV4TwUyhZNWEkOnDEdSMl4yAFYbAkYGcb7gGueU4Y0jiG7uAoTCyMBnqx22Xcd3OKsdtZTzntJGaBNRBjwCzgEnvEHCrk7Y3x1rk9drmYnPAE0ErGOI0sZDNJGgLCOMAO5beQqdQRcdEUndvHYeFPOK6ZnNmCSujXNpbScHZV/lB/wACn08kVrGZH0gDCqAMYB2VF+eB86juXLIrHJMQGkun1uW2wp2077jSMj5VimxT/q+Q4H1PrLQOcCNeDTsi4I/hls43xjU3Ty0oQD46qnbfigZ1QDOoEnH5AP1e52B9Kjr3hEc13AFLRuY2ZnRuix6Qm3QjJxTTjfAriCEqrIYyd5dToV/Tr37yZIB32znwp1enfE1C5fOeNbg4MmeYONxWsRkkBYY/COpxjP0yKq/EbG2mt5L+DZhHsOuJEYMmP0kHy66qsXC7qG6j0so1x9ySJt2jboynO59/HaoHmrl4RQtHbydkLhwOx3Ot8aUWP9IySzHyWl9CortFYyr57+onrEFczVa5NdVya7iIyE5o5ihsow8uSWyEQdWPp6evhWLjjUEq3bXUR+03O6yDcKcYVQdu6Oman/jNcBruJM7xwk+xdv8AYUVRc5xjzBHy6VXdULF2mKfGeFdgjjzl34L8R57fuzL20ajA6BlwMDpsw2+lUrllljuGmuoTKp1syAjHeOo++M1xIxVQcZwQdtvcfOvTgB1MRIMELkEfzbEHyPdH0qF/KFT5zQ6NWNXYQ3rPKa5aGY3doBGr9pjJ6KwIx6e3pVeghBGkeW2PT/JxVs45hIegAB2yM9aqNtIAdwSNumx26Yq/SNlYx1jSLprAqnyhLbMAG6qeh9epFeJPl51JyMMaQ2M7nUCBnzx4H/NNHg8Sy49+tNvXg5EyksyOY2Jq4cicmy3jrI6lbcEFmP5vRQevnmo3k3gBvLpIsHQN3I8F8frX0VHbhQqrsqjCjw22GRXOdY6r8KBUn6j/AIjlFQbkzm0t1jRY4xhFGAB02r2UfKlApQK4MuWyT3jvaV3mW1aaWCFcEK4dwRkeIUn+XIdT/UKndQIOOnTf3xUdFbsbqSQE4WMKp8i341I9NMbD3NPeJXYhiaUjVjGF6amJwo+bEU84Liupe4/MgDjJnPLy67q5lxtGI4F9xl3x6ZZR/bVgvbVZI2jcZRwQwPiDsRTPl2xaG3RG3c5Zz/O51N+5x8qlDXfaakVUrX6CJscnMz255VnDKTbx3LoNKT9sYZCv5RJhTqIGN6f8p8nGCZrqd9czLhVyzLGPHDOSzMfE7dBVyxRiivTojbgOYFjjE6rk11XJpiRmK/FHg1xJfySQpqVYUZ2JwqbMMH3A2qg2lxpjwTuBnB6+x8q3zmBES5HajMV1GIiSNtaE6QT/ADCRseorC73g3YzSwyblJG26bbgH2I3pSvUM1zVMO2MfURe+mvaGb3nurhGVHXvGSM5PQDUMkeBBqycf4f2N9Iuc6wzqdwMMdWPLbJ+lQcE2q2UNrPdaNtPiOmD+1T/FOYoWtil3Ex+7jH4lJ1xk6G8NJwSCB1zVFgdrRjtyD+J0Wl0x0OLqhlTzGUfBjdydhjJ0SuACM5RcKOu2WYVnVvF3iD1Bx0z065Fa/wAH43w60uEuYoitvJHoaRAdMcmo6g2fxAjB2/DpFRPxH4Ik9wk1pGRJKcEqV0OAMhgRsDj1+WaepdahyeIh1G86uw2YxKVczYTSw8tiXA+h3qIY5PTHoKf8RtZUPZyx9m2M4YaT71N8o8mT3ciEo6Q5GqTBAx/KT+LPptTGp1larvLDEzqaGziXv4Q8DWKA3YYlphgjGAAp2x5+9aIFrwsLJIY1jTZUAAwMf+GnK18w1+qOovNnr/E1kAUYgD4VGz3xS7jjOdMqNpJ/CXU5x6Ngnb0qRbwOentvUbxhW7a1K57rvkeGnTufRh1B9x41Tpgu/B9DPGMkYkxsCWIO+T5nx23qtcLvPtd8kcZYW8Bdm1DBkkU9MEZKLqJ98U949N2qLbRN3pyVLD8irguTvkGndr//AHwqBgC3mIAAwO9GNz47D9jW10asC9S4yTn2AlVucS1LXVItKK7eKxaKSlohCuTXVJRCV/nbhb3NlPDG2lmXY4zjG+3rtWacy8ZgurZHjALrGpdiozuMdTg5G+OudxitqIr5i4lwYx3FzGWYRxzuux93BA8cAjalb6AxV84Kz0cgr6zvht2Ec98aXI28M46Z8Mjp7VbeQODx3M80k66uwMehG6ZYNlj57jFQcHBYkl0dAYY3VQhY6nXfC9CMgdSMajXP22W3uCYXkjZMDvDcDGcMB+Jeu3rmqdRTZqN9dXDYjq6rZp1pc8Ca3xmIdmsYjQoXGsMo0Ki5ZyR0BwDj3qm/DeeJ2m0IkTGUsiqoGI3GpfXbAz70vEuf4pbZ4wjLPIhTAwyjVsW1Z6YOenjRyJaELLKhI7JlVv6GUHP9rKDj1NZen6ZqB0+42AggjH19Ys2oC6hUHmDLTxyKOOSOdwDGQIpQ2CFU50NjG2CSD6GpqOMDYbADpttTO/i7SCVDgho3Hgc936HPUVSYOa24d2EF3rkjkiR432LpsAyuPzAHG/WsKumzVV7VPzLxj1jOdpmhsQP/AD6Vy2M5zgnHzppwrisNwNcMiuD+kgn6dQd68OOQymF+zOg5B1eIAOScnxwKSGnYWbTx7SWR3krjHTFcEjWCQcouzeHeO4/5RTTg03aQRyZ1ErkHVnr/ALqM4pxSUmZY4m+5bBkP4ACobJ+vT1r3TaSx3KLyRIkjzkmUj1nSo7R/PbITO/tl8euTTnlqzJeW5bq+I03yAkZbB/uYsfpUbwixZHaSWQM+AuFHdjVcnQvid99XpUxyQp+wW2rOTEhOfUZ/3XS9DqXxnbOcACVXnjEnAKWiiuoi0QilooohCiiiiE5asR56hjW8vSyayBG5AfBOUwNsHvZBIOfA1t5rJfiBZq1zMrEb9mRvgnWNOCBud1zk9MGl9ScJ7iTTvHXGoTCbNmOSbZA4337IbHA3AHaH6elZ2ctcyKq6e8NgzMNlGSGIyRt477itS+IyaWhJZVQpKrEsEzgxnA8yRqHXxrML5jBK7zkxs/fAbOSHyRnxOAMZq3pmBrck+UX1wJ0/EfXU6mNECIuGJBwC+433x0PlWg/Ci3xDOx3DzAb+SqB/9jWUXch7RRj8Clyrd06cepHXwNadyLxhI+HnBXt9THss97U5HZgg4O+R4eFbHU9RX4JRCO+YhodPb4m9we09uSL0yxSxMNOiR1G/WMs3ZnHsCP7aqvxLCy8Phc4EkMnZsu2dQGGHn1Ab2NWbhHCDbG2OrUJVIMnQFkyV+TK0h+VVTmmxiu+KC2JIBKltJyN0AJ9+m9fP66Vr15fsB8/tN4nK4la+H3AGuL2FWzoLEuVJB0qCTuMHGcDNbza8oWaAjsy2c/jdnxkY21GmPI3CI4hJIgwNTRxj9KIcfMlgTn2q2Ka6RNtoDkd4s3HEo/KEh+zxoRgxr2bb9TGShwPAZFPOHHNteygZDSTEbZz2ahP8oaWzthFNcIoAHal/ftBr/wDdn6045XweGxk/nhZm921Fv3JrB6bpwutvPpx+8uc/Isi+IXJSzlkUbmI6N8nLjCD6tVx4db9nFHH+hFX/AIQB/qqHbOfsVkWOdT2gbPuv/QfWtDWr+hV7Usb1Yj9p5c3M6oopK3pTFoooohCiiiiERqzP4mywxy6nQFzCohJByXDkhifwkJjofOiiq7FDAA+onjMVUkTxbmj7Z2S/Zu2uEWX7tCCpLKAHDH8I2Iwdxmog8ucSuHjEsJV+hlYL3AOmcE6gBkDIz60UVa1SJa+B6SFNjFVbMmeJWVnZqLeZ2utgQkmgiNugwNOEB3OMkk9BTa+4Zb2x+09nGtxMvZwxxBgFL5Ct3jlm3I6DGfCiisXW2N41dQPBPMcySCZduLRKkcadVEka48hjSMeXvVWjs07S3vNta3M8R3wMM7BT/bpAHuBRRXuqQG6wH/jH8mRBwvvLVyZOGtkG+RrDepDsDn1yDtU+igDakorSr4Qfb8So95U7Ylbu7BP54338igC/LuPTvleIvw9RjHapIR4YDliP2IoorL0Sj46//r/EssPyLK3yxE0lvw2JxuCGcEYx2IO3/EV+laQtFFX9MAFRx/ub+ZGzvFrzMwHWiitOQnamlooohP/Z"><br><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold">مسیر انتخابی :قسمت موضوعات وبلاگ:داستان-مطلب:داستان خریدن کفش ملانصرالدین و پاپوش مناسب و راحت<br></font></b></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ملانصرالدین برای خرید پاپوش نو راهی شهر شد. در راسته ی کفش فروشان انواع مختلفی از کفش ها وجود داشت که او می توانست هر کدام را که می خواهد انتخاب کند. فروشنده حتی چند جفت هم از انبار آورد تا ملا آزادی بیشتری برای تهیه کفش دلخواهش داشته باشد. ملا یکی یکی کفش ها را امتحان کرد، اما هیچ کدام را باب میلش نیافت. هر کدام را که می پوشید ایرادی بر آن وارد می کرد. بیش از ده جفت کفش دور و بر ملا چیده شده بود و فروشنده با صبر و حوصله ی هر چه تمام به کار خود ادامه می داد. ملا دیگر داشت از خریدن کفش ناامید می شد که ناگهان متوجه ی یک جفت کفش زیبا شد!<br> آنها را پوشید. دید کفش ها درست اندازه ی پایش هستند. چند قدمی در مغازه راه رفت و احساس رضایت کرد. بالاخره تصمیم خود را گرفت. می دانست که باید این کفشها را بخرد<br> از فروشنده پرسید: قیمت این یک جفت کفش چقدر است؟<br> فروشنده جواب داد: این کفش ها، قیمتی ندارند!<br> ملا گفت: چه طور چنین چیزی ممکن است، مرا مسخره می کنی؟<br> فروشنده گفت: ابدا، این کفش ها واقعا قیمتی ندارند، چون کفش های خودت است که هنگام وارد شدن به مغازه به پا داشتی!<br> <br> این داستان زندگی اکثر ما انسان هاست، همیشه نگاه مان به دنیای بیرون است. ایده آل ها و زیبایی ها را در دنیای بیرون جست و جو می کنیم. خوشبختی و آرامش را از دیگران می خواهیم. فکر می کنیم مرغ همسایه غاز است. خود کم بینی و اغلب خود نابینی باعث می شود که خویشتن را به حساب نیاورده و هیچ شأنی برای خویش قائل نباشیم. ما چنان زندگی میکنیم که گویی همواره در انتظار چیز بهتری در آینده هستیم. در حالی که اغلب آرزو می کنیم ای کاش گذشته برگردد و بر آن که رفته حسرت می خوریم. پس تا امروز، دیروز نشده قدر بدانیم و برای آینده جای حسرت باقی نگذاریم.<br>منبع:سایت پندآموز<br></font></b> </div> text/html 2017-02-19T16:52:51+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد داستان مثل یک وجب روغن روی آش http://behzadi94.mihanblog.com/post/443 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b>به نام خدا<br></b></font><br><img class="rg_ic rg_i" data-sz="f" name="k_TC1OxinYMhwM:" src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ7i8r7psNLTAq19qpf9udm65eq8OZjPpxCbODRxT5OEQ-lt3Hp" alt="نتیجه تصویری برای آشی برایت بپزم که یک وجب روغن رویش باشد." style="width:237px;height:158px;margin-left:-7px;margin-right:-7px;margin-top:0px"><br><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold">مسیر انتخابی</font></b><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> 1</font></b><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold">:قسمت موضوعات وبلاگ:انقلاب اسلامی ایران،شرح متن کتاب انقلاب اسلامی ایران،فصل سوم، ص 54-مطلب:ناصرالدین شاه،داستان مثل یک وجب روغن روی آش<br></font></b><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold">مسیر انتخابی 2:قسمت موضوعات وبلاگ:داستان-مطلب:داستان مثل یک وجب روغن روی آش<br>حتما این ضرب المثل رو خیلی شنیدید:</font></b></font></b><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold">«</font></b></font></b><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold">آشی برات بپزم که یک وجب روغن روش باشه.»اگه میخوای بدونی این ضرب المثل از کجا اومده داستان زیر رو که از سایت پندآموز گرفتم بخون:<br></font></b></font></b>ناصرالدین شاه سالی یک بار آش نذری می پخت و خودش در مراسم پختن آش حضور می یافت تا ثواب ببرد. رجال مملکت هم برای تهیه آش جمع می شدند و هر یک کاری انجام می دادند. خلاصه هر کس برای تملق وتقرب پیش ناصرالدین شاه مشغول کاری بود. خود شاه هم بالای ایوان می نشست و قلیان می کشید و از بالا نظاره گر کارها بود. سر آشپزباشی ناصرالدین شاه در پایان کار دستور می داد به در خانه هر یک از رجال کاسه آشی فرستاده می شد و او می بایست کاسه آن را از اشرفی پر کند و به دربار پس بفرستد<br></font></b></font></b><div align="right"><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> کسانی را که خیلی می خواستند تحویل بگیرند روی آش آنها روغن بیشتری می ریختند. پرواضح است آنکه کاسه کوچکی از دربار برایش فرستاده می شد کمتر ضرر می کرد و آن که مثلا یک قدح بزرگ آش که یک وجب روغن رویش ریخته شده دریافت می کرد حسابی بدبخت می شد.&nbsp; </font></b></font></b><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold">به همین دلیل در طول سال اگر آشپزباشی با یکی از اعیان یا وزرا دعوایش می شد به او می گفت بسیار خوب بهت حالی می کنم دنیا دست کیه... آشی برایت بپزم که یک وجب روغن رویش باشد.</font></b></font></b><br></div><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> &nbsp;</font></b> </font></b></div> text/html 2017-02-19T07:53:18+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد پیش گویی امیرمؤمنان(ع) درباره حمله مغول به سرزمین های اسلامی! http://behzadi94.mihanblog.com/post/442 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b>به نام خدا</b></font><br><div class="rg_di rg_bx rg_el ivg-i" data-ved="0ahUKEwjpx729g5zSAhWrLsAKHTE3CDIQMwhPKCswKw" data-ri="43" style="width: 130px; height: 188px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; display: inline-block;" data-row="8"><a href="https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fketabfarsi.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2Fpishgooyihaye-emam-ali.jpg&amp;imgrefurl=http%3A%2F%2Fketabfarsi.ir%2F%25D9%25BE%25DB%258C%25D8%25B4%25DA%25AF%25D9%2588%25DB%258C%25DB%258C-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AD%25D8%25B6%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D8%25B9%25D9%2584%25DB%258C-%25D8%25B9&amp;docid=jOYab3PpEbv12M&amp;tbnid=scCSqQUz3Fz7BM%3A&amp;vet=1&amp;w=355&amp;h=512&amp;client=firefox-b-ab&amp;bih=552&amp;biw=1252&amp;q=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%BA%DB%8C%D8%A8%DB%8C%20%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%DB%8C&amp;ved=0ahUKEwjpx729g5zSAhWrLsAKHTE3CDIQMwhPKCswKw&amp;iact=mrc&amp;uact=8" class="rg_l" rel="noopener" style="width:130px;height:188px;left:0px;right:"><img class="rg_ic rg_i" data-src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8CA7VsSWLZDY61tjtyEhilKiOG04sTDflKRsbEdlIjsTCRQu0" data-sz="f" name="scCSqQUz3Fz7BM:" alt="نتیجه تصویری برای اخبار غیبی حضرت علی" style="width:130px;height:188px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px" src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8CA7VsSWLZDY61tjtyEhilKiOG04sTDflKRsbEdlIjsTCRQu0"></a></div><br><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b>مسیر انتخابی :قسمت موضوعات وبلاگ:تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی،شرح متن کتاب</b></font></b></font><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b> تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی،بخش هفتم ص161-مطلب:پیش گویی امیرمؤمنان(ع) درباره حمله مغول به سرزمین های اسلامی!<br></b></font></b></font></b></font></b></font><br><font face="Mihan-Nassim"><b><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">پیش گویی امیرمؤمنان علی(ع) درباره حمله مغول به سرزمین های اسلامی در خطبه <u>128</u> نهج البلاغه</span><br></font><font size="1"><br><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; color: rgb(112, 48, 160);" lang="AR-SA">منبع:آیت الله ناصر مکارم شیرازی،کتاب پیام امام امیرالمومنین،جلد5،صص 365-359 </span></font></b></font><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><font size="1" face="Mihan-Nassim"> </font><br><br></b></font></b></font><img src="http://s2.picofile.com/file/7847560856/9.gif" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br><br><font size="1"><b><a href="http://s3.picofile.com/file/8286934068/%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="">http://s3.picofile.com/file/8286934068/پیش_گویی_امیرمؤمنان_علی_ع_درباره_حمله_مغول_به_سرزمین_های_اسلامی.pdf.html</a></b></font><br><br><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><font color="#003300">دانلود فایل&nbsp; مرتبط:</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><a href="http://s6.picofile.com/file/8212987642/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_15_%D8%AC%D9%84%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86_%D8%B9_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C.rar.html" target="_blank" title="">http://s6.picofile.com/file/8212987642/مجموعه_15_جلدی_پیام_امام_امیرالمومنین_ع_مکارم_شیرازی.rar.html</a></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><br><br></div>