تفسیر موضوعی قرآن بسمه تعالی سلام بنده علی محمد بهزادی نژاد هستم که در مورخه 4/4/94 با هدف تشریح دروس معارف دانشگاه ها وارتباط بیشتر با دانشجویان عزیز اقدام به ایجاد وثبت این وبلاگ به نام تفسیر موضوعی قرآن نمودم.موضوعات اصلی این وبلاگ که به فضل الهی به تشریح آنها خواهم پرداخت عبارتنداز:تفسیر موضوعی قرآن، تفسیر موضوعی نهج البلاغه،اندیشه اسلامی1 ،اندیشه اسلامی 2،اخلاق اسلامی،دانش خانواده وجمعیت،انقلاب اسلامی ایران،اندیشه سیاسی امام خمینی،تاریخ تحلیلی صدر اسلام،تاریخ امامت،تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی،احکام، مسابقه قرآنی،آزمون معرفی به استاد، کتابخانه، فیلم، صوت، تصویر، دانلود نرم افزار می باشد،که در پنج موضوع اخیر کتاب ها، تصاویر،نرم افزارها و فیلم و صداهایی که در متن درس آمده اند ویا مربوط به درس های دانشگاه می باشند برای دانلود گذاشته ام. برگ سبزی است تحفه درویش وامیدوارم که این وبلاگ موردرضایت ائمه اطهارعلیهم السلام قرار بگیرد وبرای استادان ودانشجویان گرامی نیز مفید باشد. http://behzadi94.mihanblog.com 2018-04-20T22:30:38+01:00 text/html 2018-04-15T15:15:03+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت سیزدهم http://behzadi94.mihanblog.com/post/537 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b>به نام خدا</b></font><br><div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iyPTodSmpg9E-lvVgf-rIiHk" style=""><a href="https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.tahghighestan.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2Fimages-2-e1493205516496.jpg&amp;imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.tahghighestan.ir%2F%25DB%258C%25D9%2588%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B3-%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25AC%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AC%25D9%2588%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586-%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25A7%2F&amp;docid=Nzy1ffzhNUFK4M&amp;tbnid=mPniuOovDQycYM%3A&amp;vet=12ahUKEwjixrmczbzaAhUGLcAKHeZxBlw4ZBAzKFwwXHoECAAQXQ..i&amp;w=197&amp;h=184&amp;client=firefox-b-ab&amp;bih=600&amp;biw=1252&amp;q=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82&amp;ved=2ahUKEwjixrmczbzaAhUGLcAKHeZxBlw4ZBAzKFwwXHoECAAQXQ&amp;iact=mrc&amp;uact=8" class="rg_l" rel="noopener" style="width:197px;height:184px;left:0px"><img class="rg_ic rg_i" name="mPniuOovDQycYM:" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRzPlVIGqz38BF6MIB5Dq4NIbJFwMOBBT_l2diGBx8EaNrNZBI6" alt="نتیجه تصویری برای حضرت اسحاق" style="width:197px;height:184px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px"></a></div><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA">مسیر انتخابی1:قسمت موضوعات وبلاگ:اندیشه اسلامی1، شرح متن کتاب اندیشه اسلامی1،بخش ششم ص 158-مطلب:حضرت ابراهیم(ع)</span></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold">،داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت سیزدهم</font></b></font><br><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA">مسیر انتخابی2:قسمت موضوعات وبلاگ:اندیشه اسلامی2،</span></b></font></font></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA"> شرح متن کتاب اندیشه اسلامی2،فصل دوم ص 66</span></b></font></font></b></font> -مطلب:حضرت ابراهیم(ع)،داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت سیزدهم</span></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></font></font></b><b><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold">مسیر انتخابی 3:قسمت موضوعات وبلاگ:داستان-مطلب:داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت سیزدهم<br></font></b></font></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>این قسمت:پایان عمر اسماعیل(ع) و اسحاق(ع)<br></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b> </b></font><div style="mso-element:para-border-div;border:double #C00000 4.5pt;padding: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">آویختن پرده بر كعبه از عصر حضرت اسماعیل(ع) تاكنون سنت است كه هر سال در روز عید قربان تعویض می</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">شود</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">اسماعیل 137 و به قولی 180 سال عمر كرد و سرانجام از دنیا رفت و پیكرش را در كنار قبر مادرش در حجر اسماعیل (كنار كعبه) به خاك سپردند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">اسحاق(ع) سرانجام در 180 سالگی رحلت نمود، مرقد مطهرش در شهر قدس خلیل در نزدیك مرقد مطهر پدرش حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ قرار گرفته است؛</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">او دارای فرزندانی بود كه برجسته</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ترین آنها حضرت یعقوب ـ علیه السلام ـ پدر حضرت یوسف ـ علیه السلام ـ است.</span></b></p> </div> <br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><img src="http://s4.picofile.com/file/7847465806/133333333.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="1"><a href="http://s8.picofile.com/file/8323768826/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_سیزدهم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8323768826/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_سیزدهم.pdf.html</a></font><br></b></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#663333"><b><font size="2" color="#660000">دانلود فایل های مرتبط</font><br></b></font><br></p><div align="center"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8321827268/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_اول.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8321827268/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_اول.pdf.htm</a></b></font></div> <br> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="1"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8322132742/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322132742/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوم.pdf.html</a><br></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="1"><b><br></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322134168/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_سوم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322134168/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_سوم.pdf.html</a></b></font></p><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322197384/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_چهارم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322197384/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_چهارم.pdf.html</a></b></font></p><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322197418/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_پنجم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322197418/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_پنجم.pdf.html</a></b></font></p> <br><br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322334834/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_ششم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322334834/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_ششم.pdf.html</a></b></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><font size="2" face="Mihan-Yekan"><a href="http://s9.picofile.com/file/8322334850/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_هفتم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322334850/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_هفتم.pdf.html</a></font><br></b></font><br><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322806092/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_هشتم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322806092/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_هشتم.pdf.html</a></b></font><br><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8322807934/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_نهم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322807934/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_نهم.pdf.html</a><br></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8322810376/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دهم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322810376/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دهم.pdf.html</a></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8323039568/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_یازدهم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8323039568/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_یازدهم.pdf.html</a></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8323687200/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوازدهم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8323687200/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوازدهم.pdf.html</a></b></font></p></div> text/html 2018-04-14T15:07:31+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت دوازدهم http://behzadi94.mihanblog.com/post/536 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b>به نام خدا</b></font><br><div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iyPTodSmpg9E-lvVgf-rIiHk" style=""><a href="https://www.google.com/imgres?imgurl=https://farsi.al-shia.org/wp-content/uploads/2016/09/din.jpg&amp;imgrefurl=https://farsi.al-shia.org/%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%88-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/&amp;docid=B03j5dbIqSGaQM&amp;tbnid=f17IQmWsrVh-6M:&amp;vet=10ahUKEwiNkoK2hrraAhWjJMAKHThnAEUQMwgrKAAwAA..i&amp;w=500&amp;h=300&amp;client=firefox-b-ab&amp;bih=600&amp;biw=1252&amp;q=حضرت ابراهیم&amp;ved=0ahUKEwiNkoK2hrraAhWjJMAKHThnAEUQMwgrKAAwAA&amp;iact=mrc&amp;uact=8" class="rg_l" rel="noopener" style="width:266px;height:168px;left:0px"><img class="rg_ic rg_i" id="f17IQmWsrVh-6M:" name="f17IQmWsrVh-6M:" alt="نتیجه تصویری برای حضرت ابراهیم" style="width:280px;height:168px;margin-left:-7px;margin-right:-7px;margin-top:0px" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMVFRUXGBkbGBcYGBUYGBoYFxoYFxgYFxcaHSggGBolHRcVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGy0lICUtLS0tKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAK4BIgMBIgACEQEDEQH/xAAbAAADAQEBAQEAAAAAAAAAAAADBAUCAQYAB//EADYQAAEDAgQEBAUEAwACAwAAAAEAAhEDIQQSMUEFUWFxIoGR8BMyobHBBkLR4RRS8SNyYoKS/8QAGQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQIDAAQF/8QAIxEAAgIDAQACAgMBAAAAAAAAAAECEQMSITFBUSJhBBMycf/aAAwDAQACEQMRAD8ABQRSs07Rz2HNONoLwjqbFqYKapu5rD2wsucgKHK4WodGpNkdFoVs3SajJYWWmOWQLC1GyIQ2UYMwNVvOvviR2KILCgrrXHf31Qg+/kituig2Fk6ehXGnlIC+aJW8qIbD281x7YCHSEJhwEItBFzEINQLr3wbodWvOmiKFYJ5gJZ7rrVaol3OuhZvg042jfTuF3A0zK1Ro3nv9VSwmFhBqzeDlB9lpzpRWUbL57OVkYtRDdnAICHUg22/K+fKAStabsZ+H2JLQCL8tun8KfWEpqoEpUlOlwm2CC5niw1XSlK79/cDfskaDY1TxIdIlc+LJLQdpBU5zg0zPI7eaoYVvIxpfW2sJbGC2IkXQKtPdOfBAsAAh1GSErYUScVS1U3Qgq1Vbqo+ItPdCLGNONyvlgFdWK2i3haEGdSdSns0W3U6liVv4yCt+kmgtVu6Udr0Rm1JWsoKa6A0do0t0Z65Oy+lb03AZeujosOYiUj9EUhaCgLoWmIT1gtDLGIoYh0HEpkhMogoFmRmCUB7bprCmBdGgUaDV0tTGUJbEOmwWSDq2KYhoKUqBNVGoL2SUWZREntnX2Fh1I7bfVO/4xOnsJmnhoEIMUzgKFhKq0gEmwwuYjFFmjZnbeOaV/iumScnSKoeNJuuvaplKrMATf1VUHZTi9ikseoq5soJpXTdRkIT1laZNMSqtSr9U7XSdRXT4B+ilYpZ1vfqmXCZPVBqUpjVLYzEMTTzQfQ7kKjhW5R3juPd0MUJiQLWum6DNp9UGugTGiLeiCQmCg1N1OXBydijA6lS8dTGm8fVUy7MlMUzxfTzSJ9GXSJmXyYOGXytshehKGITrXdVIpBOUAsUKDHrZxGyENEFzdEGgSZQZXm1iitUymnaNbZZCBqmiwxhN5RmReURhAN9DutYjZykPREA25LhcB6orByTI1nGAjuNEzSfedoWRovmWRTCmM1KcmeiywbLlJxA7H6Ij27qo6YRjtlxzVtnNGYELHEv8Ynmj08BGqdaF86olcmTkxU4cBBewAJwuSteOcJBGxMxN9FoYRwdY5g42J2F90xg2BzSfJfQWkX8IC0478Hxtw6Hw9EAk+iHRxpc8tDDA36qfjeKOLsjBeYlVaFPKANTv3KyglxDOV9ZvEmyCHJh+h7wp9fEhptedt/IHXdCVL0TVt8MViUrUavq+I5c7rHxp13TRYrM/C8JHVAqCCYRKjiNP+rnwwSDyRo1mg3Sbe918KgGnn0Wm3vCXxFGbjX7pHIKRv4pL9bRcIWLqmIHn75JGtiC09TEfyhYmvf7oSVoPybfUIQnOzBYDrGEkahaTfqpqI8WFOLG4uvkuazTe118npfQbR2k2w7C6apuWMF8o7CVt7YKrJUKmO4dFqUdig4R3KyoACLpatBJzbajVfEna8FNVGTMaJdhugkK7HaD5EopQKRAsuVa0aJXIzgG0W2VCNEkMSN9U5h/FyBIFxpCFiNDFOvdGD9EoW3R6V7J0AbpVAjtckHLLKxGq2wbKrCmGBTKdX3yTlKp/wBR2HjIPWqQAgPfNg5szpIXzxmm8KVxCkKfW+vI7eRU8kpJWh4RUn0pDxAkPNraRBGzhqh0pmCZH2SlLFA3mC7Xf/gPPmlOHVXGrDnG2ab8tfMwPVcjm2dKgkcZi3skA2lbrveYdmMf62vzU59QlN0q+y6VOhJY76gz6kuBCqN4iIYCJkhpPJxBn8JV3CXfFyt0I+bYDdIYyrFTKyzWE5ep3cTu4potozipUkNY/ixb8sGCP7H9qDiaxff838uScwXD3VnG8NGpifIBPv8A081rZzF3O8ecBM33oySXESuH1nGSTMW7wCfwU/rb3zRHYMNGbkDEaSRlHcwUs6pMDSPrAAU4ZO/olmgn026toDqsPfFws1Tf7d1h5lXZy2N06krtQoDTGiHUrEjkotWMmT8diATaAR+UnVflnNzAJ5SdUxj3tDC61v5iEnRqFzw0wWtGYczyB7SqPiGirGmuNoBE+x2U/GgwbWETzsdlUNWVPxjvmB3Fu/v7qMJWy2tE8vHL7rixkXV0cEor4V3hb2CY+Hc8ikMHUhonkPsmqdf3/af02tDWHplpBlMOrbapRtWb/RdFQh2kjp+SgkBuh17xEgxaPfa6m/5c6axHnJuuuxWxbFj1FzIM+qn0jB1sdY2OyDiT2LH+Xa8yhPxSBQdm6384RSzUQdbbTa8c1BoOx3D1Bm8ViDF9TOwXoaDxEZYjXf8AtQaVMB4NztfW3TfovQYdwsZ1CrFoVU+GqrBlkTr6rLCmX5X03NG1x3F/fdTKdTZFNAkqY+HjdYc1L06t9/unAZASNpMNWZYCTAVOlQgQgYcJsuy7++iH+hkqB1KmUdB915/iWPDg4TOnrPv0ReOY8EBoOthfXoOY5nyS2Cw4cwiBM+c9Vp8jRXHSezFsLixJY45TsToYjfYxHRNfFIqSRcXPYfMOsiD5KHxWkRIi95+35VTgtQmk3N8zRAJ6f1HquRrlne2vTuKIBkRDpI77jos0Kl1vGYWRmaY3I/PcXBSOHqXjkU6doRI9jhuK+B2aAQIHXkoZYXOgan8rtB9h6D8n8KhgmtDgd7E/gD7qik6VkkqboqANpMDGC5tPP01MyssJaRmbEkfXcD7hBxXF6dIZozONhfTr0UnC/qB1V3jDcuYXAMjrc9U76uCqMhtwEuZfLq3lP9FKVMNmY0g3Eec7+qp16O2+vXrHql8PThsg7kE9ibfVc8k0hlTJL2k2cIPuFymxU+IiYOpFwRb/APW0JR5C6MM7VP4OTNj1dr5Bl0KFxTGhjviF8NbbINSSLSNxN56JriOJLYi35IuAvO1MTnc0PveXG1ouIVsfekn9FXCVGPzMAB/3HfY9UN7QxwDTMWb+WlZo4xjM7Wth25ECSdOrjue6DScTMguLo+W1+fRTbtv6KxaVDzKtxIgkHz0uEtjWT2vb6rtek5p/2HTX/vUJOnUJz3nl08lNQ7aK2YznmvkMVm7xK+VqYLKNE2HYJykwFu0+/qkKRsOy+L1SMbFcx0jSZ76jzTOCoyeRHmPMKfgXXI25flUqLocnlF/AtpjHEOHteLWI1iR3Up3DwwyQSe5jyXoQ5BxAEXUk2bVEmiHNcSGi47J2k1z2yd7wbG3/ABBYyZDiYj3dUcNSEXvpP8qc10X9GsPRkX5bLuNoy0W00TdFg6rGIHscwmjyIyMYfDFos4idpn05LX+MjUG25pg00grsUbRKYpNK6As4itlGklTknZkxuYCQxeNdlNyBBiwJ77BGp03PFxl6HXsscTqBuVsC/pA2Sxk0yyjSbZ5almfUzPmbd7TedPLSLKzhKnMQeaC7LmkkTKJYCSqylsQlk5SN4lgdMgTB6lJkBoMzBDdL6amOyYcQd/vKl4rDHMbzp3PfyUdfsrhyPwe+KKlm3gz19lTeKPDYLQQSexIm5PT+Fx9NzOV4EA8pi6HVoE3Nz6qmPE7stkyqLRbwVTNE6Af3/CM1zzEfvJEDvI8oj0XncBi3MqAOGtup5WXteHUY8RF/62/J9EddeMLkqtCHFuFVPh5i4WvF5IA5rzuDrgEt0/4vbY6SDmO1+QHJfnH7ragwU7VNNBwz2TTPS1v1K4TTfTD8sQ7NHIzpr1TvC+KMqZgHZTqWuFjtLY0m1l5CvUlxPb7BawuJyPD9oIPYwEkopjuHLXp7LGZHDx3bzBn7KUa8TJshVqk6Eb9knWE6nySYziyzb4K46oXugC1vp+Uq2gwOPhNxJk+GLabeSZxlRzQCAI3n7RvOiHUZ8QXnKWiWxcXBuFdy1X6JRXbAsNIPqBt3yTJBNnG7NNLI73FpaKcX1nbsN5U+q4McfzINhuO4CV/yi5pGc52uzTBk2i5FheICyg5dNtRdq4wtJBE2N4328lOFRxk7m8i3ddrYzNdurdRoJPMd0Om7cHqfsVoRpDp9JlSlc+I6lfLtQ3Ouq+XXbMUsDjswhPOXm6LzaLKjQxLjqjVeCWXcK0ESNdE02ZF7e9FJw+IDY36LVPiviLSIIN/+pe2Gz0VKqiuOYRqpdPFCOWmvVbfjQ3Qqbi2xtkUfgAjrZM4eiRHT6+QSOGxRI192Rm4yCJ/n3skljbMmPNqnf31WqJB2SBxBkC0cxKdZiBYzJ2hKkC+jrIF1h9QzYHtZJ1MY6dICEa2hi3c69t0uyGkUA7nqhVr292UupxEzYwRtM+vIprB48Pm496pX0VDZ4k75WMLnAbwADsDO6UdiHVw15YWQIyuFwZv9kd9FxOZpuPqnGQ4ZgLnXvugoRS4UnllNUyUMPb+lh7CNvJPVTBvZTa+JykguAFoMX+uqV2S1RoO56oDwBMAHvOnQ7JTGYm05hrFjedx6ojKT3QMj79wPqnSXyCDldIA+kXGBubAc06zhlUnKIgRLpmxBNh5R5hPYLheW7jfkP5VHC1GF0B3ij5RsBz5CY9U8cluolnjdbSFODfp4MPxKvidtyb/a9C1oj7IFNwgHUFKY/itNoMvbPKSPpqhq27ZlxCvH8WGMIFyfr/S8qOH1MgJibk/KbzoTz6reJ4sKlWCfCLE75tgR+3eB+UXE4gwQ9pAGj2+Ic9NWlLltfidGCPyROI4SpTOZwMRqL+vJdwADz4iQLQdRYzJ5hPNx7njwud52kTBnmdlJx9Q06rw1oIMEAxF7wPNaNy/H5KysrvqZHEEzNwYieo6LoeFGbipvkh3J0nKTrA6ndEo4u0/T35pXBohlxv8A0xzEVi0SEvRxhIkuAEyXRJgaCPdkGtVzDokGMDph0AdZm1oTxxprpBjVfEEkEkEOtmaNIsdfsttDIeDGrYIsDI3hAqxTZTBbmmSROgO4H5Sbqpa7NENtMaOg6xsd1SMNlwnWow2buIaOg0ssVq7ZECPY+iEXOAuZBv59UTFVGusAJGpCpXRboVe65vuvlu/NfKo2wLD3AKo0XgNm11HwzFSw9EkxsmlwT0qYFrXeIWJRmUmtvMESdCTO1t9UHD2gNHYmUf8AySwQ4gTyufKN1Fyd8Anzp2lTDpkERG97zB729Ex8DWNAhPM/+SzRv4SbaRzIRKFVrriw0AM35nkOydNsVSsLhKhFJx3Egfj+Uy0kNbvN/rqUlm/8bmg2L/xMeoRXyCIv4QPfmlkyqHKLtyUxTqWtPv6qZ8YiXHQWjmSt4l0NzTAMbxry66KTl8Gop1sRlA+Y91is4xpaPP6KTR4gR8x7T9PJNMxc6uuZgW216wFo422O5JINTa1ouYmB1lYdw5uUcwZzTDp5zGq5TouOUtc4Xi2XLPWb+WqtYXBm2Z0n/wCI/nbqncNH1gUlJcJ+Axz6cgguGsgffbzT9Hjl3R/rOwuP5lPYgG9xOU3IttqPIyvI8RNVtRzadIwR4SCCBzEnTzUtY7WNU64UuI45xAA1cdLX201K6z9OV6jbVWtH+0ZyOhEiPqkeDYBzGPc8NNcukEHRtoaD916TBYrK4Uw67mnebz+JPok3W9RKL+PUNpHkXYitgcQyjVa17XutVg5oNhaYb5L0+PxwptLuSifqurh62JpgvGZkEw6TAd4WNZ+5zo0HO6U43xBpilmHxKlnNbfKN9PTyK2SClJUv+lIy1g2/BqpxWpUEzlBG38r7A8TdRdmAD9ZB1Nv9tQvNisW5RY6AiZGYan+uio06+a45cj9lXRJcON5JyfWXqn6hqkGKbA07FziZ5zb7KHxGviqg+aAdmkC3e5WKRJcZHrY9YCO6kxwIAhwvrMpXPVnXiw7K5EnAsIaQWyCDOxi0j7LeE4hXpkhpc5o1BHyxrcyFRpM8Ite895ug4hoJIG+vlul3u7R0/1KlR2riAWCpYODgTAjfl2Q8dSY8uLi65GSBN8oM/dcygE2BESRIGkwlqNXOC4gyBGswP8A4kxIjdKotdQNleornJDSDoDB7WhDxb3U7kQZjycMzffVMcNw7qjyMuVoIJA5E7dTC3+oaWZ5uCHFuhncj7EKqa31BN7RaEW4kujsikhvigHup2AouJ18lVqUhliAXbA81SaUXRwRkYlr3Z6luomI2nks16oLoaTEAbRyNj5Jl9CGQbE8jr3SnwSNbjfZLGgSfeCVWmW/+oNp6rdMXAkCb3NkTEMaZgmR11QBeAAJvqrp2gNIYFHqV8it0C+S2zakzh9S9+isUq4BsoLGkeifwlYgz77qs1YnhcovzAiJva8d0jVaM4Mx9eaG2qS23nsgOrOa7mFJRdmfhVytiSCDJE3jv5rtN/MnoRP15JWnXkbjpJv5LjcRB0Qt+C6lOni2Ma5lR0B12mDqNp22W6VV0tmIGhBPinnyhSK+JkRb30S9TGvtJMbLauSoomkWMU65dMCYPTYwlcY9uYFpd4Zkk27gbIDcc42bO/UHn0SlauIvp9VoQaY0mvgo4eo6o5rWm7t+XMqlgTl8QdIDpAO8GD2kW815/Av+C9rzc3u0yIIsFawtPO3M53gbo0WJA2PmdV0wjpbOef5cKrnfDAe13gqZ7/6lvib6CfRezwFDKwAmTEkryGFcyq1tMjwlwAH/ALWNukfde4YFy5abtF8XnfRXFmB1d9AIspFRl5/Hu6vV8OHxJgXnmdN9tFt1NpEEW5Hdc0sbkzqhlUEfnn6q4q6iG5LHmpv6XxxxOMph4MtDnBzTlcMovI0IMx5r3PGuDUqrHgNgwdCTI7HRfndPhVTD4hklzPF4KgJFhr9LQujDGKi1Jd+yebK32Pn0eg/VXD2uYfg0wCHSXh2V+kOAmC8mwvyXlqDRTJLSc0WMgFsi5J/2C9TxXiAqva4gtDZbe55z1mGz1CjVcJcxcG7rSRrFuztOiaOS1RySe3gWnTBpfMSS7/UXAA0ka66J+kw2mQY1Fjb6HndI4FwLRSEh0bizTtckxNrjmmMNVLLOMhsc5jSRNzcb21U3F9KxepRc3Nz2iQYkdt0A4d/7W+cQq3D6jXgRvtofRU/gEiW3O4/I/hJGP2dH9z+DzbmECHtyz1t/SVqVIsR57FegxmFhrnOgCDaNffJT8XwyGtnU26T+Ek4JK0XxfyG3rIk61HDm1TMOC1ov+18ib+F3Lax+ipOble0n9pIO9uaWxWG/8ga28uDm/wD3bB8plUhTjYmRNZeDGBdlaBIBdAJmDbn75qZiakVQ0/ti3WZJVavh2vd8IugMESBMH3Kn4nhLh487SR3uB30/oqcJRu2/SzVCtWl/rbxH+QiU6+Q+KZ97rQZMjn99lzKC0Bw/oq13xnPkw2+G38RYbZY5H+ZukcTjHF1oDfc91zFYcyGx4dzAj11SFNxkgyJ0tHmrQxx9RyzjKPo18Qc53kgrRG8WiR5IDa5YQbcgCBomcRWuC3RM00xUwgf1b9Vxcinu0z3K+ScHoQpvkDsEQ8xZYayAtNcqv9Cv9jNDElo0+177rGJcSZaAPt0BWQV3DYZ9R4ZTbJO3LmSdglVXYGgjcc4SHQYsq/6ZwYxTngvyBoboBJzTz2t9U1gv0gQQ6o5jo/ZBLfPmruEpikCMjQSZJaA2epAGvVJLWuehSYlxn9MDIDQ1BgyTJNt156v+nXNiXgOOjXBzfQle2o8RAIbETvqD6a/fqscWp/F+GCx7QT82omDMEyYIi3RaMmuMziqPGUOAVjPiY0Dm7+rJHiXCX03NzZXB2paTAjYkge5XuKPDWtcB8SpMWGZhtpYxMbJp3A6bjpY6gy76G3qCnWRRdsygeEwOBfUhlNuwlx0A59fYXveGfpqmymG3zR8/7hIj2NFQweBYzQR9SepO5VJqXL/Icnzg0caRB4R+n3MrZnRkaZbGhMRMbc45r0qxKy+pChKTk7ZQ258KfVx0uyNN+X3PYfkJTi3FGsab/wAk8h1Uzg9ZpfmcZe60EhregG7k8Y30SUki/WblaXEn8rwX6p42ypUZTp3+GSXOiPEbZGg69TzXrP1LjnU6FQsu/Kco5HnPS58l+V8PpHMC4TMmTqZ3Pmqxj+LbEl7SLOHrl2wMbRdUwWtbJM6zEkfS6xh8G2BeCb2P4KM7DEbzGnP+J6qMuBX4rhMYGA2cQ7SLjb+FyteIYRaM1zIFwCfe6XxJLXHwEE3Ga5jXVM4CvmMkuAPbQ2sNxb6J3KlYONFvh1QMywBqBpLSDoRu0j8br0uGdIt4do5LzuBpDOQ0QCDtpcK8x19YUd0+odI1iG5i1uomSejbrPFaEsncGQeURBTmCpTLj2C1jaQLCDoZHqIS3fB48dnh8c6XFwi5300hKYQZKjHcufb+07iKBZLXDT69QlH7JFyOp3qFvawuJYSPAbzMjXsfe6HjCcstNwDI5k6xz3MLeXw5gJGh8t/shU6wGovp18kKaN6IYY6nYe4W6FAkBtup2G59FqkALbT5/wBppjsoJiRHP3yVHL6A4/ICvSES0GBvJJjnl2CRLRILojmPwm8DxFtSQBt8tpjsdVOYASY0k/dUhFq0yOTIlG0DxZETGWdATJQaLgdo9/ZOV6YI0BPVBoUYN10JpROK3KVsKA3kuoJJ5H0XEuowGVqlRLiBsd4lCboqfCSIcdxHYgyn8FaC4bg5MHNPWLdo1JXpOBYIUsxi7o1ibdtErTy04AmT/wBVKkSpydjJFAVkOrUaRBQCUBwLiQ0xGpn7DdIkGxfF4jKCWu002I890/wTFlzRULvCbXNpkiSCd/tyS1HC0xeC4jUmPoF9iQ0XDRmFwfpB5jaE/HwUr1GsaSCIEi0uEG/ynWL9ro1FwvGaNlFp1Q9uZoghoN+Um30TOGxp0ulaDFp+FumUw1/VSqVU9PqjmrAv9FOhxmviw0bDuvNcc/UGQWuTpNp7N1jqY813i3EA1r3wYYJOk+Wy8jinF3jd8xvqSAJiOq6MOHZ2yWTJqGql9dxc5wkDwiQL7gBUaWbJfIbb+Fw877qbw/K8hsQfUTzumXUAQ5zrxqAOXJdWSMVFJnPFuUn4GqcV8Lg9wJLTlEkifzyU/AULDwi0GfwVPp4j4jybhugHID2Vbw1haeS48za4i+OKXbKFEgbQmsyQphxIg+qOLKeraKPgLH0cwt8w00v0PRR2NLZGjp1Gojlb6qliK94uI+spenczeQUKaRNro3g6zi5ga2XWORvzG9y5w1JuY9V6TDtc0APseX2tCg8Jr5agaCZMg2aBGsC0q1UrNBmCD005aHRI3SKRRbwjoa0dFt7gZCj0sSbd4Rn4o7hTTopQhxloDS7QtI1HO3ovNY2u0/KIt6r1bh8QlvQzJMW5BeZx+CucoAjqT9IsioqUrLY8igqYHCYiDB39wh12Qem3vmk3vt0KLRPxRlcSHN8WZu+0kc09csq/bRvLJsLoOMrwPhi/ONundMDEGibgO0m2vLslWtF3D9xJ9brR9t+fBPLk5SFnYVkdeloWqdMDRfVnkT2Q/iRqulW0cE2Ee+5aNTEea49uXMNdvfmt8PpTFSdTodrEiPJDqvJM8/8AiDf5UFcRoVALTp2XyxkHJfLUhrP/2Q=="></a></div><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA">مسیر انتخابی1:قسمت موضوعات وبلاگ:اندیشه اسلامی1، شرح متن کتاب اندیشه اسلامی1،بخش ششم ص 158-مطلب:حضرت ابراهیم(ع)</span></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold">،داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت دوازدهم</font></b></font><br><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA">مسیر انتخابی2:قسمت موضوعات وبلاگ:اندیشه اسلامی2،</span></b></font></font></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA"> شرح متن کتاب اندیشه اسلامی2،فصل دوم ص 66</span></b></font></font></b></font> -مطلب:حضرت ابراهیم(ع)،داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت دوازدهم</span></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></font></font></b><b><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold">مسیر انتخابی 3:قسمت موضوعات وبلاگ:داستان-مطلب:داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت دوازدهم<br></font></b></font></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>این قسمت:امتحان الهی در قربانگاه اسماعیل(ع)<br></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b> </b></font><div style="mso-element:para-border-div;border:double #C00000 4.5pt;padding: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ابراهیم و اسماعیل ـ علیه السلام ـ در قربانگاه</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA"><br> </span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ابراهیم فرزند عزیزش، میوه دلش و ثمره یك قرن رنج و سختی هایش، اسماعیل عزیزتر از جانش را به قربانگاه «مِنا» آورد، به او گفت: فرزندم! در خواب دیدم كه تو را قربانی می</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">كنم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">اسماعیل این فرزند رشید و با كمال كه به راستی شرایط فرزندی ابراهیم را دارا بود، بی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">درنگ در پاسخ گفت: ای پدر! فرمان خدا را انجام بده، به خواست خدا مرا از مردان صبور و بااستقامت خواهی یافت.</span></b></p> </div> <br><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7992758709/16.gif"><br><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8323687200/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوازدهم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8323687200/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوازدهم.pdf.html</a></b></font></div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#663333"><b><font size="2" color="#330099">دانلود فایل های مرتبط</font><br></b></font><br></p><div align="center"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8321827268/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_اول.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8321827268/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_اول.pdf.htm</a></b></font></div> <br> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="1"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8322132742/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322132742/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوم.pdf.html</a><br></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="1"><b><br></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322134168/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_سوم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322134168/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_سوم.pdf.html</a></b></font></p><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322197384/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_چهارم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322197384/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_چهارم.pdf.html</a></b></font></p><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322197418/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_پنجم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322197418/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_پنجم.pdf.html</a></b></font></p> <br><br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322334834/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_ششم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322334834/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_ششم.pdf.html</a></b></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><font size="2" face="Mihan-Yekan"><a href="http://s9.picofile.com/file/8322334850/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_هفتم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322334850/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_هفتم.pdf.html</a></font><br></b></font><br><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322806092/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_هشتم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322806092/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_هشتم.pdf.html</a></b></font><br><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8322807934/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_نهم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322807934/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_نهم.pdf.html</a><br></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br><font size="1"><b></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8322810376/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دهم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322810376/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دهم.pdf.html</a></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8323039568/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_یازدهم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8323039568/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_یازدهم.pdf.html</a></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br><br><br></b></font></div> text/html 2018-04-05T13:33:44+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت یازدهم http://behzadi94.mihanblog.com/post/535 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b>به نام خدا</b></font><br><div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iyPTodSmpg9E-lvVgf-rIiHk" style=""><a href="https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.maktabvahy.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2F%25D8%25AD%25D8%25AC.jpg&amp;imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.maktabvahy.com%2F849%2F%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B3%25D9%2587-%25DB%258C-%25D8%25AD%25D8%25AC-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2587%25DB%258C%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588.html&amp;docid=Pn62vmayxjQpRM&amp;tbnid=SBa9xVKGnNY6gM%3A&amp;vet=10ahUKEwiyoPyeoKPaAhUEW8AKHXn9DsMQMwhBKBEwEQ..i&amp;w=259&amp;h=194&amp;client=firefox-b-ab&amp;bih=600&amp;biw=1252&amp;q=%D8%AD%D8%AC%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C&amp;ved=0ahUKEwiyoPyeoKPaAhUEW8AKHXn9DsMQMwhBKBEwEQ&amp;iact=mrc&amp;uact=8" class="rg_l" rel="noopener" style="width:259px;height:191px;left:33px"><img class="rg_ic rg_i" data-src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCZkQJaR7qSAVtJyFTyCImwwV5K3sskQYdWM496CLjW797yqk2" name="SBa9xVKGnNY6gM:" alt="نتیجه تصویری برای حج ابراهیمی" style="width:259px;height:194px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCZkQJaR7qSAVtJyFTyCImwwV5K3sskQYdWM496CLjW797yqk2"></a></div><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA">مسیر انتخابی1:قسمت موضوعات وبلاگ:اندیشه اسلامی1، شرح متن کتاب اندیشه اسلامی1،بخش ششم ص 158-مطلب:حضرت ابراهیم(ع)</span></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold">،داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت یازدهم</font></b></font><br><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA">مسیر انتخابی2:قسمت موضوعات وبلاگ:اندیشه اسلامی2،</span></b></font></font></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA"> شرح متن کتاب اندیشه اسلامی2،فصل دوم ص 66</span></b></font></font></b></font> -مطلب:حضرت ابراهیم(ع)،داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت یازدهم</span></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></font></font></b><b><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold">مسیر انتخابی 3:قسمت موضوعات وبلاگ:داستان-مطلب:داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت یازدهم<br></font></b></font></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>این قسمت:هدف از بنای کعبه و تجدید آن<br></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b> </b></font><div style="mso-element:para-border-div;border:double #C00000 4.5pt;padding: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">هدف از بنای كعبه و تجدید آن</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">خانة كعبه نخستین پرستشگاه خدا بود كه در زمان حضرت آدم ـ علیه السلام ـ توسط او ساخته شد. بعداً طوفان نوح باعث شد كه ساختمان این خانه ویران شده و در ظاهر محو گردید، اما ابراهیم خلیل می</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">دانست كه مكان خانه كعبه در سرزمین مكه قرار دارد و بر همین اساس، به فرمان خدا، همت كرد كه دیگر بار این خانه، ساخته شود.</span></b></p> </div> <br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA"></span></b></font><b><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;2 Zar&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></b></b></font><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7992765585/45.gif"></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://roozgozar.com/piczibasazi/zibasaz/09/www.roozgozar.com-263.gif" alt=" تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com "></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8323039568/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_یازدهم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8323039568/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_یازدهم.pdf.html</a></b></font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#663333"><b><font size="2" color="#CC0000">دانلود فایل های مرتبط</font><br></b></font><br></p><div align="center"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8321827268/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_اول.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8321827268/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_اول.pdf.htm</a></b></font></div> <br> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="1"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8322132742/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322132742/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوم.pdf.html</a><br></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="1"><b><br></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322134168/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_سوم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322134168/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_سوم.pdf.html</a></b></font></p><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322197384/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_چهارم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322197384/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_چهارم.pdf.html</a></b></font></p><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322197418/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_پنجم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322197418/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_پنجم.pdf.html</a></b></font></p> <br><br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322334834/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_ششم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322334834/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_ششم.pdf.html</a></b></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><font size="2" face="Mihan-Yekan"><a href="http://s9.picofile.com/file/8322334850/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_هفتم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322334850/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_هفتم.pdf.html</a></font><br></b></font><br><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322806092/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_هشتم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322806092/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_هشتم.pdf.html</a></b></font><br><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8322807934/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_نهم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322807934/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_نهم.pdf.html</a></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8322810376/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دهم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322810376/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دهم.pdf.html</a></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div> text/html 2018-04-02T08:21:14+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت دهم http://behzadi94.mihanblog.com/post/534 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b>به نام خدا</b></font><br><div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iyPTodSmpg9E-lvVgf-rIiHk" style=""><a class="irc_mil i3597 iyPTodSmpg9E-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" target="_blank" tabindex="0" href="http://hajj.iec-md.org/makkeh_haram.html" data-ved="2ahUKEwji0fDFlZvaAhXoKcAKHcivCZwQjRx6BAgAEAU"><img class="irc_mi" src="http://hajj.iec-md.org/images/arkan.gif" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 57px;" width="320" height="240"></a></div><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA">مسیر انتخابی1:قسمت موضوعات وبلاگ:اندیشه اسلامی1، شرح متن کتاب اندیشه اسلامی1،بخش ششم ص 158-مطلب:حضرت ابراهیم(ع)</span></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold">،داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت دهم</font></b></font><br><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA">مسیر انتخابی2:قسمت موضوعات وبلاگ:اندیشه اسلامی2،</span></b></font></font></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA"> شرح متن کتاب اندیشه اسلامی2،فصل دوم ص 66</span></b></font></font></b></font> -مطلب:حضرت ابراهیم(ع)،داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت دهم</span></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></font></font></b><b><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold">مسیر انتخابی 3:قسمت موضوعات وبلاگ:داستان-مطلب:داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت دهم<br></font></b></font></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>این قسمت:اسماعیل(ع) و مادرش در کنار کعبه<br></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b> </b></font><div style="mso-element:para-border-div;border:double #C00000 4.5pt;padding: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">اسماعیل و مادرش در كنار كعبه </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">خداوند به ابراهیم وحی كرد و فرمود: «آنها را به حرم و محل امن خودم و نخستین خانه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ای كه آن را برای انسانها آفریدم، یعنی به مكه ببر</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>»</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">پیدایش چشمة زمزم سرآغاز توجه مردم به مكه</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></b></p> </div> <br><div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/7844927953/94543.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="1"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8322810376/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دهم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322810376/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دهم.pdf.html</a></b></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#663333"><b><font size="2" color="#CC6600"><br></font></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#663333"><b><font size="2" color="#CC6600">دانلود فایل های مرتبط</font><br></b></font><br></p><div align="center"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8321827268/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_اول.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8321827268/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_اول.pdf.htm</a></b></font></div> <br> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="1"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8322132742/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322132742/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوم.pdf.html</a><br></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="1"><b><br></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322134168/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_سوم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322134168/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_سوم.pdf.html</a></b></font></p><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322197384/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_چهارم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322197384/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_چهارم.pdf.html</a></b></font></p><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322197418/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_پنجم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322197418/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_پنجم.pdf.html</a></b></font></p> <br><br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322334834/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_ششم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322334834/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_ششم.pdf.html</a></b></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><font size="2" face="Mihan-Yekan"><a href="http://s9.picofile.com/file/8322334850/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_هفتم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322334850/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_هفتم.pdf.html</a></font><br></b></font><br><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322806092/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_هشتم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322806092/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_هشتم.pdf.html</a></b></font><br><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8322807934/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_نهم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322807934/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_نهم.pdf.html</a></b></font></p><br><br><br> </div> text/html 2018-04-02T07:15:32+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت نهم http://behzadi94.mihanblog.com/post/533 <div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b>به نام خدا</b></font><br><br><a href="https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fkarevansadeghiye.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fh-esmail-380x202.jpg&amp;imgrefurl=https%3A%2F%2Fkarevansadeghiye.ir%2F50562%2F%25D8%25AD%25D8%25B6%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25DB%258C%25D9%2584-%25D8%25B9%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%2F&amp;docid=9tPqkV0Qj-7PvM&amp;tbnid=Eoi0Nsd5TR0t2M%3A&amp;vet=12ahUKEwi3_--NipvaAhXIIpoKHaQtD7A4ZBAzKBUwFXoECAAQFg..i&amp;w=380&amp;h=202&amp;client=firefox-b-ab&amp;bih=600&amp;biw=1252&amp;q=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82&amp;ved=2ahUKEwi3_--NipvaAhXIIpoKHaQtD7A4ZBAzKBUwFXoECAAQFg&amp;iact=mrc&amp;uact=8" class="rg_l" rel="noopener" style="width:270px;height:164px;left:0px"><img class="rg_ic rg_i" name="Eoi0Nsd5TR0t2M:" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxkIdQ3vQHPAaXWUTw5oASK1z2TdpmJjYpa4Ts-d9Lx_a_p1129A" alt="نتیجه تصویری برای حضرت اسماعیل و اسحاق" style="width:308px;height:164px;margin-left:-17px;margin-right:-21px;margin-top:0px"></a><br><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA">مسیر انتخابی1:قسمت موضوعات وبلاگ:اندیشه اسلامی1، شرح متن کتاب اندیشه اسلامی1،بخش ششم ص 158-مطلب:حضرت ابراهیم(ع)</span></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold">،داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت نهم</font></b></font><br><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA">مسیر انتخابی2:قسمت موضوعات وبلاگ:اندیشه اسلامی2،</span></b></font></font></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA"> شرح متن کتاب اندیشه اسلامی2،فصل دوم ص 66</span></b></font></font></b></font> -مطلب:حضرت ابراهیم(ع)،داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت نهم</span></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></font></font></b><b><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold">مسیر انتخابی 3:قسمت موضوعات وبلاگ:داستان-مطلب:داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت نهم<br></font></b></font></b></font></div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>این قسمت:ماجرای حضرت ابراهیم(ع) و فرزندانش<br></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b> </b></font><div style="mso-element:para-border-div;border:double #C00000 4.5pt;padding: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ماجرای ابراهیم (ع) و فرزندانش </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">نام اسماعیل در قرآن دوازده بار، و نام اسحاق هفده بار آمده است، این دو پیامبر، از فرزندان ابراهیم از دو مادر بودند، مادر اسماعیل هاجر نام داشت، و مادر اسحاق ساره بود. خداوند این دو پسر را در سن پیری ابراهیم به ابراهیم عطا فرمود.</span></b></p> </div> <br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7992757525/8.gif"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8322807934/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_نهم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322807934/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_نهم.pdf.html</a></b></font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br><br></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#663333"><b><font size="2" color="#660000">دانلود فایل های مرتبط</font><br></b></font><br></p><div align="center"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8321827268/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_اول.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8321827268/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_اول.pdf.htm</a></b></font></div> <br> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="1"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8322132742/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322132742/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوم.pdf.html</a><br></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322134168/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_سوم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322134168/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_سوم.pdf.html</a></b></font></p><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322197384/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_چهارم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322197384/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_چهارم.pdf.html</a></b></font></p><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322197418/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_پنجم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322197418/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_پنجم.pdf.html</a></b></font></p> <br> <br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322334834/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_ششم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322334834/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_ششم.pdf.html</a></b></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><font size="2" face="Mihan-Yekan"><a href="http://s9.picofile.com/file/8322334850/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_هفتم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322334850/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_هفتم.pdf.html</a></font><br></b></font><br><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322806092/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_هشتم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322806092/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_هشتم.pdf.html</a></b></font></div> text/html 2018-04-02T06:18:20+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت هشتم http://behzadi94.mihanblog.com/post/532 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b>به نام خدا</b></font><br><br><img alt="" src="http://www.shia-news.com/files/fa/news/1388/6/26/2935_788.jpg" border="0"><br>تصویری از حرم حضرت ابراهیم(ع) در شهر الخلیل در فلسطین<br><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA">مسیر انتخابی1:قسمت موضوعات وبلاگ:اندیشه اسلامی1، شرح متن کتاب اندیشه اسلامی1،بخش ششم ص 158-مطلب:حضرت ابراهیم(ع)</span></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold">،داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت هشتم</font></b></font><br><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA">مسیر انتخابی2:قسمت موضوعات وبلاگ:اندیشه اسلامی2،</span></b></font></font></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA"> شرح متن کتاب اندیشه اسلامی2،فصل دوم ص 66</span></b></font></font></b></font> -مطلب:حضرت ابراهیم(ع)،داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت هشتم</span></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></font></font></b><b><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold">مسیر انتخابی 3:قسمت موضوعات وبلاگ:داستان-مطلب:داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت هشتم<br></font></b></font></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>این قسمت:رحلت آرام حضرت ابراهیم(ع)<br></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b> </b></font><div style="mso-element:para-border-div;border:double #C00000 4.5pt;padding: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">رحلت آرام حضرت ابراهیم (ع)</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ابراهیم(ع) به لقای خدا، اشتیاق یافت و با شور و شوق، دعوت حق را پذیرفت و در سن 175 سالگی به لقاء الله پیوست</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></b></p> </div> <br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><img src="http://s1.picofile.com/file/7992758060/10.gif"></b></font><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><img src="http://www.webgif.org/gif_animate/web_design/arrows/immagini/71.gif"><img src="http://www.webgif.org/gif_animate/web_design/arrows/immagini/71.gif"><img src="http://www.webgif.org/gif_animate/web_design/arrows/immagini/71.gif"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322806092/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_هشتم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322806092/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_هشتم.pdf.html</a></b></font><br><span lang="AR-SA"></span></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b></b></font><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#663333"><b><font size="2" color="#330099">دانلود فایل های مرتبط</font><br></b></font><br></p><div align="center"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8321827268/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_اول.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8321827268/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_اول.pdf.htm</a></b></font></div> <br> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="1"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8322132742/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322132742/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوم.pdf.html</a><br></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322134168/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_سوم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322134168/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_سوم.pdf.html</a></b></font></p><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322197384/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_چهارم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322197384/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_چهارم.pdf.html</a></b></font></p><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322197418/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_پنجم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322197418/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_پنجم.pdf.html</a></b></font></p> <br> <br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322334834/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_ششم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322334834/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_ششم.pdf.html</a></b></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><font size="2" face="Mihan-Yekan"><a href="http://s9.picofile.com/file/8322334850/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_هفتم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322334850/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_هفتم.pdf.html</a></font><br><br></b></font></div> text/html 2018-03-24T08:11:13+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت هفتم http://behzadi94.mihanblog.com/post/531 <div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به نام خدا</b></font><br><div data-ri="140" class="rg_bx rg_di rg_el ivg-i" data-ved="2ahUKEwiyrY-h8vzZAhVDCMAKHYCSA-E4ZBAzKCgwKHoECAAQKQ" style="width: 191px; height: 193px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; display: inline-block;" data-row="31" align="center"><div data-ri="210" class="rg_bx rg_di rg_el ivg-i" data-ved="2ahUKEwj-_rb3vITaAhWCXBQKHQUbAQ84yAEQMygKMAp6BAgAEAs" style="width: 276px; height: 181px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; display: inline-block;" data-row="40"><a href="https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn-tehran.wisgoon.com%2Fdlir-s3%2F1053500x500_1472399211943377.png&amp;imgrefurl=http%3A%2F%2Fwisgoon.com%2Fpin%2F15886459%2F&amp;docid=pxmfE5I856NMlM&amp;tbnid=njbGwc4MWo7NdM%3A&amp;vet=10ahUKEwiOwPXDxITaAhUBPBQKHUNvBqQQMwgwKAMwAw..i&amp;w=500&amp;h=500&amp;client=firefox-b-ab&amp;bih=600&amp;biw=1252&amp;q=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85&amp;ved=0ahUKEwiOwPXDxITaAhUBPBQKHUNvBqQQMwgwKAMwAw&amp;iact=mrc&amp;uact=8" class="rg_l" rel="noopener" style="width:208px;height:193px;left:0px"><img class="rg_ic rg_i" name="njbGwc4MWo7NdM:" alt="نتیجه تصویری برای حضرت ابراهیم" style="width:208px;height:208px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:-7px" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUTExMVFhUWGR0XFxgYGB4YGBoYGBgYGBoaGBgaHSghGBolGxcYIjEhJikrLi4uFyAzODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0lHyYtLS0tLy0tMS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAOEA4QMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAwEBAQEAAAAAAAAAAAAEBQADBgIBBwj/xABHEAACAQIEBAMEBQkHAwMFAAABAhEDIQAEEjEFIkFRE2FxBjKBkUJUobHwBxQjUmKSwdHSFhczcoKT4cLT8UOishUlRFNz/8QAGgEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAAAAECAwUEBv/EADARAAIBAgQEBQUAAgMBAAAAAAABAgMRBBIhMQVBUZETMmFxgSIjM1LBQqFiovAk/9oADAMBAAIRAxEAPwBW3t/xT6237lL/ALeOf7f8U+tt+5S/oxnT8DjmMeh8Gn+q7I44ydtzSf3gcU+tt/t0v+3if3gcU+tt/t0v6MZk49weDT/VdkWp7amm/vA4p9bb9yl/Rj0flB4n9bb/AG6f9GMucTC8Gn+q7IsUjU/2/wCKfW2/cpf0Yg9v+J/W2/26f9GMwDj3EfBh+q7IuTTNL/eBxP6237lL+jHv9v8Aif1tv9un/RjNYM4Tw1sxU8JPfKOyDq7IhcILi7RGIyp00ruK7E7JDkflA4n9bb9yl/Rj0+33E/rTfuUv6MW8J4dnMzXo081l8x+bq/PFHwgo0LT1FgqgABEm+ymL4UcK4Ma9DMNSZqlaiUK0kWTUpltDuoFzEqYGw9cVp0tnFf65gnHoMv7e8U+tN/t0/P8AY8j8sef2+4p9bb9yl/RgvL+zlehTK5tM0aLMjjL5emXqPU0AyxI0oEVgCZubCSsj2p7GBMwQ6Z40GRXpmnl9VWWP+HU+grLBn4Yh4lDouwfSB/2/4n9bb9yn/RiH8oHE/rbfuU/6MU+0/sx+aEn85o1FkALq01xqEgPRg6SBuZ+W2OPZTgTZitTD0apo1PEpioqsUWpoYIWYCwDlZ+204s+zkz2VvYjy0C19uuLEEjMVCBMkUqZAiJk+HAiR8x3xx/eBxP623+3S/owx4TwCuMjWStSzaE+OS3iNTo0TTpqwFSkSBVp1ChBcSBA8zjP5DgT18sauXD1ay1hTeiqyVRklH9CwYEmw+BOIxlRd7paO2yIh/wDeBxP6237lL+jE/vA4n9bb9yn/AEY49qPZf80po4eox1mjVD0zTHiqoaaUjnpEaob9nztmzi2nGlNXUV2It2Rpv7weKfW2/wBul/Rjw/lA4p9bb9yl/RjM4gxb4NP9V2RS5Gn/ALweKfW2/wBul/Rif3gcT+tt6+HS/oxmRjq3lg8Gn+q7Irc/c0v94HE/rbfuUv8At47/ALwOJfWm/cp/0Yy847GH4NP9V2RVJvq+5px7e8TP/wCU37lP+jEHt7xL6237lP8AoxmgL47j8HB4NP8AVdkVOpLq+5pf7c8T+tt+5S/oxMZzSO+JheDT/VdkVeNPqwYY5MY7bFZOLTqj1IWOIcQnHkYRclzJj2ceYhOBk0X5Shr180aKb1Nt9AkqPOJPwxUMan2W4S9PPLl6yU1qFA/OC5SKZeBpcDUVJ3kAgHcYGpUKT8Kr19C+OMwgL9QjaTA6KCS22MufEYRnbdPJa3/K6T9tC9R0M+DjtKhUhlJBBkMDBBHUEXBxpPyiZajTza06NMU1FBCQtgZZ4Md4FzebYzOOnC4iOJoxqpWUlsyeq0YbnOM5qqumpma7r2aoxU+oJg4NXjNOnSjK0Gy9ZwBUris7PpUhtNKf8IMygmDsIwZwHK0W4dn3amGqoaeluqqWEFSdrgk9wIxmMV0akK0pwUbZJW99E/6N2Qyp8dzigquazAB3Aqv/ADxVR4tmVBVMxWVSZIWowBJ3JANye+GvHMnSTJZB6aAPVFU1G6sylFuT0BmBsJwpytGg1Gq7V9NVdPh0tM6wSdR1eX2RfcYVLEUqkM+X/Jx25p25crhYEA+2/wA8GZfimYpoadOvVSmTJVXZVJO9gYwGDbEJx2OKegOQZX4tmHXTUr1qifqNUcqR2InbBuY44i0/DydF8qGINZhWd6lQgFQmswVpjUx09SZPmkDDHuIulF8ithOa4jWqKq1KtSoqe6ruzBZ7Am22BcHpwfMNQOZWmWogkFlvGmxJUX0jvEWOG/5OctSqZwrVRaiik7BWEjUCkGDaYLfPHPWxlKjRnUjrk3Stv09GK13ZmZAx5GPCw3FgdgTJAOwnqcd0aZY6VBJOwAJJ67DewJ+GO1PS7KXY5Jx7I7Y0vBctRPC87VamrVFqIqN9JQxpxB6DVqJjfbGc04ooYlVpVIpWySy++if9K5pK3qehx0GOg/THIGO0gdsdJzyynQfHWv1xxpJx6MMraR3iYs1DEw7kbgzDFZXri0jFbJiJdBnJOORjuMeH0OEXqRzONZ7C5Wm3istahTzYIGX8calURzOoJAL9BuRG18ZUzGOCs9jjlxmGeIoumpZb89/i3R8y2FSz1R9UHAsxU4hSz6vRaiABUcP9JaLUakDTtqmP4Yzee9nsxkchmVzJpgVmoCmFaSXR2ZokC2n7sY/RYiBB3HQ+o647K7T0FvLyHYYyqPCa1OUU6icFlVstnaLutb7/ABsX5r8jQ+3dXVmabd8rQPzVj/HCJKLFXcKSqadR7ayQs+pBxVpw99ma2V018vmmdKdcIRUUSUekWIkAGxDEbfzx3JPB4VKKcsttlra+tl7B9UmGew1Jqv55lVIDV8udMmBrRhpk9Pf+zB/DvyfVULHNGiJUrRTxSviViOQFgJC7m0k9sAZupw7KrUGVqVa9eojUvEYFadNHEPAgamIkDfvbqpytXIhF8ajXqVYqBj4gC3EUiOtus+vNsMuccVVlUq0M0YTa/wAfqbS3V2rLS3Ummlvua+v7GZ45fK0tNBnoPVZkL2KVGRlnl2JVgRhxm6jhGHF0ySUD/hohfxVPZIEm3VYPwx8mBIOqebqwNz8ceAXnr36/PBPgteq0qtVWTbvGNpJt3dnmstedmHiDbj6ZIFPzNqzAzr8W2m4gLygnrck9MX+y2RoOz1czJo0fDDKDEtWqCmpczamty3w8wUgw/wDZuon5vn0qMqh6A06jEurakA7mYxoYunKlg8kZSeyve8rNpP8A0xLe5uOO+z2YzVGpS8LL0hTdWyZpnlZbhlYwIJW9hG28Sc5S/J7WFKqtQ0fzp48Cn4pUBQRrcwOaxiIIxiw5iASBMgSQAe4G0+eGNWrkdB0UK/jGmgFRqghaoYl2AAupWAPuG+M2HDsbhoeHTqfS3fSO227ctnu7eoOUWfUaeSzuXRxQNOoEpUFpZXlUoVI8XW5N9Q1c3Utta+U4Vl0ocZqU6QhCKkL+pqy5qlPg1o6RjDUzpbUpKt+spIb94Xx67kkkkkkySSSSTuSTck4lhuBTpeIpVE88WnaNtXbV66276si6qvtsMfZDiSZbNUKtRQyAhTaYDjRrH+XVPoDjb8F9lcxkc62YJoDKLrUs9SCKLEmw0+8IXreCOuMvwjinDqSI7ZOo+ZQCJqE0S42dlLWMiY0kA7eS6hmqNRq75sVXqOrNSKEBRWZplgdhfpNp8osxdDEYipOUE4xyqMrpPNrvFKWlr7+uxWpRj6h/Bj/9tz6306ssR3g1WF+1gMIp7Y8B7499cbVDDqk5tPzO/wD1S/hzSle1z0scdSRiKMTpjoKnboerOIJF8RGvOw746AJ6WH4+eAgzvQe+JiyPT7MTDKs/qBBj1OJfvi51B8j9hxSVI3thXOtNSWm54ZxzjsY8jCJp8jnHs46AxzGFoWRm9j2e+PMQA4hOAnm9T2cd5dNTqgIBdgoJ2BYgSfK+KxhzkeKZekuoZfXW0aIqBHohg0iqARq1xFtt74rqNpaK5NS6lOc4NVphjGpUQOzKGZQC7JBYLAI0kmSLd8UU+GuTuoHhNWDBgw0pTarpOmdLlUPKb3GDct7S5hEKRSZTq1a6SuWDFyVYkXE1H+DEbWx5nvaGvVXSRSVee1OmEH6RKiPMdxVqH1ae0Up1udhvUUlDp1EQs6dXTVE6Z2mLxgscNqGktZFLoQzMUUsKYRtJNQgQoO++2CuF8So0Vk0TUqFTTZXCNRZGqayxVlJ16YUdOUHuCTV9rcwTypRVQzNHg0ySXGl9R0gSy2JULYxiUp1G9ECEuSoeK2kMvuu0k25EaoRbrCn4xjzN0GplQ40lkWoJBXlcSLMAe4kWkGCcOj7VV4A8LLaRsPzdI90pt05WZbdGPlgPM8arvVWvKo6LpXQiqFB1TaIJOppJk3wKVRvVK3uGoHkqBqvpBAOl3vP/AKdNqhFtyQhA88d5PIPVUNTAaaoogCSZKl9RgWUAGT0udhgnhOep0v0jI7VkZmQjT4bal06aoIkoDJgbhyLb4Ob2qqLApUaCBQAB4KEqRqA06VUAAMYBB3MzOCUql7RRG9xZk+GNUpVKysmmnrkSSZphCYgRfWI9DgEjDXPe0mYqiKjKSVKswRVZ9QAlyBzGwvhUBiynn1zELpHk4mOljriD0xbcqdtiKMdY9Cd8cb7YLle56Tj2J/FsdBMd6vxGGQbtsSOvbHqC9/wfLEp0+pk+uO9YBmZPbDRTJ8kWeH+yMeY8/OD2x7hlNqgt4l/hP5Kfuwq9kuBPnq60RU8NSQGqNJVdbBEEA3LOyqB5zsDhxxETSqRaEaflgLgHtecmtJaVKClUVqjCoVNYqCEV4FkWdh3bvbH4g/rXsauHf0nGX9i8/UXVSp611VEBFRAS1GS6hWYMWAUmI2wQPYzMBKpqAq6mgtNVemyM2ZI0an8SykEkMARYzEYbUPayrWp1BTo01GjNKFDMWBzja6jjuyqNI8icdZj29Zpc5WmCtbL5iA7wWyyimB/lgDl6X3xnZi+6Mzn/AGczWXq0qVdShquUADq7SrhGGlWsQSLGJkY0lX8nL06mYLZtRQoUBmBWCEmoCoaEplpsGuSdyo+ljN8N4sUzgzj0xVYFq5UnSC5ZnBJF7MQfhhxU9tqtXLHKtQB1UEyqOHIYIhVgYA5mZkXV3CgWjDuxmc8akP1nPcjSPli965AACoL9ZnfyI+UYup8CYLNRlpgG9pYeUbT5Tgjw8osWqVSOpkL+PhhZiDPcrTYrqLLefoCPiPxvjt6C+G8wmohCRtci4BPabel8dZbP0bL4bUxe6sGHxG32YJfhVbMhaWWTxmJ1nTAUKOWSzGFuwuSOuE5tcwSM7m+G1FlpkTutxEEzbbb7cU5euUuOlzN57bi2PpPCvyVcSUA6sssGYNYz7vu2pMu+/wAcA+035PcxSTXUpNAu7UNNVN7FhIeBN20gRiKqp8yRi83VLEdJ0k9N0Ug+m+B6hK2mSbCDP3YO4pQRFpVKQcoVCOx2kACDHutIYjoRpIm+AK1M7i8QfXDbdxrYhTeSSfWPl5Y5oglgskiRjyrVJkBex+3+cYtyynVqPUi3xsJw3JiVy+mhJMkzffz8vhh1wzhxqqdGrwjIJAipV03b/wDnSB6eUnyUBQXjuD8ypjDjhdB6vDigqJTXxWNR3MLoTQYJA6s4t1IUYabALY1nzK06aCnlqYAMLCHl5jq6ksSBB2v3JuXhdFEakuoB10sVBJNzF2kjaRYCAT3OO+G00WhTFNtSCQG2BudRI3FybdPTBCIb2gTJAvEAk3Bixt3kfIzPqAvzHDaoy60MmGBYmpWctpOiwXU9oUEEmO4thP7VZYp+bHUWJpFGP6xp1HGqeoIIjyjGl4vkqtfLClTKIJ8SqXbSgSmDGtoIjU0wevc4Qe0mUVMrlFRldUesmtSCGJ8J+nSWa3bBd9QEdBDq3O/3Y5y7HURv/PB1FJf+XmP+TiilQbxZAgWJPQalBie99t8JtkQerMkSfwQcG5NCplz7wBCzfce8Poj7T9uKa9XROgc0RqPTcco6GIub4HWrpYMZMr8ze/nhXbRNndbUSZaACbdP+cP+DPNEaRFzf44RUaTVTqaQkm8SZiYUdW+wTfGh4YwNMQukXAG8Qep6nz+zGhw9vxdehz4i2QI0t2xMWQ3fExs3Zx5vYDzrDwqk76DfvY74x9RCN8bPO0tSNG5U4QVctUA50DCPo7jzMbfHGRxF2nH2Oyg01dFHB67I0gx+Jn4EDHmbqFne9on5xi1Sg8vI9/XbFAe7nyA+7+WM22ty4t2Vz2VV+J0/84nD6uiqrAAlZsb9CP449qXRyLjXHqIt92JkUIN94MYkNh5Jc62dVJsoZu3YG/49MD0KdUkipZIMmB6SpG/3WxzmKNJ4LVAjHoBIjpqbZT88G01taR0F5EAx1MbTc2ucFhaAwyfhqzJ+kPW1gATuATJ6+mPrP5GQKuWqeIChp1CJGpZVlDRqBEAaSYmOaYOoR80XlmBABG0TtJPzg9xPmJ+q/kTzlIivlmYeKz+MFY3KMio4HeCg+DDpOKqsc0bDTPo9PI0P2idrMx7dj574rOVT/wBKswZSRDHxASOh1HV8mGHdNABAtgDinhU0arUKoijU7EwAoiSZtsPXtfFboQtogPy7nMw/jPWp0wB4jBqTLCModj4bJtptt0JsbCFzom6Tpa4EXQmZpt6HY9QfUC9uJh81WcSFq1XZZ6B3ZgD66tsUZ1dNUR1IB8+a0/CMW67ML2KvDHN5gfY6fzxS786jsQfjgiJ/d26+8p+O2BlX9KPUYESkw+pIaewH2phzwagtTIVVeoadJK7O7ASYC0tIjqSxAA7nywpzC8y+YWfkB/DDngOXpnJ5oVmYUUqh30e8bDQFGxJfSL2+WJkUMOFGk1BfBJ8NSwUsBqDCDqabTqM28rYJelMiAIJW/SxAHmCWCwQRA+OKeC5ik+WJpIyItQqqs15hSTqgyTqEmJB22GDRy3JAAOoEwFIJAETA2AsO/wACtgKOI8PavlmohxSXXrqO3uBUGolyLAS3SZMYScRy1EcOprl38YLmhLKpBZnpPq5SJFkWBew9YeZmk1fL1KSBtLaSXLWKoxeACupp0iLQSLEzhLn6eWTJV/zZ3LUalIsSGpmSzC9M9PWTbptguMWZelEE3adhfaxk7fAGfTGl9nPZ+nmVbXqOnZQ2lViTI6liAL3sOs4z1DLQ2kbGepiYE2mNwPmMNOH5h6LEoWUMNPKQARIu1jfcbdd8Qne2gKwr4vkadOo6HWWX3RC7FQ6yZ3hhhImVdyHYQpEidyB2HX12xtVXW0uiEwJYjUYW4PNYtJbmiTNzhGVLZmtqubr/AAj7cEXZDb1PUpSBFogCNgOwHaf54Z5VCqj8bnFWWpcvywXSAgHHdw2V6/wc2LVqV/Umo9/sxMdSO+Jj0FjO06A5SRHe2F3EqJR7SCB3/EYdZJNVWmO7D78ccfykVDPT+QxgcVnatFen9NLCx+236iAoHXnANzeIb94b/GcC/mCwdJ+DWHf3hv8AEDbDdqXKB1uftxSaJgev88caLGDZXLFVgiDIMH43kWgn7sFZrK6QrSLT13H4nHdFIJ/zfdH88EZmmCwvESZGC42I6i0NYDaiQQsiAp7SPePQSMHeGIkTvMDVfmINul5uB13wLTqLqH6PmDKmo+8G/WAFjEReTbfBTtyKQNovIMdJPWJ+cd5hoLkBhZ1EW6ErvLbnpMn7iMU0kRa6ulZkqggwkghuyuDCt/PfBdAalJNrR57dOsW9LeWA6hy/izLa5kmAaZfrbff4Th3EmfoOj7fZNaaCnmUICAfp6vh1NUAAvrFyd2PyBx89/K57RZXN+ElHNO/IRUUEmjOpSrwOUvZ7ibduuRpL1joBP49MC52ipIkH4W2HUwe+K0nvcbYBl8iiyxdWIEgXAmOu3XrjnPMDUBBBuuxntg78wXuZmPK3wxU/DV31es4NeZC7K/8A6fNypt1IMH4xgU1f0iixEgd45uh/Awd/9IEWY6ep094IF27GfhgvhfA/EANKi9TqGuR0P0YUfFumCKsTcrlDERtcQL9gSLfHDfgQprQzIrq/haldhDEtyuBzJHhjUFEt5xJEYbZT2KzVUguVpI0apILxMnSFF7Ei5i/XGkyfsXlk1w7MKugOrQVOgMB59b+mJCvYynA8yalFzTC0URtGxsSs2kgzzDUTJJMwMFjhlZiDRVqjQTrZNSzqQCJIRBGowL23xtuHcGoUQRTpIo2OlBJK27TAkiPX4tXpRHcmBO8wek/8YeUHIQcI4W6vLKpBEBdUmxte40gMRN/o7ziziPs5l28U1RqFUIHWdIPhEspJWGMSBuJAXGjoUheSJOw8l/mQx8rYz3ttVC0dIuWYLabBeYxFtyB8BiuWWP1A5M+f10ps5p0qMAFtMa9dpEg6je0yZFtsBGVKI15jQ0e8YgqwBgVFLD1EHDOtS0iLftX94zJ1HqgIYAehi5IXVOcNpBDTrSIJDow0NH6wgg9bxsMVxvzGtAyhcz+sJ/jhTXpRm2tGpQw+Q/iDhzwaprRWiLXHZgSCPgQcA8Up6c1SYCzrB87OPuIHyw1uWPYsyadPX7McV0gx6WwTlIkD0PzH/OK80RrI8h/4x38MX/0fBRin9r5KvDGJjvEx6C5l5kSjmfDZakA6DqgmBbzgx8sDcR46lRyWVqZknmuO1mE9R1jEzrDw2J20/ZjO1ib2kmfMzJBsD3Bve0YxOKU1KrFvp/TRwkvtteo6pVlbYz6X64tRC0CNrm3oMZQ7+fcWPf8AiPlhvwfPVA6jxJF5BIOykm++644FGxcxrQTfzP4/+OPcyLmOikz88EZKnYec/aScC5pDc2KhdLCYI1GJmOzDEWhiqlnJqeGKQBkrJJ8URtLbQADPl12wbSocguRMdlaII62tbe97TOA8tn2ZihpgbggAhl0i0tMkA9D98YY03rNZNbGBYKW6+SztPTpiZEp8Mwt/jNyTEAQbbbD7sDl6TMDo0kllFSOXUoBnTcgm/fcbY0VHgWbqTyhBcS5g/wCkLJHxjDHL+xNMS1SpcmSUXT33JnubgCZwCM/Rp33MBb+R7G3af3TjmnlKlUgJTd2n6ALwN7kARY/MY3mW4Nlachaakn3i0v5X1GOp2A6/BmnQLAHfoO8SI6x694w0tAbMjwn2Udg5rKyGeVZEj3rm5uZmD0I74LyXsMgBNWsz3FkC0wDM73J2/E41ZOnzHpbr33v36+uLEqeUbC1z1A9Rv6jEboVxbluB5ZQAtEdImWNoAuxMbbgRbqcNKSwBaO3S3lP4vtjh2JIIYgbAE387bMbdJOO6aTvE/Md5I67nyv6YMwF6noDMxAE+l72G/wCBjt6elZgBukxctygMLyJid98cJ8PQi20bWjpfbvAxMxU0kWHUkf6Yvb9Zk+WEpXYNHlIgm2w5ZYG9r9+bzH63niw1mBnYATP0tjpBA3OqBbrHwEao30jBEkidImAPe7crdPlYY4pHUy8xbU9MGDIHOKmlSLXCGfU3xNsaQ+o0wBBk2Aueot13YC/yxjvaTNF6lMe6VDN6Ekdj3VRvjX0a0gkzAUk7dFJ3mPPvf5Ynj9RWrMtwNA2J6wf4D5H0xzVHdJA9zLZ5ALg7r2Pu7LfuItEdemF+cEMCphxBYQYvHyMaZ236RhznKRBBja3XpAC3FiGEekXnCzi1IWIB0yY6gxDWtMc1rRfAiaPeCVZeoh+l+kHqYVwI89Jn9rF/HqXNl38yJ+VvtOFORqCnWptMqp0sf2XWD16Eg/6cOvaE/okO2l9vhP2Efbh8yS8oMhgz+Jkj+GPaplzfrgDO8QSndjHYbsevu/xMDFmSzBqcxGm8Ebnl5b+dtsaXDItVr+hy4x/aDNXniY40DExv3Ri5fUCzsik56hTHytjMNraNSz56o/8AkTjT59T4bqIuu/rMYRZbg03d/gP5n+WMfiPnXsbOG8rFz9hNtuvUm0b3nBfAxqq94V/mVI7eeH6cLorfTqJvLGfkNsG5ersFAAOwAsB3O19rD7MZ1zobQTk6DEJa8C3UWG46YNp8EDKy1GgMLgb7LsT/AJe2CMkvQXHc9T+BhjTO34+Q8tsQ9SOYHyvBqIjlDG3vX7RI237jDakkWWAvbp8h8MDq4EGT0P8AL4fzxYtXUJA+2B1ta3/nCchF2vyP3Y7drbwTYSPX57H5Yqubxe/4OBM7U5o+jpIOwMkT1PkvrJ9ARd2LUJCtBJIB2EEkTcwOrGL/ABNsXUGEXBadj1iOX7Lx+1A6SvLhrMJmFmW6wGMGIIktcdMGmuOg3kR6/duPn16lSdhvQJV/K24/HW19/sx2e5gDeegnvEWPl2PmMDeO3cfwvP8AKZ8sdIGa8gg/CIjfp2v5z1ANGdMhcKpi28/Z1/A7/wALlrJ6x2uJ/wCr/wAxhc7QQLHcSO158o++exv2lUgSRG/3d+pjoJ/jhZ9bIYe+cVbi5HkSLdR52+EXi4AfEc/HLsCFXeDzuwNvVBbrfvOKRVIEsBEmwM2BjUCBytAHyvMWUcUpo7FQWA0qo21QfEM6bzcwYYAi0mbWU5ZmSTL6nEWciFEkABIUuWhiRq0k9YsReLb4u4fmNTAAsQtQXktLLSqaik7AEtJkRsboRhame5LASVsjBn1NpVQruyszCD5TB9cGcKXSyJTVis1DqUEiCukGYhjpcvAJ+EkYvlsSNGTyVLH3D8CZWYmFjUb3JkbQBjPZ5BGo3MAT1AEdhJkdBuYGGmed9B0gwbkg2gEA23F9AgkxI2mAsqqWT/MkC3aowII85Xa9z3JHG9ZIjzEnEEhkmwNgZ2EiDOwvMnuT2wHmlmYB5QL9JABbYWkm21oHbDHPc43ueYG0TF4PUhot6YDr1IAsVBGs9xBjbpfWPgPjKOm5K5nM9TJk2k7dLkahEQCRNvTHnEuL13pwWVSQjSF28TQ/WdtY2vgnP04U/s+fc2t/DC/Ohlo2tEAEjojwpM/sqtu0YuiSihHrklpPMOYm7THRt9/sxquD/wCHMASSTFt72+eM3Sy0mFAIJAsfesZAtMyRt2xquHUStMKRFye8CbC3lbYbY1OH/m+DlxjtT+QmV88THWhP1TiY1zK06sEzROhiP1cLqFWB39MH5wfo33904U0qsDb8emMnibtUj7GjhvKFCtJgTb4zY798Msgp321dSenQX6bn44R5eqTA21EzBuRJJm/Yk/L4P8vUG8fbbGZOVlY6dtBtRNrn4diL7/Z8Tg6gALXPTf1H49cKkzI7Sdo3/H48sE0c55yT+Px6Yoc5PYiNAZP/ADP2H8Xx0MzeO3nv6fd/PAIrnoLd577/AHg+V8WU5iF3Np7kdj8sVuQw1nkxcztffy/l/wCBhNVqsapaNQF1j3iwaCsQQRBXcixEGzYaA6dRvyiRG5Nz8hB+zGbo1mVjJVgNIAupgKFI1K0MDpmAP1biTF2HejY4DvJwHJJMczLylTAXTLbjUS1zBj0gYZBgp5j8h91/P13vMygyLzUN9gSAIGkOVZVhQAAAN8MsrRNi3Sw9fxsPLsIxCv57A9w0ZgEkARFzfy+6DMb7euOUzBMmw6d/+bXvvv3OOGRWhX6e6d5JPWd037wTPUjHZ4ewlRIsBB2h2YC3S4bv1xQ5a6i2KmzoIUCSdjA6zG29j+O9jFiJXmdSdQPWOoIHSB99wMWZbLFZnpIjeYMwLdpk+Udbc+5eSLmDN2IYyZG1wIIFu84nF3QyUqhci0DzuTYiIBj7ewthbxigrMZLAcplQGgBZNiDGoMQTIEMd9sOqFRDvYxIAAhrSOlt7gWPSNsZ/wBoa36RgrlSWksVE6VLKADFidB3U7+Zm2g252YK5bUqgl2IpAkEEc4Y2FmYKrtLckSbmYaYwx4LklpsgpBFINWWGkk+4WJZZLHSSRPUgiBhLmc+bMxtpYzqVagEEs2pFQLA1XSSZ+RnCKOl0pmSFDAagdUtUy4gqWIBLkiREav2ScdFTytk2aatTENYC3KLAzIswC9FAEWjS0+aypSHhiOgckgweV0HXcQ5EYYmtoAsCDYeW51AGTfT8NR7kYHrD9AQZHJW2np4bbxb3WMSJ+zHC5fUiPMT18mYMkBp1CxI0ix6zBNv9O5nCyrEnV1ET5XBm1yNK7d5GNJxBBqL7Cyi88t1EHpZu248sLagGltveKt15jKnfblU9uh64sV1oMyucpmCN4F4EWBsNonr8cA0qUhukIGkRBkMk3Un6C7WvPXDbMK0HuoMz10mB17SPUYDyjQVX6NRWpmfWloj5tbaxGLYbjTE1TOm4SAD1FibbsxuZvaflhrwMBaCz3P3nC0ICRpWT5DV9vTDPhgJQT52JB6+WNXh35vg5MWvt/IX45/VxMdR6Y8xsGdZdP8AYNnp8N++k/djMBzpi94HQY1GfH6J/wDKfuxl8w3KuxPXr8fljJ4n+SPsd+E2LuHqTUHWAd539Pxvh5RoltzHYdPjbCbhPvEglYHS/bvttv5/HDujTX3vGeJEwpJgWm1rmRHl1nGTUep1vcY5bJPcERF2Y2At/wAjBeSNNYDNuYMXaevTpG3/ABgChUSZ538yZ1eV9tt+tj3ljkKJKiEAOkNc2IMXtYC+562xz+5FJh8Uw0IrMBtNhIgx1Juw9Z+dpaqLsqiwERFoNgNyLHb+JGKqNQjT4jwq/QUwYffaTMEDp1A3wbllRVX9CWL+9NuyNBufdIPkQItYVqNhpHPEM1U8EllHQTHW/U2k3+RPeMvl6xDcxnn1KKgEbQQOWREAyZUTtY40ecogIx01DKsbi1vdNxe4LTYg2kkTjMZGqwJ0iSHLKJIknfQRsJEDSQbjHVhklF2HHQbezrAsQeYhRM3b3nbmvE8wstotuMO3dRyhZ33MnaNhF7EdOgtthL7KGNQOoHQsGNRu7QA25u25mwPQY0FNAskSSJnnCjaNG/6sgR0YHsDCr5wKm8QkQLXACqJkFoMEXHKTf12nT7SLsAsmBFwNlElbjz+UnfHi11QsVAsNStA6rmHgAGyyOg/VNjuwplTLKALshA6MhMkH9UBp7ADoDimSsPmBplphY2EROmIAWARfSSZve4i0YuakByGxuAok8y6lkWhRyxAt70yBa+hTO1pN/dYgHVSi+nfmaP1tPW5Mq1xqDapIYBnEmQroAWuLixJHdxExhRd2FgSmhveyzB5e0tqW9oAuJBuATjN+0Vqh0OFM7sJ2zFVWnYEHTMSLmJAvjRUBCLIbZQ0iyAZem7TtZSHJ2gEkHoUntHTfxnpqtwo5CZn9NVJB5TqF7DrtBLRjooeYSKsswjVpKAgEEUyo2BlFcOrEE7MT7x7SL/ZkD6RLETL7EgsBMBRZTTBi8hALbY8y1NF90CwuRzUxAEgnw1ciT1HSbkYu9ng/iAkhndiBp7eDXZRq1G3IOg2uWOOqflZI1RMjZBIIN9p9Re4jyvvviz82Bykc06nEzsTTZuvTyxxxBV0qOiskaWAAII0kgLY6QbdYMQbremYigFIiKu/+YACe4l4icZj8yFzE/FsuBEQQ0sd5AlWBF9wGJjcyZwrzNLVBi7DWVEkTsbi/QW6yepu1zNVdIUgCFEXAM+GCSF0W5qZOr9phsIANXLkqw0yJSdrWv02Phm+wknpjoTsSEOcBKBoKsQN5FxOr7R8YwrDQ6RaG36c6PH/uK/vDbDtUmRAtNpiTe1otAJ/1eWEtamNMg2U0yRc8or0gPWVv54sja4nYW5+uZN7B9IGwA1QBAtgvhyRTA9fvws4lY1QejE/aDhlw08g36/fjW4d+X4OTF+T5CZP4OPMez6/L/jExsmdqUZojw3jbScZrPgQkReW9IJH88abPgeG9von7sZOu5OkHsYjaSek9MY/El9yPsaGD1iw3hJMsIkG0je5O3Y40AzLEqNAvAGlDN2BOk97m89fhhD7P1QpJMb9RqFgekid4g98P6ekjVrAY3upIJLReNxebnbscZFTzHU3qHoakCQw23GmTqItbpK/ExJwwo0XYLzAysb8oAiCY92L7gW+wGlmxAgjUBAgSDAg3N9ySeok97suH1HNwaumSF7ryxMMYst4jebRJxQyKZfRyYGkuVEgEBRYtBJJAibEDfd+pjBa6IUKR7wuZiA93ZtVlCgG3cGdwtWSLRBOn3WRo5oULMX96da2/6TiwCBqJ+QhmDNIOqNtoiSIiNsR2JInEUUUqwDMOSPdiWHidReGVTI35BtAxl8orAcqtBZ9MLrVzqIb3hBgi4tFtsaHO5ArRqOx5mRzEQp5Ha1z/APsttZiYssZ3KUnIOimCrFmsLEgwfEEAdzDGwiLRjqo7MaQ09l6H+IKUe4BYRs8zPfse4At00hBMw8tDKw92JLyoAiBCyOkGIMwc57Mq41+HAAQRO0eKsEjeJv1gSYN1Oo8CWuRCgqIlhDFQQYF9uabFpEnmGK6ztIHoDVqCMrHUASjxGn6S1hELY3q02kCIUwOYAkZWrSLEhhzNU0GNPu1Q4aO0VXBiLBROxxe+WnVzQrAybEQ6rLd2MBSYgkGRuwYmjlZ1tElVY6hdj4pZoBgTAJgdS3QggUOSsADTpALp+kIUgjYRSMAX7REkTA6GZQDqOcF4JMDVokPraUBgbrMCP0bGxmCqlJmAgzMMxFyS0c1wAPdUqBFqa3QWbikVK6bgEQtgLRAGoWIhhIvqDmTF8JPkNlVZ9BEq8K4BYe6B4Gk6iSFBgg37nmgE4zntG+qHANRmpCxBvpqVSSeYEH6Ub2O2Nbl6R95AwgEsranLNDID4hbU2oNEtcaZLCCpR+0B01FO5AMSQGmabyDsG/STeNyfXpo2zWQCmhTMqEJC2bamYPWWDMkgkDcWaOluuE1GDgvKqhaB9MItCsAQQN+beexG+Ohl6Z5QyWAGosYFhcgrq+jHWIFzea8ohR5GiJGq4JYECmGJBmIYCCOsdAT1NaMZsYJbVHMCFuV916gpkgSQFNPUQbkmos2jF5yyvQdtQlaqX3j9IoJPWQL/AAHw5rNTVSfdBaZif1ipkmRPKsQdrbHSRlnApOgtp5x1IbWd9+n3YzJbojbUWVMnqCEGCg2KkSYOkKZgRad4kdRgDiB164XSVXUAOZTYgm1yV1NIswIHU8zx00UywHMWZZ66QagsLGBPUX8PpOF4QjmY6WD6xb6JBWwsN53sNCmNsWtq5LYzlVUWIMkqdW50wVTVyxMMBb59MZniFKEfSIHhs3SeVXqardYCxt7ptjX5mjILESANJBgHQxIdYaIFy19iw3xnszSDFpDcxan1jnY9Lx71QTYQ0dLTpvUGZrjK/pK99wh+dNf4zgvgzzRXf8HAGZEgnfVSVv8A2D7Z+7Bfs/UPgLAve/TfGzw78vwcmKV4fI00+RxMU+L54mNkzckjnPMfDe30TjM1zLqAL6RMgbydpPp92NNm1Gh5J2P49MZbOQKgm0AdOp3t0i+MfiX5I+xoYNKzsP8A2dWFqHT16AfqjpuZ1ARfeIw2yTNvA3MalMbxt9+1pHU4W+ybSDsL3JI6AW/Hn6F7lW1qwgCJiwELFgBe4iY3gHqRjEqyWZo6JbhlN5urbCWAUiW5mgjdokme+0RcrIZq4vpuCIWDYjSBG/vaiD0abjcbh1AEksRoUS3UmATEjvBJ32tB04bIhqKWF2XcxfSACIi8ghtvMbxFDkk7CuFNDDY2B8QCVBLsTpndh3PUAT9MDxF5iCNUEMTMC2mJIAGpVB7wCpkXn3KZcuVUXkTOkgAroBck7iBZRYkqLTIb06dMzTB0qAdG9mhZN97oZ/WlpmbxclEkZ3jVUHLVOUjlZRaCgZSxBkA6diIsC2xnlzSOpA6k9FJDEg3gQSsx2PSJjGszy+HSNQqP0bFYDRGpWiCQJEGVPmZibZTMVtdRjATWGMFlJkAC2loLEKPeg7QDue6hrG/qSTGvsfvUMAyp0ki45qZBUHZ5MSTyzM2jGpdyoCgbW5RJ0lS0U4kXg095IWZG5zXsc501GMrIJFgYkUyuoX2MyIJ5TbpjWJlvDANSJJiDcgM4aIAu2mSY2AgTEmjEO0tQYC9mvqJGkG2lgxYzAU3a5YR+ww2GGNCuoViwH0VEElYMmNNgwBLRHfpgiplRWQlTNVZIkQCGZmAggwJLANfSQd+YGjwtBMEi3LqliGJ2Kz+tJ3O4vvjnckxXK6wJ7zI5r9GCEyUsDb4xYRYPwGPMoiCYBAKmx8oazixsww1oZbWvMOUWNwQxBMAbSF6tuT6RjykylyCFIZni5IKsW07bToSI/ZI3GG2lsFwHKzzHUbAwzATpsIeLTZhB6C24wi9pbVtRBCgO0QSIWnlVMkSY1I0k3B6GL6jO5M02BBJkzJggwDJNveAJMdTcAXjMe1QAI3XSalnhTIp5QqRMbaQ2xNiYx0UHeWhIF8NBblUtJhtaMdU3jTIENHQ83XHlIaqgEIAHpIwhlk+NTmA6gkDqb3Iv3ry5lSyrI5mBFSmg5ps2pzBWwupAkb7izJV+dafiKwRlki4lahqAKQTKwGE/sHppx2sDV5RaZpISWMAajcaljUS8wb6lMbSfMYJyBPh5kGSfDJ27azbzP8MVUqRRLm5QCLQrRp942aKmswLgRuAI64WNVOtBBD0WUEbEkG+3c/8AuxmT/oczyjWmFaIFQixIkSGa+wMsQBv0wtGc06xCwIVh9HS52C36U1jpB3vh3wykC5mLVC3mIVGsJtYqPn6BPXpSiGbsNDErB1LqZNionQxt+zFr4m3qNiQVG0lR1XVINpMCRNvfnf8AVmMIajGVNwLORJFg0kQJEdoO53iMani9EQdJ0smkf6SKfSQTdesm574zfHaMAiY0AAyNxpBAAufomN/fw4y1EYurChVHRAPirOv/AE4P9nh+gTrBa3+o9MKM1U5/MM9toBdm+XN9uG3ABNADzafIajjd4d+X4OXF+T5Getu32DEx74a9/vx5jZMz6SrOFTTf/KfXGRzLDxDaYt5dfLt92NTm2GhoW5U9evkMZavlKmpiKb38jjJ4hCTqKy5f00cHZJ6j72ept4cLe7E3j8bA+gw3yrndZJBmSI2MqwjvJ6fR64Q8JdkpwViSTcXidt8McnUI+4+ht9lj+IxiVKNRt2T7F7kr7oe0HkBQSegJAgAwTPooj0jDfJ1oWQSW7KexgHmAv9gv6HO5fOgIV2J35h0mL9tvu74PyXFlUQzqI5btFj7pnytt3Jxzyo1f1fYFKPU0NPMiIUkzJG62UwFE/REm37bGcF0a76pYGRBMEA8wgCJnVt8/TCHLcUpqn+NSDH9pYEwST3MxaLkDsSLk4vRBtWp9SCzAm+4+c/EzGIeDUd3lfYFJdQzizzlm3BBK3YkkBWYdhALAjsSRaTORy9OBzbsCSLFtUnTBLwAQBAldh73XRcZ4pSqUX01acsU90iSNjqv+qontHnjNZeougamglWJSVqc/dSXAVj2JtqJE7Y78LTnk2fYcZx6mm9iHhncjsyhua4FIAsEY3Ug2/WAsLEaP84dyugliJMzJ2HNAF4Fo8xaYxk/ZHO0QzeJVVAdMBmVYUoJFnIMREH9bawB03E/aTKiVWtl+b3irrcQTFum895jqcUV6c3U8r7DzRvZMuo5vTfUUDKCNXLMAxBAB633FrdMWDOlzYGfpGSCR6CYMGJm0naAQry/G8tYCvRjofEBIJJLlSNMBjvAA2PUxc/EsrrkZmhEgmHFwBEC8XPfv5YodKd/K+zDPFcwj8/qX0mBcBYEQJUzF5joJg48eqxUmwMMQBOoA6ibbRMmB2xzV4lkUFszRY3kB1gyftuYvaJOKhx3LyW/OKUkBSNYOoTJ94wBEwe/rhqlPlF9mJSj1Gv59MrUkr8iIvPLBBEg+vWRjP+1VZ/EJIJPMBEMxhaIkhdvdvNok7YPp8SyQBjM0Z5SAXW8EMYgi/qfXCP2jzuWqadNak4uSJVgupGk37gbbgwOtrqFOan5X2Gpx6go95S2shp8E8xGnm0QWgQAViDN/lYKzqzh/E1gVHJIYEKKdQp4t4UEeGOaeYBd5wBk85SVYV6VKJjStPmEgjU862JMSW1XAjrESpl5qf4Sk02AK6IJKGIBHK1xMddQBiMaHhz6PsSzR6n0cZcQEVgBqtAEXYW9dz/pM9jxwfLkiApsBIF4BKgdeir0Pw7p8lxfKKb16C77VQZl3I6mOWLd3jpOHXsr7RZJA2rM5ZSYsKi9uhJvjOVCbdmn2I511F1PM6UgsAQFiLGWWTbYiFDW6z8ATWqIdrA2BsCJ+iY2OlhvscdfnuXmPFpFdIHvrEgEGL782/lgOtxCg6sGr0QQxcSwJvIYC/WQd95wOnNPyvsPxIdUB5isWE6jBiDJ6TEyLGzRbta2EXEGiWmASCwmIXaDM2kbid+2G+bztFi6+MhkD6Yg2kwZvzjbzPlhBn8wCTBBiLg9Rc36/8kW6SVOp+r7Dzx6oyedVfEY9Qxv3GlImfjhz7PD9AAI3bf8AzHCbN0H8Rjpdgewt19Lxh3wblogNymWsbG7Hpjb4dGSqarkceMadPR9Blpbuvyx7gfVS7jExs2ZnZv8A1j9NYmJiY8yegJiYmJgAmJiYmACYmJiYAJiYmJgAmJjzEwDPcTExMAiYmJiYAJiYmJgGTExMTAImJjzEwDOseYmJgETExMTABMTExMAExMTEwAf/2Q=="></a></div></div><br><div align="center"><br></div></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA">مسیر انتخابی1:قسمت موضوعات وبلاگ:اندیشه اسلامی1، شرح متن کتاب اندیشه اسلامی1،بخش ششم ص 158-مطلب:حضرت ابراهیم(ع)</span></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold">،داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت هفتم</font></b></font><br><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA">مسیر انتخابی2:قسمت موضوعات وبلاگ:اندیشه اسلامی2،</span></b></font></font></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA"> شرح متن کتاب اندیشه اسلامی2،فصل دوم ص 66</span></b></font></font></b></font> -مطلب:حضرت ابراهیم(ع)،داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت هفتم</span></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></font></font></b><b><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold">مسیر انتخابی 3:قسمت موضوعات وبلاگ:داستان-مطلب:داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت هفتم<br></font></b></font></b></font></div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>این قسمت:سیره عملی و اخلاقی حضرت ابراهیم(ع) <br></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b> </b></font><div style="mso-element:para-border-div;border:double #C00000 4.5pt;padding: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">سیرة عملی و اخلاقی حضرت ابراهیم (ع) </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">اهمیت پوشش زن در سیرة ابراهیم ـ علیه السلام ـ</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ابراهیم ـ علیه السلام ـ در هجرتگاه فلسطین، و تولد اسماعیل ـ علیه السلام ـ و اسحاق ـ علیه السلام ـ</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">چرا حضرات ابراهیم(ع)، خلیل الله(دوست خالص خدا) است؟</span></b></p> </div> <br><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">کلیک کنید:</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://roozgozar.com/piczibasazi/zibasaz/09/www.roozgozar.com-263.gif" alt=" تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com "></div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><font size="2"><a href="http://s9.picofile.com/file/8322334850/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_هفتم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322334850/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_هفتم.pdf.html</a></font><br><br></b></font><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#663333"><b><font size="2" color="#FF0000">دانلود فایل های مرتبط</font><br></b></font><br></p><div align="center"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8321827268/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_اول.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8321827268/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_اول.pdf.htm</a></b></font></div> <br> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="1"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8322132742/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322132742/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوم.pdf.html</a><br></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322134168/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_سوم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322134168/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_سوم.pdf.html</a></b></font></p><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322197384/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_چهارم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322197384/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_چهارم.pdf.html</a></b></font></p><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322197418/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_پنجم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322197418/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_پنجم.pdf.html</a></b></font></p> <br> <br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322334834/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_ششم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322334834/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_ششم.pdf.html</a></b></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font><br><br><br><br><br></b></font></div> text/html 2018-03-24T07:35:21+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت ششم http://behzadi94.mihanblog.com/post/530 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b>به نام خدا</b></font><br><br><div data-ri="140" class="rg_bx rg_di rg_el ivg-i" data-ved="2ahUKEwiyrY-h8vzZAhVDCMAKHYCSA-E4ZBAzKCgwKHoECAAQKQ" style="width: 191px; height: 193px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; display: inline-block;" data-row="31" align="center"><div data-ri="210" class="rg_bx rg_di rg_el ivg-i" data-ved="2ahUKEwj-_rb3vITaAhWCXBQKHQUbAQ84yAEQMygKMAp6BAgAEAs" style="width: 276px; height: 181px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; display: inline-block;" data-row="40"><a href="https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.historywonders.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2FProphet-Ebrahim-as-name.jpg&amp;imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.historywonders.ir%2F2017%2F10%2F03%2F%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2587-%25D9%2585%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25DA%25A9-%25D8%25AD%25D8%25B6%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2587%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25B9%2F&amp;docid=rqQ_Y4JUY5lxCM&amp;tbnid=hkELNfgjFc1hmM%3A&amp;vet=12ahUKEwj-_rb3vITaAhWCXBQKHQUbAQ84yAEQMygKMAp6BAgAEAs..i&amp;w=720&amp;h=475&amp;client=firefox-b-ab&amp;bih=600&amp;biw=1252&amp;q=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85&amp;ved=2ahUKEwj-_rb3vITaAhWCXBQKHQUbAQ84yAEQMygKMAp6BAgAEAs&amp;iact=mrc&amp;uact=8" class="rg_l" rel="noopener" style="width:276px;height:181px;left:0px"><img class="rg_ic rg_i" name="hkELNfgjFc1hmM:" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR1vN6PwNsvH9RDSGmZ8IGusnTvXa3EtQsR47I0iEANFjkyUHlG" alt="نتیجه تصویری برای حضرت ابراهیم" style="width:276px;height:181px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px"></a></div></div><br><div align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تصویری از قبر مبارک حضرت ابراهیم (ع)</div></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA">مسیر انتخابی1:قسمت موضوعات وبلاگ:اندیشه اسلامی1، شرح متن کتاب اندیشه اسلامی1،بخش ششم ص 158-مطلب:حضرت ابراهیم(ع)</span></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold">،داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت ششم</font></b></font><br><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA">مسیر انتخابی2:قسمت موضوعات وبلاگ:اندیشه اسلامی2،</span></b></font></font></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA"> شرح متن کتاب اندیشه اسلامی2،فصل دوم ص 66</span></b></font></font></b></font> -مطلب:حضرت ابراهیم(ع)،داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت ششم</span></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></font></font></b><b><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold">مسیر انتخابی 3:قسمت موضوعات وبلاگ:داستان-مطلب:داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت ششم<br></font></b></font></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>این قسمت:هجرت ابراهیم(ع) و دفاع از حقش<br></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b> </b></font><div style="mso-element:para-border-div;border:double #C00000 4.5pt;padding: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">هجرت ابراهیم (ع) و دفاع از حقّش </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در مدّتی كه ابراهیم در سرزمین بابِل بود، جمعی،‌ از جمله حضرت لوط ـ علیه السلام ـ و ساره به او ایمان آوردند، او با «ساره</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="AR-SA">»</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">ازدواج كرد؛ تا اینکه تصمیم گرفت از سرزمین بابل به سوی فلسطین هجرت كند و دعوت خود را به آن سرزمین بكشاند، تا تحول تازه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">ای در آن منطقة به وجود آورد.</span></b></p> </div> <br><div style="text-align: center;"><img src="http://s2.picofile.com/file/7847022682/33.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.animaatjes.nl/plaatjes/p/pijltjes/40.gif"></div><font size="2"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322334834/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_ششم.pdf.html" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Yekan">http://s8.picofile.com/file/8322334834/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_ششم.pdf.html</font></a></b></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br><br></b></font><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#663333"><b><font size="2" color="#003333">دانلود فایل های مرتبط</font><br></b></font><br></p><div align="center"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8321827268/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_اول.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8321827268/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_اول.pdf.htm</a></b></font></div> <br> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="1"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8322132742/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322132742/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوم.pdf.html</a><br></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322134168/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_سوم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322134168/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_سوم.pdf.html</a></b></font></p><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322197384/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_چهارم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322197384/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_چهارم.pdf.html</a></b></font></p><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322197418/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_پنجم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322197418/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_پنجم.pdf.html</a></b></font></p></div> text/html 2018-03-21T07:37:57+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت پنجم http://behzadi94.mihanblog.com/post/529 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b>به نام خدا</b></font><br><br><div data-ri="140" class="rg_bx rg_di rg_el ivg-i" data-ved="2ahUKEwiyrY-h8vzZAhVDCMAKHYCSA-E4ZBAzKCgwKHoECAAQKQ" style="width: 191px; height: 193px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; display: inline-block;" data-row="31"><a href="https://www.google.com/imgres?imgurl=https://scontent-sea1-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s480x480/e35/13724747_508095316054213_35654404_n.jpg?ig_cache_key=MTI5ODQxNDk4ODQyMzEyMjE1OA%3D%3D.2&amp;imgrefurl=http://www.imgrum.org/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AF&amp;docid=iIvJBz7c062t_M&amp;tbnid=UCuUAKTUrTPMzM:&amp;vet=12ahUKEwiyrY-h8vzZAhVDCMAKHYCSA-E4ZBAzKCgwKHoECAAQKQ..i&amp;w=480&amp;h=480&amp;client=firefox-b-ab&amp;bih=600&amp;biw=1252&amp;q=نمرود&amp;ved=2ahUKEwiyrY-h8vzZAhVDCMAKHYCSA-E4ZBAzKCgwKHoECAAQKQ&amp;iact=mrc&amp;uact=8" class="rg_l" rel="noopener" style="width:191px;height:193px;left:0px"><img class="rg_ic rg_i" name="UCuUAKTUrTPMzM:" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTrXuMa6FEltesySjrljW_rJ0p5XzwR-dJZi_-wVt-HRUUZk19m" alt="نتیجه تصویری برای نمرود" style="width:193px;height:193px;margin-left:-1px;margin-right:-1px;margin-top:0px"></a></div><br><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA">مسیر انتخابی1:قسمت موضوعات وبلاگ:اندیشه اسلامی1، شرح متن کتاب اندیشه اسلامی1،بخش ششم ص 158-مطلب:حضرت ابراهیم(ع)</span></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold">،داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت پنجم</font></b></font><br><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA">مسیر انتخابی2:قسمت موضوعات وبلاگ:اندیشه اسلامی2،</span></b></font></font></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA"> شرح متن کتاب اندیشه اسلامی2،فصل دوم ص 66</span></b></font></font></b></font> -مطلب:حضرت ابراهیم(ع)،داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت پنجم</span></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></font></font></b><b><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold">مسیر انتخابی 3:قسمت موضوعات وبلاگ:داستان-مطلب:داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت پنجم<br></font></b></font></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>این قسمت:پایان سرگذشت نمرود</b></font><br></div> <div style="mso-element:para-border-div;border:double #C00000 4.5pt;padding: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">پایان سرگذشت نمرود</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">امام صادق ـ علیه السلام ـ فرمود: «خداوند ناتوانترین خلق خود، پشه را به سوی یكی از جبّاران خودكامه (نمرود) فرستاد، ‌آن پشه در بینی او وارد گردید، تا به مغز او رسید، و او را به هلاكت رسانید، و این یكی از حكمت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">های الهی است كه با ناتوانترین مخلوقاتش، قلدرترین موجودات را از پای در می</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">آورد.»</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></b></p> </div> <br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://s2.picofile.com/file/7992760963/30.gif"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322197418/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_پنجم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322197418/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_پنجم.pdf.html</a></b></font></p><br><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#663333"><b><font size="2" color="#CC6600">دانلود فایل های مرتبط</font><br></b></font><br></p><div align="center"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8321827268/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_اول.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8321827268/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_اول.pdf.htm</a></b></font></div> <br> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="1"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8322132742/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322132742/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوم.pdf.html</a><br></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322134168/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_سوم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322134168/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_سوم.pdf.html</a></b></font></p><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322197384/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_چهارم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322197384/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_چهارم.pdf.html</a></b></font></p><br><br><br> text/html 2018-03-21T07:00:53+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت چهارم http://behzadi94.mihanblog.com/post/519 <div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b>به نام خدا</b></font><br><br><a href="https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fs1.picofile.com%2Ffile%2F6968660960%2F408.jpg&amp;imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.quranstory.blogsky.com%2F1390%2F04%2F25%2Fpost-51%2F&amp;docid=6ME8QVoDJSeqpM&amp;tbnid=Ta-1miOCJQr_vM%3A&amp;vet=10ahUKEwi_1pfI7PzZAhWRSsAKHdHKD6IQMwg4KAowCg..i&amp;w=243&amp;h=190&amp;client=firefox-b-ab&amp;bih=600&amp;biw=1252&amp;q=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85&amp;ved=0ahUKEwi_1pfI7PzZAhWRSsAKHdHKD6IQMwg4KAowCg&amp;iact=mrc&amp;uact=8" class="rg_l" rel="noopener" style="width:221px;height:173px;left:0px"><img class="rg_ic rg_i" name="Ta-1miOCJQr_vM:" alt="نتیجه تصویری برای حضرت ابراهیم" style="width:221px;height:173px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxAQEBIQEBAVFRUVDxcPEBgNDw8VFRAVFREWFhURExUYHSggGBolGxUVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGi0fHR8rLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAL4A8wMBIgACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAAEAAEDBQYCB//EAEMQAAIBAgQCCAQDBQUHBQAAAAECEQADBBIhMQVBBhMiUWFxgZEyQqGxI1LBFGJy0fAzU3OS4UNEgqKjs/EHNGOyw//EABoBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAAEAgMFAQb/xAAoEQACAgICAgICAgIDAAAAAAABAgADBBESITFBE1EFIjJxYYEUFSP/2gAMAwEAAhEDEQA/APbYp4p6VUwjRSinpUTsUUqVKiEaKUU9KiEVKlSohFTE0iajZqotuCidAiY1E5p2NQ32gVjZGRy3LFXuZ7juM6vUnTnrsKI6PcFBVb99ZdgHRW1Foco8Y3NUvGsOcReSxmhXOU/U/pW4wV4OgYfwkc1YaFfQzV/42oHbGO5TlEVV9+ZOqACANNhGwrKdKuDqoOJtDKymbgUaXFnc+I3rW0BxiDaa2dTcBtAc4I7R9Fk1qWorIRqI0uUcETJYG7IBrU4F9B5ViMCDblD8rlBrM5DG/pWh4RfYtrtMCvOa4P1NjLr5LyE0qmpBXFuu69BR/AGYh8xRSinpUxORUqVKiEVNFPSohGikaeuT+tG4R4pU9Ku7MIqVNT1yEVKlSohFSpUqIRUqVKiEVNT1yaix0ITljXJp2NcE1l32De5YBOWNA4+7AotjVNxe/FY1j8m0IzQhZgJU4XDm9ilgwUJujzTYHwk1pbJltD1d063Eb4bkfMvePEetUHRYzi2P/wATz3A50/nWtxGEt3BluIrCZAdQYPfrzrfwUIqnc8/+uvoSJTiOYtb6wz7eGlDXXLMy22LXD2Cw+Gyp19D4b6CixwyzzQHvzdofWp7VlVGVVCgCAFAAHpToU77iW559+xizde0Nlc5ZPymHH0cVb8NaGoXpL2MU3iqvpuYEE/QVFhbswfGa87lIVsM31JsoBP1Nth2kDyqeq3AXpUUehrRwsgFeJmHYmmMkpUqVakripUqVEIqVKlRCKuTXVMaIRxSpClRCNT0jSoMIqVKlRCKlSpUQipUqaiEeo2anZqiZqRybwo0JJRHY1GTSmo7rgCTWLbbuWgSPE3IU+VY7imOLNG5nKMokk91WfFuIwDlknkFDEt4CuujGFtOzXHIN4QWtsIewG1GZDqCe/nymjFoa1t+o/Wwx15N5h/RjhbWVNy58bgSB8qjUL5yav6aPtTivS1oEUATLscuxY+49NFPSqcjAOKcLt4hctweRGjL5GsTjMLdwj5buqkxbuAaN+63c29eiGqzpBZV7DIwkOVteI6xwkj/NSuTjrYu/cZx8lqj3/GU/DMXEa+NaLD3gwkViMZgnwbhJLWzrbY8v3D4x761ccHx+0nTSsQbos0Y7fSLF+RPE1Ap6htvUoNb9VquoImURqPSpUqunIqVKlRCKmNPTGiBjilSFKiEVKmp6IRUqVKKIRUqaaWaucgPMI9ck0iajZqXtvVRJARM1RMacmuSaw77ixlgE5NUnGOIZQf0NGcVxWRd/Ksfir7XGCjUlgoHeSYFKqpcgCaOJj7/dvAl10ZwnXXTdYdlDKyNC5+b2NabF4JXIYaOvwMAJHh5GueFYIWbS2xyGukSeZ96Or02NSErAiGTd8lhI8eoNhsRmXUQynK47j/Ln5UVQWKtsrC6g1AhgPnT+Y5evfRFm8HUMuoIkVeD6lBktKlSqU5FQXEFDdWh53kI0/u263/8AOjaFeDdUfkQufAuYB+j1wwEA6R4MX7ItzBa4oUj5TOpHpNY9i9m4bb7q3lI7/I1tLJJ6kd2IuA+SC8PvFA9K+FdYnXIO2i6/vpuVpHMx/kXkPIj2HkBG4t/EwrhWLzKPLnVohrF8Jx4Ea8gde6tVg8RmE1nY15RuLTuVQVbY8Q+lXCtXc1vI6sNgxAiKlTA09dBBhFTGnpjXYRA0qVKic3FT01KubnRHrhmpmaomNI5GXxGhJBdzovTFqjJrnrBMTWS2Ux8yzjJc1NNczTFo/wBagbSfJhqPNDYzEqg1NDY3iaoDrr4VmMfxJnJk6cqpPfiPY2I1h2fEl4pjc/6UR0OwHWXWvsNEOVJ/PGp9AR7+FA8M4ZdxDdnRdQWYaATy7zW8wOFW0gRBoBHifE+NamDiksGYdS7NyEqr+JD2YQBUWKulEdgJKqWAmJgTFTUJxK4VTQTmdLfo9wKW9ASfStozFhRX7RpQKDqrmWOxcJywNFeJI8iAT5g94o8VFibWZSvt4EaqfQwa5rrcJMKVQ4a7mUE77N4MNxU1dHiEaaEwwJLvPxNCyNlUR6iZPrUmJaBA3Y5V8zz9NTUlu2FAA2ACieQFR1uEruHlWffVDeJ8rmIeD/0zVmVqt4ICeuYj/eLiL4oLjR9S9WgoA2O4Gec8ewTYbEHQ9XccvbIGgYjW158xVlwjiQgCfLXetTj8DbvobdxQykQQaxnEej93DnPal0GveyeffWPmYbcuSzYxsiu1BXYdH1NdZxYImkcenfWHTjLRHL2qM8TI1nbeOVJLdao0JL/rdnszc2ceCYqwS5NeecL4xnMzzI9q1WAxc86uozWRv2i+ThlPEvJpjUVp5qU1t1WixdiZxGjFSpUqukIjQOO4las/G0aaePh50cazPGujRxV5LrXCuQ7DUMBMaaa9o61ReW46XzLE1vuXVnELcUOuoZQwPeDSJp0thRA2AgRyFcXtjXn7i3e5aACZWcQ4qtuqNukAJMd4AqLjqkk+tUnD1sAFb/Wlgxg2WTLlzSAZIgjaqq6w/k6m5TjVCsMQT/U01npDI1PLSKhvcWdx8WnnUvB+C4PF2i9vrUhiv4kAzEzA3FRnobiJI61IgkGGnw7P+tM/8CzojsSpLcQE76I+xK57rMcokk7RrNXfB+jBaHvmB8QUHf8AiP6VZ9GuH2ktjszcHYvEjVXA1HgO7wIq/Ap/G/Hqo23cVyfyDH9a+hIrNlUAVQAAIAAqaminrTA10Jl7J7MVC4gy9tR+ZnM9wQj7ulFUImt1j+RQg8zDP9OroMBC6aKelXfUIIexc8LgP+dR+qj/AJKKmhschKEqJZe2gmJYagTynb1qNr+fKEPxqHJHyoR8XrsPWuQktvtMWnQaL5/MfsPfvomuEthQFGwECupro6hBuHCEP+NdP/WeiYobhxlD/jXR/wBZ6JigQirkinNUHSXjYtI1u3BukQNdEH5jULHRVPIyddbO2lGzBr3RuzexD3BKqOy4tnKLlzcsCNRuJIiSTO1QcYwaYUKLOEVlCn8QguyHbnr6zU3COlVooq3LZt8pXtr7gTJ8qtbnGsOR/aKdNYZJA8QTSmqWUkHuNH50YK4PU83tmGJmdSSR3kySa0/DcWMqwZ2qt6RYrDvrZtpccNByMVI8ZiPvUHALNwN2jMtIj5R58/pWNeiqd7m2zC2rbDWp6Bgrkijpqt4fbIFWVaX4wnidzzl2g3UeKVPSrVlUahcfiltIXbYEDUwJLADXlqaKqu4pgeuXISMpmQ0w3dPfz08u6q7N8TqdXW+4FwnjKYnMbclVOhkHNv3bGQdPKrC6dPSgeF8ETDTkO4AOiqPiJmBAntH6UVjVlDHdXnL62UkNGBosAPEynSHFLsupzZQF1JPcBS4d0YL9u+Y0kopj/OeVVnFcGxuLcHxIxIlQQZkQQfOu8J0gxaHthGIIy6MFQeCzExOtTxviXtptMl3xhap6JhLKIirbACxplGnnQ/EuLWsOsu+sdlQZZj4DesXc6QYltgqk6ZlBLR3SZoRMEznO0sxMksZLeZp+z8iirpYkn4xt7tPULTpDd684gCFIClBsycpP5h3+JrbcL4paxCZkbWBIPxL5isS/CmyzHLnQtvD3LTZkJUg6FTB/8UvTnkNs9iM3YVNi6rOiJ6fNPWOwfSxkgYhNNiyD7itLguI2rwzW3B05HUVr13pYOjMa3HsqOmEIuXAqljoACT4AVDglOSW3Ylzm3WTIX0ED0ofHku9u0pgFhcu/4aa5fVso8g1T47FLZtvcbZVZjJiYUmrCfcqA317gmD43buXnsgMpVygziBcgSSn9ba1aivNWxl4Yi2xKgMwgofyLcgGdzBgxodK1OB40whbq6FwgfMux2Yjzqiq0nfKM24rKAZoSKDwOASxnCTDOXOYzE/KPAch40Rbvqw7LA8uyZ19K6Y0x0e4r4mXxfSsWMTds3l7IMW2QTJyghSPU+1WnR/ipxSO+XLFzKATJjIp+5rzjipd8TeOpPWsNMx0mBHfpWp6FYHGWNHX8FpaHaHRjzAj9aSS9zZo+Jp5GLVXQrA/sZqeGnsH/ABr3/fep719UGZiANzJrL3+kPUG5aCSwuuROxzuX/WqPF4y7iW7ZO+ig9kUXZqV9Dsyqj8fZZ+x6WXXFekpfs4faYLkaelUi4dnaTrJzNOs1Z8O4QSJaj3wYQT4azWLdlta2poI1VH61+fuV9vhYI9h/5qG/wPMZqpxmOKXjiVZsgdLQgkh0mHMd2pM+FavhXELd4dhgdNYOq+dVOrL2Z13tQcpVWOBwdddZ1q7wXD1X2o1LRomxYPOuV1Pa2hFLstmGiZJYX7VOaSrSNelxafiTUzGO51SpUqZnI1V3E8abYXLBJfKc2sDKT3+FGYhyFYjXQkRXn/EsWepVSc10kMnU5nIcadZHcBvMVRa5BAEvx6g7dzV4fixdgpTLMgydSYJ079jR7jSsRghmuNNxnNojJKOh1TVyp1O51862HChmsIx3Zc+8xOsek1m3VNaSPJl19a16IgF3AKxOnM0Fd4QJ9e6ieM8dtYW4iXAQGBIYjszyWe+peC8QGKUsEIEmCRo3rWWaHDaAly3WqvL1AbfCtduemlHrgQANOVWy2fD3qQWqZXBsYeJU+WzeZV9RpUN/hwOtW161pUQFLW0tU3E+ZFbm8iZrGcNndeUVRXsIUMgEaxKll+1bZsZZJuDrF/DA6ztL2J2zd2x3rMcb43ZCmAx1MEIwB8idDQpZD1NHGvZzxI3LfoMSUvFmLHrQsuZIARYHuSfWuOmwJayMguTmBRmyiNJf7D1qq6AcalryDD3TmuBgVRco7EamYHw1p+M8K/a7ZDqFOQ9Wc3bRj4jSNB37V6GluVQ+4hbqvJJ9TB4u6oab7PZCgm2UysHfU908ttOdTX8Biri23uXk7IDm0qQGOXYuSdd+UUbiuGOL2W+qdnqGtC2WKsXxGR5MCTA28a0HA+DiFZnzKjMLQI5agEnnoTS6Es5Qxm3JUjfqcdHuFOjrfBKBk7SFlYMCojQKoDAga68xzq+xrdkLtmYII8d/pNEiheIWC9tgphviQxMMDIPvWgtfBdCZRbZ3O1wtsHMEWYgHKJipooLhuPF1ZiGGjgn4SDB9JB9qObaurxI2Jw733POr6dbiroP9+yj0MVoMBwlUE8/EVn80Yu6D/fsfd60d7GpattcbZVLHnXlsjZsM272cVoAetTvHY5LCyd4MAbms1jMVcxHxMAm5RGkt5kfYRWm4VgZHWXRNxx2pg5AfkHltVtbwttdkUeSgU1hYnyfsfAiS5C1HxszAMkCBAMHIGET/AKVddGeGjKL+mZ1i5AACsDBQeRBE1ocZw+3eUq6jUaQII8Qa6wOEW1bS2uyiNdz3k+JOtadmHzGjC7OLrodSK9eSype4wAG+Y+E1TWum+DKlizLEGGXXKfn8tKi/9QiP2YCDJeVIEqpAMz6ExXmLKzzk+PVDKsxuH4wsciBpVRHwkKglmNjJahZiZ7th763FDKQQRIKmQa7doE+E1TdErITDIoVlIANwOZIcoCfuKC6Z3biraZTClmtuC5USVkHbXRX96fVyV3M5lAYgQu30oskAlWGm0Uq85sYK9lEXIBEqHfIwU6qCvKFIpUczJ8BPY4rP8X4ReuXGey6KTbCjOsnTNoPDUVoa5ZqlYisvZkEdlOxKbBcNVVL3kXNABntQEkjXv1NFcNxvXF2UfhghLZiM5E5iPDb2qvxNpsU4TMVQQ7ZTBKT2P8xB15Ad5mr21bCgKBAAgACABVVX+JJ2J7J7me410YGLulrtwlIHVoBorR8XvrRmHw4wWGCKS5UEJn0LMfhT9KuaquKoTcs9wJb1z2wPoWqNyKgLDzOixmAUnqG4VCqAMZO5PidT6VnOIdLBaxS4bIJLQZO0uFX3kVqY+1VY4FZLrcZSzrsSSI1nYaHXvmp2hyBwkUKjexDsXeCIWbYAsfIVmF4vcOGF0wrXnItAf7O2Z7R74AmfECrni7Am3bOzMSfEIpP3is5e4anWpaElFUkhzIVAdLY8CTr35AKxc29TZr2IxSgPZj4Dg4uksCVtlswHNmiC/hO8jvqHiWAt2R2VExEnVj5mtA+ICISxgRqSYFU3GHDKGGxEjxpDmT3HsYt8n+JP0EUfjaD4gNByy7Vrqx3QN/xMQO4Wz7m5/Kr/AI3xUYZAxAMuEEtlElSdTB7u7mK9LiMBUDEs4bvYRuL8It4nJnJGR8wyGCwkHIfCQh9BVjathQFUQAIEDQCvOx0juO76uJENbzMSz9a4RAdIUDUxuIrY8GxGiWgWcJZWbjNmzHbt/vbmrUZWbYEVYEDRltNI0Njx+FchspKMAR8pg61HwvEG5bBO4OUzzjnUy45BT7nNHW5V3lNrFZ10DFGbTQhz1bjwgi2fU95rQ8qo+InM7xtCWR/E76+3Yq8Xal6G27AeJN/AnnnErcYy/A+cN5yiGp+KXCbdkcjfQPPdM/eD6VLxhAuOY/mCkeOgH6V3xTCBrQ5QwOgmCVKZvTPPpWFknVxmwzbqTf1NXhl0p8XiVtoztsBOm57gPE1X8Ax3W29RDqclwHcMP0O4NUvSbHXj+020Hw9ULYnfWXPhGYGe4eFaeM4roGvJmUULPozu70kxBL5La6bZjMH8pI57e9XvBsTfuJmv2erbTZwwb+VCcM6PJbCl2LsvaEiFB7wP5zV4BTOOtgPJz5kbCvhROHUGQROmsiaDs4WxbAKW1GuQZFWd9h/XKpeJ3GW2xTeAonkSYmg+GMCuHiY/ZyRm3n8MSfHf61bY68uPuRXYXcscPayyebNmPsAPoAPSpHQHcTpBkTNdCkauA6kNyvXgeGj+yX1E/WmqxFKjqd5GKhOJ62yo+YhD5EwfpNF0DxZot5u50J8BnE/Q1VeT8banUHYkfCQc16f70AeA6pNPeT61ZCqzBuFuMpgZznGvxNEH6BfrRHEsQbdtmUS0dkfmPdVWJYpqBEk6kvr7hdVXFGPWJ3FHUR+bsEfY+1V/Rji1/EO/XJlGvV9pTMGDt41acZsF7cp8SkXF8xy9RI9a7fuyptToXg+jCMDiRcQMO6CD8p5iiTWdwOKy/iJqGEuI2I09xzHgascTxJUCMfgYkFgZCHKSJ8NCPOqsfKV6zs/sIWV6brxAuMGL2HY7ZnTzJWR/9DQGKfJiW/esqRPPI7z909xRfH0Lp2PjDK9ufzBpH1EetV3FbnWWUxCDVBmIjtZTo48xof8Agrz9rcrCYzX1qCOrYrErbP8AZIxNwbC4wTY+WdKP44mgHcI86B4JiAAbk6ftThyTpluQR90ozjbzHvUW66jdO/lEboMsXb570t/Q3P50b0k4U967bdQ5AUq4VkC6HSQddSTJHICguhLfjXx+4h156vWwI/oivR4Y5UARPOOr2M8oPC265LTXFVmV8SiT+GHJGS1O8FAZ963nRfClLKkKFR7aXFUGcpcS0z39n61LjOF2DbNkIo1N22I+dfmj2nz8alXG5b1tDAW5azW9IIKbj2I9qtVQjdxZiWE74o0r1f5wVP8ADHa/l6iq7AYpwnVKhzhmNxmRlRJcnSR2/CKOx39tb/w3A85T/SuMVdCIzn5VZtvDlWZmZLC/Q+tSagcRI8NazXVA+G12iSfiuFdJ9CSfEirqazxtspw1kn4n6y/Bgs2R3HpnT2FaGafxF4Jr3K37MxHSZwuNDHQCyjHw1ufyo3huJXEWQ+UhWkKH0LLtm9RrQnS/Cl77PyTCyfFnd0T2lz7VNhr2QBRtHLTSsbOUfKSJo891Lr0IMtprN6A+V9rbHVbq/wB2458qNxKnEQydi/bALKdmHh+YH7aGDXF9FvrkfzldCDOh8xpUCXCWW3cJzjWzcGhOv38OdV1XMo4nsSs/t+w8y54XxoOeruqUeY7XwsdBCt3zyOp3E1dA/wBCsjdi4Qbi6yLd4D4XB+C4PGYH/GaseGYxrbrZuEsrT1bMZIbU5CfIGPKtbGy+wjHY9GL2VdbEt8bbzoQN/iHmNR9RWew98ppIVTczIW/2VwtBtOOQJkA+PhRvDcb1b3bV1oJvu9qToynt5Z7xP1FR4lUa5dgAqwGbmrMN/pHtXcuxRqwHsTlYP8TLjDYjOJiCDDA7qf6+lU3H+PfszqmQsXKhQgzHWZ0GumWfXfSn4NiMt3qGPaCaTu6fIT4jtj0FWGMwNpjnuD4e2CxjIQIzju0plbDbWGEgV4towjAXi9q2zbtbVj5lQaaiLQGURtGlNV3xn7kNiRYXErcQOhkHUfaucfZzW3X8ysvuIqks2nwYw9rMWVbF03BE5oe2R7At51c4++EtO28AwO9jsvrIHrVZsBVg3RE6BogyqCm5bUzBKhlI+VuRFWVhlv2wSPPX4WBgifMGg8OmVEHcoHdQSObbF12F54BOhUomfTn2x7msXAt4uw9Rh12NzQdWqAsqjaTlUAmqjo3is4bMe05F8ZjMq/L01FG8Yxhs2s6wTnVVDGAZcCPaapbNgKyhWItuC9gjRrTAy9vy5x3A1pZFprII8DyJWi7B3DOI2OpuZ1HYuNFyDotw/A48zv6VHaXMDZKwvW59RClTrA83JqxtzfsurDtAtbMfmGzD6Gg8PdLW1ciCQCfDnHvWfmN8bixfDCWodjR8iVdvGDqEJPwrGo2ABAb6Cg7GOyEXV1s3MrPA+Ana75ERPv4VwF/Bw5b4TcTPpqwMR9clFcPtqbQtkAlc1owNCU0IjxjTwrO0ANy/WobhuF2k6w2wIuaso1Q+MePsYqpxxa2wtPsP7Ituy/lPiPrVhwa+bbthmMwM9o7yhaMvpoKh6WIDbRhv1yZfV8h+hNVqx56MtobVg3I+i2Gdr5YMVtkEnL8T9U8AT3EuT45PE1qeK8Q6ldBLQSAdgBu58P1qj6K3sq2sx3Q2TPK4jn76+oovGW8158x/3i0g/hCi5HqZFbtF4rx+vO4rk/tcSYRgrV1Va9eOa6wyqpChbYJ0QDuJgnXu7qixMdfbAGzLZXwI/Fc+yL5yaswc1yOSKCe4s38gJ/4xVZiw3WkoJZLwuAExmBtZPsXHpTGQ3FVJ8bi6jZMN4khcTbMvbcGJ30kp6g/agOIYgHD9YNpRzI5BxIj9Kn4RPX32K5c623YEzlbtiPPKEmujZXNdt7gsWI5DOuo+5pTMKsq3D7nV2OpHxclblp1jU5R3syAuFHmnWj1FWhxKdX1k9kLnJ5ZYmfaqW3w5lZM10stsHqgwgrIjtnnAkDbc1ObefDvaOxuMh8VLSR9Yq2nKBYgf3Bl6E44jh1uM0ns3sNkGmoguff8AE+lUdi8YZHX8RFMiIzx8w76v7jlrGYfHaIYiOaCGEeImPMUFj8Il9VYGGENbdDqpP6UjmAcg3ppfV40ZW8O4hbuiUPcCG0ZTOsjz0qTGWusQg9xyEfEjcmB86AwODW67qR1d2M4a2NUcPkfzQ9gxzmjbN85MzwCpKvroChgt5SN6UZRvYlvHRie+1xMMcvadlW4VHw5CLj/81qPWrTHWiy9ncFXTwZDI+oFC8B1sIxEZs1wTuAXLj70fdJiF+KCFk7nlXAzcxqB1J+JWlyi6QICg3ARIK8j5jWuUURoI5iBAqa1i0uNew8QEtrJ5EOHEDyyGq3h7suGR3kkWQSW3MLv9PrT+cmuLD3F6z5BnWBtZseHHyYRgfO5dEf8Abf3orpE5hF+TrFa7rEoHSU8QRM+VR2WNhlkg55a9zYaoEg9wk/U0ZxNJKZvhbNbaf39vtHrT1RNePoeR3INovs+IeD/U0qpFW+oyre0Ggm3mMec60qiPyC/Uh8Ui4txJFU3GIhvwLMCS2fc+4+njXaFr7B2GVBrbU/Me9/5U6oIGm2g8KkD1jvlWPy9bjXxgDqDcWxToo6tGdmbIMokAnm/dT2sOSbdojlmYncIGDuT4s8fWibZojhyy91uedV9BbRvuxq3A2X4n/chYdLIuLEM6Ie5rg8xAB9Mx+lBOMq28whbNskkldSEifaTRnH7HY65TDWpuKe8R20PgR9QDQeJVb1grsLlqPEBhV+czraQPBhV2BLLhFopZl/iYm60nYtrl9BA9Kr8D2rQI+YFxPIOZH3rtsW9y0F2kQxG5ldY7qoukPHDhWsqiA52IM6BVHd41HMfmqongSVaEEkzu0lwomH6tpR1UsRClbbhpB8QKm4nb6q4t0fC7BLkcm2R/sPUVaYO+HRXUEZlDid9ROvjrQHSL/wBu48U2/dcRWcASdGW9kyC8R11i4m2ZrZy7ZSDOv8aIKbpSw6tE5m4reQGpPvFV3D7RRVWZD4m3eHeuf8Uj3B96tOkOFLoriJAI18T/AKVJhpgRLqtB134nPAEVrdxTt1xIg7HQyPU0a143IJHaKExtN3D3gM3kTHpS4JgRatBd5OY+Z3pWLZIsknU3722xBuMNfQCmKWOmA+tyi4qbCYZ+1kWsVdtjtZetthuZ/Z0KmPMR6V3fuKy28TbOkKrfvI55+IJn376r8BaNoX7jnM3UkmNsqu8IPc/0KmwgIsXE5B1tjTbPbtEn/MzGtI2CyoAjyIrx12IblZSWSJK5TmHdsfSTXNi1kBJMkmWJ+Y0Su1IrWO9j6CehJdbg2IvQhaOUDXdjt9YrsIqWltFgHYMVzGZf4iR3wTtUOIb8Wws6G6ZECDltMw+oX2pdI8P1ltAGKsLyurDdCBOnppWhgqBWz+zIt2QIFcxqo1u9tnUowJ0eULp5kFI8jUuCsFLVtD8ttVPjAqa1g0CoIByfBm1gqsA1IV37gee9JWWMdL6EYXQPUo+E4S5116+ylZJW2GOhAPx+BIA9qitYG5duMXXLa6x2APxXNdPIc60GU1Dib3VozESFXPpue8VVyMlyMkURy8KES1d6wsbgCyQFVdY86LRZAI2gGqLiHFriXXRQsIROYSWlfpQiuW6klUsdCE4AX897OFRCwC5WlzbE6Hu1JNW6lHTLpBEdnaNjXny8Syo2UEZ73V3BnJBDHssJ59/fROCxNxFZkfIn7QAqqo1OZEOaeXOKfel3AJPiTbHOtzXXcIoy2l/2jBGzGTkAJP2j1q04sYsueYhh/ECCv1iq/EZjkuIQGTUZhIhtCKkXEPeAZwoUHVVLGSNjOlXYtoSluXZMRcHkNyXN40qlyk8/t/KmrK5mS5Gf/9k="></a><br><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA">مسیر انتخابی1:قسمت موضوعات وبلاگ:اندیشه اسلامی1، شرح متن کتاب اندیشه اسلامی1،بخش ششم ص 158-مطلب:حضرت ابراهیم(ع)</span></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold">،داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت چهارم</font></b></font><br><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA">مسیر انتخابی2:قسمت موضوعات وبلاگ:اندیشه اسلامی2،</span></b></font></font></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA"> شرح متن کتاب اندیشه اسلامی2،فصل دوم ص 66</span></b></font></font></b></font> -مطلب:حضرت ابراهیم(ع)،داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت چهارم</span></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></font></font></b><b><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold">مسیر انتخابی 3:قسمت موضوعات وبلاگ:داستان-مطلب:داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت چهارم<br></font></b></font></b></font></div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>این قسمت:به آتش افکندن ابراهیم(ع)<br></b></font> <div style="mso-element:para-border-div;border:double #C00000 4.5pt;padding: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">به آتش افكندن ابراهیم (ع)</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">بت پرستان گروه گروه هیزم می</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">آوردند .گر چه یك بار هیزم برای سوزاندن ابراهیم كافی بود، ولی دشمنان می</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">خواستند هر چه كینه دارند نسبت به ابراهیم آشكار سازند، وانگهی این حادثه موجب عبرت برای همه شود، و عظمت و قلدری نمرود در قلبها سایه بیفكند تا در آینده هیچ كس چنین جرئتی نداشته باشد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">استجابت دعای ابراهیم ـ علیه السلام ـ و تبدیل آتش به گلستان </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"></span></b></p> </div> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:AR-SA;} </style> <![endif]--><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/7992760321/27.gif"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322197384/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_چهارم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322197384/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_چهارم.pdf.html</a></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#663333"><b><font color="#993399">دانلود فایل های مرتبط</font><br></b></font><br></p><div align="center"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8321827268/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_اول.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8321827268/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_اول.pdf.htm</a></b></font></div> <br> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="1"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8322132742/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322132742/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوم.pdf.html</a><br></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><br><font size="1"><b></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322134168/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_سوم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322134168/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_سوم.pdf.html</a></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" lang="FA"></span></p></div> text/html 2018-03-20T06:32:36+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت سوم http://behzadi94.mihanblog.com/post/518 <div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b>به نام خدا</b></font><br><br><a href="https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.behdooni.ir%2FContent%2FModuleData%2FReligion%2FImages%2F72319515811924201461252921599222104223230-53033180.jpg&amp;imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.behdooni.ir%2Ffa%2Freligion%2F15559%2F%25D9%2582%25D8%25B5%25D9%2587-%25D8%25AD%25D8%25B6%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2587%25DB%258C%25D9%2585-(%25D8%25B9%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2587%25E2%2580%258C%25E2%2580%258C%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585)&amp;docid=F-1jwNb4YQHC1M&amp;tbnid=iybq8lJzghSwsM%3A&amp;vet=10ahUKEwi_torqmPrZAhUIGuwKHbMLB80QMwgxKAIwAg..i&amp;w=450&amp;h=250&amp;client=firefox-b-ab&amp;bih=600&amp;biw=1252&amp;q=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85&amp;ved=0ahUKEwi_torqmPrZAhUIGuwKHbMLB80QMwgxKAIwAg&amp;iact=mrc&amp;uact=8" class="rg_l" rel="noopener" style="width:291px;height:167px;left:0px"><img class="rg_ic rg_i" name="iybq8lJzghSwsM:" alt="نتیجه تصویری برای حضرت ابراهیم" style="width:301px;height:167px;margin-left:-10px;margin-right:0px;margin-top:0px" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMVFhUXFhgXFxgXFxcYFxcWGBgXFxUXGBcYHiggGBolGxYVITEhJSkrLi4uGB8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGy0lHyUtLS0tLS0tLS0tLSstLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0rLS0tLS0tLS0tLTE3Lv/AABEIAKcBLQMBIgACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAAFAQIDBAYAB//EAEUQAAEDAgMEBwUGAgkDBQAAAAEAAhEDIQQSMQVBUWEGEyJxgZGhMkKxwfAUI1Ji0eFykhUWM0OCorLS8SQ0wgdTY3OT/8QAGgEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAAAQIAAwQFBv/EACYRAAICAQQCAgIDAQAAAAAAAAABAhEDBBIhMRNBBVEiMhRhgXH/2gAMAwEAAhEDEQA/AA73cVCaqZWee9VnFZaOruL1KtBkIvhdu1BHamOIWYL4UlOobIOF9hU6PQMF0gpvs4ZT6H9EXpkETYheZsqx36IzsvbZZxLd4VEsJpx5vTNe4BQ4io1ntEDvIHxQfbe2xkb1T4LgXEgdoAWgTvnesxhKYdftOc7Uy4k9+8+KTxpLktebmkegtMgG0brrKbfpQHjkT6FE+jmx3QWtq9WCbsJPo02HhCTpRg3NBBIccpGYRe28cboQklL/AKJlkpKvZ5/VMVQeYWowQ7IWUrGKkrUbP9lJqEbPjH+TC+HCIUgh2H3IjTXMyI35ewP0npSxpGgd8VmCB9BazpJSBpSToQVk3Ojitun/AEOdm7FkDdKQOXEiNPVNC0FQ6DxTYHJKRKaApZB8hI48AlErqhG9EgglcUk8kocoQQDknhspl+KURxUohIGgalq6W80QwXR7EVQHMpODD77yKbfN1z4BO2vsF9ANJcx+YwcofDTu7RbBnuU2MTyRurBgeOHmnZz9BO+znWy7qxveJ70o4xp+rppeOAUpazjPglDm8PNQhC16XNO5TNrDWAPVd9oChCHK7cE4Un8EpxHA+S41TzUIcMMeI8lww35knXHh5kJJPAeZUAxlbVQjgrOJZCpVHQugjmPg4ppcU07zuCVmEfGc9lp03mOe4J0KyelV5qVj902SYLA5g5xeQ1tjYSXcBa0ceae2gC0uaHEjQSLjf3FBoKbY6mQQXSJa65/KYj4K4xwZme0BwNi0uc0zcDQ803D4Xsl1OXZmlpBN2zrFteXkoXVJkFpD7NzNBmPzDWfNUyipcF0W0wjjNnvmk+o1rSTmYwe24b4DbxG88Ub2hQomialNr2lou18iJEGAbkCyHs2viYDKgaTYB5pZXhtt8cgtKyrR6p2aPYOY6mCIcI1lYtRUEqL7clbPJcSfvFp9lHs+Sx9V33h+rStZsR/Z8E2fmNmr46VZKDuHCIMCoYZEGBcvIdTN2UdvsBoundfxWOeNy2W22zRcBrFgsQ7EkWDHeNls0qe052f8WrJISRwCrufUOgA9UuV8XJPhC1bTM8iLJeBr6qvUxbZ18lXLCdUwsOl0dgjyk1THNFoKhqbRI0A+KYaU/NQYtsC25NsQrystdfUNsw8AFIyk8+87zAVjDYew5hFsHgQXX3aoNpBTbBFKnUA1J74PxV3Z3SBlB8votc73C4wG8TlggnhKM18GA3RBaOz4rB77MLXASJc48GtF3DmYCiku2NsZqNkdLPtDyHsOeJBzZyRvgQNN4beFf2xjKJpltSzHDUk5jzYG9okGDNhbXVAcPgW5DA6prhBgDMeEu0aOTY1UVXZFVt2kVLXzHtW0uZnzSeZ0FaSN3YGeDJiSJ7OYAOjdIFpS5HcU/HYk0yG1BkdrBHzFvVQ08e38TfrvS8mjxxXsf1R3lL1I5ruszb57l1j/AMoNj+H+xIZy7yk64DT0T4C5oB3+ilk8LI+v5HzS/aPy+ZUmQcyn527mKWTxFU1juAXCq7irJrflAS9f4dwRtC+NjcTKoVnXVzEuQ6s666SONIke0EFvHhqilUThmuMSR8DHyQkA2RY/9qzx1/iKJEVcNXjDvGp6wyAJ/wCES2RcDsOIymNDeDFhzQ3DScPECxIJJi/ctF0WwdR7cwLeyNIN7cZSyY0SlssBxLmENcbkES07oI3HnuWpwNOm4DM0seN+a3g4fNYilVe2o4tF875AOhm4uL/utBgdu1REsJjkDbfpKG1NDQm0zYYbBkCeskcSGn1hdiXlxyh2aRli0EXkQOKos2k2pScOpbmLSBYAzut3ohsuvTYwF2XOAAdJnu3LFqMcmuzRb7aPOemvR2lRDalIFpBa2oJJBDp7QnTtBV9iu9Vsdt024gVaZcATTm0TmBzN+HqsNsmpZpPD9vks2HI542pejRi/DJFmqwr7ol1lp1/VA6VTS6h2n0pGGewBgqEgm5gD6hU+KUnSOtnkkrNBi8C77O+obONgOF1kgwCd8W+pRMdNzWpOoil1bnNzTqImLc/0Qxh3wr9MskU1NHKyzcv27sWOQXEA7lIxu9LfRaLRSVK1EagKlUYjOXeoatC6KkK0AzZUtpt7BRfE4cC6pnAOruFJhAJ1cZDWje5x3BWWhGE9nMnLzA0WlwWGyjM4gDeT8OZ7lXw+zKFB7G9cKjg0Ah1gTbtW0EHQo1gsE2qTUf2mgw2Yg7hA0CyZMjcqiaoYajulwiLCdoEXDdRDe24abz2boVW2VOKDwIlptuHALfYXAsY0Wjw+pTG7OBdmjuWjFh457M2XO5Ol0AaeBOX6hI9sTYhaZ+GBtEKnjcNCMsVFkNQ3weZ9MmkEni1RbCwgLYIEZRuRTplQ0kboB8VD0bpE23xokfCDF7p0VtpbMLntFNwZY3iZuNVDW2XiKd3MDxxab+RutDimRWZ/Dp4oi9kjh3qpy45NMVK2YH7ewEtd2HDc6xVlmIafeHkqvSxkV91yB4pa1CabjpATeNNcC/ypJ00XmO5ylDY3eqbsrYTntDjVcBGgHIIkOjTNTUee4wkcafZojmTV0DHkJhqN5I6zo/QFyHO7yVMNkURMU2+ZQ/0kp30ZfHkyh70S2kYKGVHfFddI8+yWm64Rd3/atnn/AKiguHFwjMf9K0cj8SoxolPZr/uHcc7vif0Ww6FYkCm/WYEAAm7TfQWWD2e6Q9h0L792seiL4faoptygugcCQEklY0GEq+yKxquc2k4NLi4ElrbHfcq2yk+l7QAJOmemSe4BxQF22CfYY53iT+yr1atVzpOVvZiJnfOg/VRJhpHo2AxlHJMi5g9sajUT+kogzEtcAQ2QbAyHj9vJeUUKVSwdWIAsA0RMcbn6KL9H9quFJjS50urST+Vo4fIqjNCUo1EujPnk11HKatQQILhaItlDXWO7VYCnTyOcw+697fJxWlft1uUmS9zQXhpbBzdYAxo4NiNOJQTF4mi+o+rU6xhe7MWAQGnfBcLrHiw5FN2uCyWSLqmSU8W0BZXpBiC+sCfrVbLAbPwlZrclWrTe9+RocA6/fAshHSboq6k11ZtZj2tdcXa6xymNzr2V0KUqaHeZyoHbKZ1lQBtoDaY87/qjVCSTll0H3QTbwuPFU+ilExmAlznADlIL3ebW/wCZHtl4mOzMAGw3BWuFoWTuTZVa4ixBB3AyPTelovNjrM5T3Eg6cCPVaTrWPaWvAIi83EfJADQysZye4X1iGk8zrvVbiQQN56fBNc31UjGc0wt1SBoo1GU5+8zFv5NSeHLvQrbuPeaTmMAp09zGb+OZ2rz3+SJ4sEBAtqxkdzTwjbspk2arou5rsPTcR7B6t1xcETeORWyZiRRa0NuPcPgQZ8F530SxmSm5p9hzZcOBZJDhz3cwidDaDnQSd3ks81tyNnX0mJ6rGk30eoYLEtq5Q0iSbg6iEcGWIkeS8uwO08t5hGsPtR7rCStUc8UuTBqfjJxlafBqcSQD9eKHYwiAFX+1ZQ0kjMTGvASfJU8VjO9R5oyVozQxNOjJdOD7PMfNM6Kt1Kp9O6sEcx6yFc6H+wfFVZf0NOFJZC9jgBXYT+E/JXXGQRNlTxn9sz+F3xCnc7jKp9JG9L8mY/pUAX0zHvxbuU9XCRhXvO/RQ9IgC9nDrB8EZ2yyMG4flCt3cJGVY90pP6J9ij7sa/QV8cNEJ2S8BsTuVh9VK+xoNbUXHVI5qvVxUb1UqVBvO5DatQE/uUVAEp0Udpm6FVHIptF10KqLqo47JcKbhHKd8O3ud8SgNHVH8EZoM7nfFCRIme2eR1js07tDF7XRgMbrlE87/Gw8kG2fSPWu7x6/8LSFrfxDhxQfQ0WVbnj46eWnopWUFKCwGJupQRMSJ4b0hZTKzaP3rBe8yjLNlU89MQ4A5jYkQeXCZHkh9hUY7MN4PJH2PGaiQQYLpvutCiaJRFhNkU21XNl5yhsSdwOYDmJ4qwyiKrXtcJMubO8C4+Cey2IcbQWtgzxTKVRrKlQOcAMxdcgCDEJlJDJegThNnOo1qYbBNI5hFtQANe4KHpdiX0sLke27xkBsQDnNV/yRqqWmoKjJIiDAgW3gkhUOleHOIota1naa8O1abEZTv0uFTLJH7HWGf0BujDiGSIzNLKgka5TleOdjCt48U2vJY4tm+V7Xd5DXRdS7OpUaQDQMzgIkjzACNYKsRHZsdBAExrJ4KjzNPg0xwKgRgS+M5zEaNGUw524ng0a34WU21gMzaYM9WztEXBqPOZ998WC1zNoMyZsrM2jcoJJJsBcAb1h8YC2o9rrGS7hIdcEDh8IRc9yKWuR1MXTMU8AElMNyBEk6RM+A1Kgx1ItOV4LXcCCPikC2XaOym1KLXuJl19YidABvP0Vj9rMjM3WLfP5oy7a76bQxrcwi26OO74IFjZylzruNz8kMMZRk22DLKLjwGug7A57Wu9ntT4AmPRFMbhmmn1zN7nZx+HtGO4aIN0TqinLyJgGBxJt8JREYrK52Qyx248Csuot5Gdj4nHLbuiR08URoYRbZuJce3VJ6oa3Ik6BojUzHmgjgJ7MwrGMDm/ZmGQ7M9xbpqDlJ5xmSRjudHR+RyQjitVbNJR2kJkjIAIaIsB37yTv3qx9qDtCCZuAR8lnftcUwXEg2n+YDh3Kt/SDctUVDGYmXR7O7fyPotahSpHnIzSO6fOBDT3g8RcQrXRR0NEbwhHSE0nn2stmm+lhA37+KmwVVjGg5xGUCzjOYmND8Fb47jRVvqW4L7U6RtoV2/dioMpBBcWxxvBRJtfM3NlLJE5SZid0hefYeH4yQZaJdJ+c81rXY0ZSJuRcpJYlEvjntgfblTtNP5wju2KbjgXOjs5QZi1llNq1ASDOjwmY/bVUtNPO7qy0jJPZty0QcLqhVlacq9mkwD4ZuFh8FKXCP3Q7APdkBJk5dE41XcRp6otcgU+B+NrCInvuqnWj6KgqudN4+tUe2F0XfXp9ZnawFxAzA3HEQRa8eCeKoplKwJjWyhVQI1ih9eSE110EYmMoahHMA6aTQD+L/AFFAS6AY4GO/cjez6ANOm3dlBgb5LQPV10svoMOyrszZL6lXTKToHWblbMuM+1oeK0WJxVCmCyl23ixcbjwboB3oTtraP3fZP9o8tEe7SpxEd8eqjo+y20EAZh+bl36qrJJovjFGg2Jsk1jJgD3pvN93BGsRhalFzQ09hxhu+HaxyDtITNiVctOQJsNPOV239r9hoY1xOdjiSIgBwm/cs0rkaY/iwlQDnAGRBvcKc4Gdzf5Qs2NpZHFs2klvMEkiPP0ROhtVpHtKndRo8blyi8cHGgYP8Lf0UdejIgkeQ/RRfbhxUNTHDig2gxxO+Sq7CBpu7suMSfddqAOIImD3o5s/ZVF14JMayR6ArNbbxYNGoQe01rSI49Y2PUO81d6NbQJa14N4mOPGVZCKqyjNOd7bLG1MA1twwW1jUD8Xd4lDqbnP6wMAyhsFx4aw2N3ErX41gq0w8ajTiCs69nVh72gdqGuaNA8+y5vBpuCNys2L0VRyv2PwtMmm1xI6uQ6WtcTIvFpvaNwWW6TYwvxNQxlAgAAzBjMbi05jJW4oYr7LgnHLEMMPkEFx9mQOZ0Xl2JrQ2TJOp7zr80dqj0Jvc5WH+jFJmSrU7WdpDQG6hhgg7t5Ik8EO6Ulr2ValwWEQS7Uk6SJBOogI3g8Hloim32iO1AjM49pwMXjtAjdEodUwdOeqy9YT7ckkDdDec71k3Vks1KLcWjL4WvmbJ1VXaVTsHu+aRrjSq1KRM5XkA77Ej4InsvZRxNUM9wdp54NF/XTxW1yUeWYlFt0i90Sw5DXVn0w9jQQMxIDnwbNgSYF0TO3T7tGiB/DP/KWrjrEMAaymQKbRoALR4yb81RxlMe232Xeh3hcrK1kk5Ueo0OihCNZF2EcP0iqAgZWBpNwGx81S6VVnuxVNzo0lpAgFuWBbjaFR4q/jXCpTa/3qQBB/Kew71IPghiShNNIHyOhio7oLoququzAzoPNNp1s2oBzEcx4hc+vO5cAZ8l0TzrlYK6T+2C2wiPBCnMPV5jNtEc6QEZRfVCa1wGATMQBck9ysi2KS9G3fePOtvHVGcVVg6K70W6BYsk1HhtFpEDrJzHfOVunjCN0uhDsxz1ZH5GEHzcYQyNNkizAYt5dBNrhV8S3XkF7HhOi2Ga0NNFp4uf2j4k71bw+ysNSMsYxloJDWiRwnWEu9DUefbD2VWr029W10aFxENHMmb9wW1Z0Rw2UAsLnACXF7hJ3mAUSxW16bBA7RiwEfQWfxHSx+aMgy8nX5XiCkcxoY3Lgu/wBVcIBemSf4nfrpyRF1MQBBAAgAEAAbgBwFgs9T6WtzZajS3fIJd5iJVyptygffB8H/AKIJtjuFdmLxDfgg+JbBRqtwQ7GsBXVOYwdvhGdm1TGHHEAes/JDsPhwTdEsLhjkpuH91GYxaZjLPikk66LMZVrOaXU2vMDqnX4OLhBPC4V3DGC0HUSHcC0CxnedPNUdsUHNcwgAgteCOIzSb+IVvZ2JbiYbUkGmwnMDD3NbAyk8p110Cqa3GiLoO7I2n1fZcRl3SRZG/wClqRlpe0hYrZNFribAX+f1dbem2nSa1gEl0WIBPeeSzyjTotiZvbOHyAvYQaZN2H2Z3EcDzEXVPC1nES0ui9nGXNO9p42371s9p7PmkS4Nt2gJ0jeOCyeFqtY5+ZzLwNYNhLSOLuRSygnEtx5nGVehwxLxuKmaXuUDcewkXdG/skx45bpXbVa2QGuPAmQDwnsie5Z1CT9G2WfGlwLtWWtDDq4538GiD1bebpJd4q1sHEmk2zHO4bh6/ooThyMM2qTmqPfnc7X2rwO7s+Slp4iC0yLEESdR+uq2wjUaOVknunbNls/GVS3KaIAN5D59MoQ/HVWta9r3tY6oWBuZwEjNdwndE35KxhNusLC89hrWkZzZrRvLjx4AarzfpFtcYiu6o0HIAGU5F8jRAMbibug8RwUSorb5o0PSrbLXtp0adQOpskktM5iAMpkbrmO6VksY8uBbB0nvUlKlWddrWZf4rg8xoFWxjKjbPyDQWdJEyLhIPtqmbZu0H1Wt6tsBzBeCHOaLRJ3SNyjwXWUfaZ2jvtabCPw2m2iJ7QwWSlS6uzqcAHlGh5Jmw/vc1R8GxDRuGoKwPtm6LVHlu1X/APVVSQRLzY6jitpgqhwtFjAB1lQZqk6hp9lvlfxQ7b2CYcZTcYA97i7LcfJSYvEmo8vOp3cBuV+om5RijT8VolPI5y6QlFwJIOjrfolZULCQbg2I48woCnF0rIemeNN/0cWqxgnS4Md7LwWfzaesKqXBJVZbU8u/cUUueRcyUoOLIg4zf2gYd3ix+uRT85mfgpNs0+3nFs93Dg73vA6j+Iqi5dGPK4PC5YuE3FlfbFQ5RPGyNf8ApxgTVxjasS3Dw9wPvEhwaO4GCe4LObWq9kBb3/0exABq0jHaaHg91iPUK1cIrfKLu3Np1DiCSS0mSINgJAAaZm3cn/1mq5RTzG4Iz7xbjz4oX0gfOIsZgu8oi/iFQruIvzCzSuzRCC2hh+NMdqo5xPFxM+qpPAN4CrynzZChyUYkm06a/sqtVsOStF7JtV3xUpBTojxTBmSkpcQ24XEhWwRXNlfFY0cQhdfFAXNyo65E3S4MAPY52gmYuQCCA7nc+q6FnNJO0Wm0WB38j8FpMQHAPpEiGjsxpp7XInVMyNcy55jg65J+WnPgm1q03NjAabiATYSZsNFXN/RdjjXZDtyqBTpWnMHxfSQP1VbZmBAyODg11Wm5xebho3tYLdo8SVPtOiXMaGgltIXPFxAbI4gRPiE6hQNXDMaACaTnbwJYXZmx5xPJCNVY7ZNsek2kYc6438UWxuMpPhzquQjR0wl6I0GVY6wAiD7QGo1Qnp5hRTxEikCxzW5TukSHRbdbzVdWx3JpFjGbTe7sUy57TbMQQ3xJuRyCibskim55e7Nd1rX3215a8AgGFxr2R90TeQe0HDkCNRp5K47bdV2YGnUykQAHOIjfmtLk+1Ir3NhBuCBJlzgRTBiZmDDrbtyLbB2JTqmXzA1v7XELL4fHuaTloVDMjfZpNwSdw3dy1Wx9o5HtyxlI3uGsACPEqqdroeIraZDHNbAZFm7gHEwB3BoVjo7sVtUS5zgAdBvTsa9jXPAc3tAOEOECczTv3H4hP2LtMUnMpkanUHVBMhitqyKlZuZxa172tDnEwA4gWNtANEGpu5rX9KNh1KdWo+C6lVcXB7WkhocZhwFwd4OhVah0TadHud3OaPTKSO43RA2ZypinMbIcRutz0+ZHfChdiS+TMwbHyv6WhbP+pOa85I3ve0Cxkz2dFkdq7Oy1HBj2vAMZh2Wu5ifooLawWz0vZuPGIwrXanKJ/iaO0q+w62WlVvo4+plYvovjauHeQ6TScO1BBvucADwRSvjw1tQM7WYyAN5gW7uaxywtTpGzHkTiVftHW7SoUxcSZ/xNM+i0FfZIOErZf7UMLmm09mXED/CI8VhdnOfTqOq1GHM72XaEOJ3GbWsitbpBWpsdD6g7JEZhvsdZVssb3RS9DYtRKMJJOrBeztouLRmMyr5qEixjuAQjCUHACwt4H1RXdofT9VZLHG+iuOs1FU5sbiwIB3q9sasarXM96m3OHfkBggzwkkd6H4gyBbzIHzXbHx7qNUPAGUhzHzduV0a5TxASygnEbFqskMilZpdv4J1fCtrMjPSHbbGrCQCR3a9yy2KwlVga54gPnLzy2KN09uua2pTkZHgtMNdMHWLq/ix1uBDngOcWgsLRcOmARG+NQkxtpJMGpjGeRyi+Dz/GTaeK0/QetkxLGlwAeH09YEuacv8AmhCcTsqqdGO1EW+SKUOi+JLcxpxGocQD35dVobVGZJh7adINqEAbyO6YdHLePBUKrJlTYVju2axc6oC2C7WMsa6k96jqLPJ8mnG7QjSn1LKIFPdojQw2nqkqk+qdTPwTapufBD2QWtuumBOqDRNV0VSKJsyWIxPbyrU7M2HQdTDs7i4iSSJZPAQZ81lq+FAJdNlrejdSGEPkXBEwBHitG70ZYx+y6NkwOzldAgBpLTHIHf4qN2BcIzMePUA94lFAQQlbUMWcR428k/BZyDCSLB7o4T8YhMqPkAFwsd+ltxVltPtkQTPam9uIIUuQ/gWec66LYq0VsJi3UoDSCAZAAd5WGiI7R2o2u1oeyCDIID5BiNIuoRn3NHkFI51Y6GPJJvY21A84b/7D3MP6qP7AT/d1T/hHzciRp1T7581wwdQ++f5lN7JtQN/ot3/tP8YHzUjNlvHuM8S35q8cEd9QDvJ/RNOEZvqt8z8yiskibUiuMLXiJpgcJabeVyphTqyD9yCI0EAxxgd3AKQYSnvq/Xmnt2fSPvE+CG5kpFt+08S4FprUWiIgcN+5VqeE/wDkoDmGvcfMuThslh3VD3Nd/tU1PZDQLU6p/wAD/wDalbZOBW0GaPqU3NPumkCP8zjdBto4KmarurDS21g2GgkdoRJAM3sd61OB2QCf7J4F/aBG7mh2J2a+iG525dwNoPlv/dR2BU2Am4KOHgnsoNmCRPBEXPYIuFUxuKqA/dsa4RvMGfh8VXvLNpS2vQDacjK05hroeNt6C7MwoqvDZOWSXDRsC8czMWlEKlLEvJzNb5kq7sXZ1Rji4gEZSIaOOkyAimyUhh6PtBkF3cVLT2MXGBBPANJ+CIYiqW2NN/flPxRTA4xrKbQAQXAOcYGa/wBdyqzZnjVgUFIC1Ojj9wYMpk2bAPA3UlLZ9cBw6lrhxcxpHeDlC0tIAgvAlosxo05kjjKq4TF1Hva5xbDnFuUDcAZN76jVZP5svoZYzz7aWHex3aY4QR2yHEcosBMWvKJ4JxbQzGSWl0TxLrW0BudFusds9kS1jJnf2Z5EjXxQHGYelDusp9WCe0GZYM7zpyV2PVp9k2WD9n7UFJ2Y02VHXEl9hu7LQIG/zRzB7Ww1USX9W/QtebW/CRuQ3+g2PGanWtvkCfDVVMfsKpTLQ6oRILhIF7gEERI1C0xyRl0yppp8lzaDQc7w4OGeJBBEZW6HvQd6INpZaMXP3jrnfAb+iHuSy7LodDHAJ+qY86WTwYCcLG0hC6pqUxpTA+XHWEH2AlduTU7UJjwr0uDPLszuGhxa03lzR6graMqkDLu4LK4fZppvaXEWJ+EBHWv4R4FWxYlUXLHh4W+EJ0T7zvMH5fMKmHFSCqmsgR2Th8z3EuADRlEtJ4HSfmiraI3uPg0D5lB9kYsduR70Ima0LNPsti+Cy1lMagnxH6JwNL8Dv5oHpCoHEKN+KSWEvOFM/wB2P5nn/wAlw6sf3VL+WfiUNGIJ0lNfVcp2RBYV2D+7pf8A5tUtPHNGjKY7mNCCFzuaaXFToag8dqHdl8gmu2k/8R8LIEC7gl6xyKYKDZxzz758132lx94+JQUvcon4+DAlxGoER4knXkgwNI0bcS7TMq+0XNLAaklrXsm50JLZt/EhNLaDo9gx3j6nlKm+2te1zHZt0iwAIMiTpOmko2RJEdd+Dk9sazLHPBju7QI8lVxFejo1oM7znzd4gmPEBT1Kc7qd+ILvQWV3D7La5g+9psM+yYb/AKSYSpxYzYKp4pkAAubulxn0LLngp21X2yNnmQGA+Gvonmp1csAlwPHNIO9p94eqlZWB16wcYZv80ehUrJDWdF3RO6cyBVa2Rwa5xIEiWlxkWiRrKM0STIMCDabSO4qtjMCHkGaZA1ExPeQkaT7LFwUqG33sYGteBlHL8UGxvpeEZwm3KhEzSceEQ4jcbG08IWdx+H0DabBGpa+PAECFWfgXVCBTpmZuSS4R3kW75VUtPBh3v2arE7ULnsL2wGyez7MwYk8LBB8fjAWgkkzrOhPd6yoRsKsBOfuh3xOgHeq1TAPiS9wO+wP+nUJVpoLmw+V+kHeibnVKwbAyhtzpF5iN60nSykOozR2muaAeTjBHcRZYnBMq04cx7gQTccdDb5FWKu0KzyDVqF4GgtHkIE80PFUrQkt02XarHjDtJY7LncQ6BBueF5myBvqCd47wQtFiMSz7MxvWPYTJcwgwCdC0OHs71niR+MHwHyK2xgmVqbSI3PE6jzCe1zT7w81G6g46OHr+qQ4d35T4fsn2A8lDifiua288knUnexn14JwpmIyM9f8AapsJ5RoqjenuLfxAeITRQH4KfiI/8Uppg7qfl+ydKhWyYiTdRGiN1jyJHwXLlBRYcPePjf6803rHflI5TPquXKE9k+yKkS0m5dPmjNSu0BKuVXcmXS4REa3Iny+a5mfdT83N/dcuRoSycUa+6mzxckbhq51FMeJK5ciGx32GvxZ5fulGz68+21cuRQOxRsesff8AX9kh2I8Gc3LWy5clIiD+gXl09Y+94zW7u7wUn9A3Mgzydv8ANcuS0EQbGcJ7bo3d3M7yoxsFzGw2oYA3wfkCuXJgIiOzXn32775TN/FXBRqQBmpgDg0yY5EwuXKsdciVaBMFz5i8BsCT8UhBH1ZIuST7Lo8Ia931dVqlRvPmuXKsIM2iQSC0mG7joTzj0VGptNzSSZPDtGB4OJA8Fy5aIlEhr9v1Cb5j31CflbwhNO2ahiSB3cP1XLk6gmVtl2htG0Sb3N/VcMVPPX6+HklXJEuSxvgPbV2+MTHZghoEcON+9A6lLmuXK0VdCdS3kudQHG/e5KuRslIaMOPxO/md+qX7KPxO/mf+qVcpYGkKzBA7/Mu/VO+wDl5lcuQFR//Z"></a></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA">مسیر انتخابی1:قسمت موضوعات وبلاگ:اندیشه اسلامی1، شرح متن کتاب اندیشه اسلامی1،بخش ششم ص 158-مطلب:حضرت ابراهیم(ع)</span></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold">،داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت سوم</font></b></font><br><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA">مسیر انتخابی2:قسمت موضوعات وبلاگ:اندیشه اسلامی2،</span></b></font></font></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA"> شرح متن کتاب اندیشه اسلامی2،فصل دوم ص 66</span></b></font></font></b></font> -مطلب:حضرت ابراهیم(ع)،داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت سوم</span></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></font></font></b><b><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold">مسیر انتخابی 3:قسمت موضوعات وبلاگ:داستان-مطلب:داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت سوم<br></font></b></font></b></font></div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>این قسمت:مبارزات عملی ابراهیم(ع) با بت پرستی</b></font><font size="2" face="Mihan-Yekan"><b><span style="font-size: 16pt;" lang="FA"></span></b></font><font size="2" face="Mihan-Yekan"><b><span style="font-size: 16pt;" lang="FA"> </span></b></font><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:AR-SA;} </style> <![endif]--> <div style="mso-element:para-border-div;border:double #C00000 4.5pt;padding: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">از آن جا كه آزر رئیس كارخانة بت سازی بود، روزی چند بت به ابراهیم داد تا او آنها را به بازار ببرد و مانند سایر برادرانش آنها را به مردم بفروشد، ابراهیم خواستة آزر را پذیرفت، آن بت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">ها را همراه خود به طرف میدان و بازار آورد، ولی برای این كه فكر خفتة مردم را بیدار كند، و آنها را از پرستش بت بیزار نماید، طنابی در گردن بتها بست و آنها را در زمین می</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">كشانید و فریاد می</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">زد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<br> </span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>«</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مَنْ یشْتَرِی مَنْ لا یضُرُّهُ وَ لاینْفَعُهُ؛ چه كسی این بتها را كه سود و زیان ندارند از من می</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">خرد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>»</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><br> </span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">سپس بتها را كنار لجنزار و آبهای جمع شده در گودالها آورد و در برابر چشم مردم، آنها را در میان لجن و آب آلوده می</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">انداخت و بلند می</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">گفت: «آب بنوشید و سخن بگویید</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!!</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>»</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><br> </span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">به این ترتیب عملاً به مردم می</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">فهمانید كه: «بتها شایستة پرستش نیستند.» </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"></span></b></p> </div> <br><img src="http://s2.picofile.com/file/7826823545/6.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8322134168/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_سوم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8322134168/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_سوم.pdf.html</a></b></font><br><br><font color="#663333"><b><br><font color="#330099">دانلود فایل های مرتبط</font><br></b></font><br><div align="center"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8321827268/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_اول.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8321827268/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_اول.pdf.htm</a></b></font></div> <br> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="1"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8322132742/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322132742/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوم.pdf.html</a></b></font></p><br><br><br><font size="2" face="Mihan-Yekan"><b><span style="font-size: 16pt;" lang="FA"></span></b></font></div> text/html 2018-03-20T06:03:10+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت دوم http://behzadi94.mihanblog.com/post/517 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b>به نام خدا</b></font><br><br><a href="https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fhw8.asset.lenzor.com%2Flp%2F14559419-5370-l.jpg&amp;imgrefurl=http%3A%2F%2Fmzare.mihanblog.com%2Fpost%2F2799&amp;docid=7M_H1ere_TM99M&amp;tbnid=CkI-dhCfEcs0YM%3A&amp;vet=12ahUKEwiu14u9mfrZAhVE16QKHU-eAJ04yAEQMygfMB96BAgAECA..i&amp;w=578&amp;h=287&amp;client=firefox-b-ab&amp;bih=600&amp;biw=1252&amp;q=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85&amp;ved=2ahUKEwiu14u9mfrZAhVE16QKHU-eAJ04yAEQMygfMB96BAgAECA&amp;iact=mrc&amp;uact=8" class="rg_l" rel="noopener" style="width:319px;height:158px;left:0px"><img class="rg_ic rg_i" name="CkI-dhCfEcs0YM:" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQNLDasXIyIjI3iKwy3xtbMgNKAMFXWM1ca8nfyhbLEDV4Pm9879g" alt="نتیجه تصویری برای حضرت ابراهیم" style="width:319px;height:158px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px"></a></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA">مسیر انتخابی1:قسمت موضوعات وبلاگ:اندیشه اسلامی1، شرح متن کتاب اندیشه اسلامی1،بخش ششم ص 158-مطلب:حضرت ابراهیم(ع)</span></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold">،داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت دوم</font></b></font><br><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA">مسیر انتخابی2:قسمت موضوعات وبلاگ:اندیشه اسلامی2،</span></b></font></font></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA"> شرح متن کتاب اندیشه اسلامی2،فصل دوم ص 66</span></b></font></font></b></font> -مطلب:حضرت ابراهیم(ع)،داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت دوم</span></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></font></font></b><b><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold">مسیر انتخابی 3:قسمت موضوعات وبلاگ:داستان-مطلب:داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت دوم<br></font></b></font></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>این قسمت:</b></font><font size="2" face="Mihan-Yekan"><b><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">تولّد ابراهیم (ع) و تفكر او در آفرینش<br></span></b></font><br><font size="2" face="Mihan-Yekan"><b><span style="font-size: 16pt;" lang="FA"></span></b></font><font size="2" face="Mihan-Yekan"><b><span style="font-size: 16pt;" lang="FA"> <div style="mso-element:para-border-div;border:double #C00000 4.5pt;padding: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تولّد ابراهیم در درون غار، و سیزده سال زندگی مخفی او</span></b><b><span style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="AR-SA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">آری حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ از خطر دژخیمان سنگدل نمرود، در غار متولد شد و 13 سال در میان غار زندگی كرد. او منتظر بود كه روزی فرا رسد و از زندان غار بیرون آید و در فضای باز قدم بگذارد، و مردم را از پرستش نمرود و آیین نمرود باز دارد.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">بیرون آمدن ابراهیم از غار و تفكر او در جهان آفرینش</span></b></p> </div> </span></b></font><b><span dir="LTR" style="font-size: 16.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"></span></b> </div> <br><div align="center"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7844087311/26.gif"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><img src="http://roozgozar.com/piczibasazi/zibasaz/09/www.roozgozar.com-263.gif" alt=" تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="1"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8322132742/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوم.pdf.html" target="_blank" title="">http://s9.picofile.com/file/8322132742/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_دوم.pdf.html</a></b></font></p></div><div align="center"><br><font color="#663333"><b>دانلود فایل مرتبط<br></b></font><br><div align="center"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8321827268/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_اول.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8321827268/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_اول.pdf.htm</a></b></font></div> <br></div> text/html 2018-03-16T08:45:18+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت اول http://behzadi94.mihanblog.com/post/500 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b>به نام خدا<br></b></font><br><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://www.google.com/imgres?imgurl=http://teeteel.ir/wp-content/uploads/2013/08/dastan-ebrahim.jpg&amp;imgrefurl=http://teeteel.ir/story-of-prophet-ibrahim.html&amp;docid=6AyFIvdn1VROHM&amp;tbnid=11m1fTgf6Myz9M:&amp;vet=10ahUKEwiH7oL2qvDZAhXoLsAKHc2JDn8QMwhjKC0wLQ..i&amp;w=600&amp;h=424&amp;client=firefox-b-ab&amp;bih=600&amp;biw=1252&amp;q=داستان حضرت ابراهیم&amp;ved=0ahUKEwiH7oL2qvDZAhXoLsAKHc2JDn8QMwhjKC0wLQ&amp;iact=mrc&amp;uact=8" class="rg_l" rel="noopener" style="width:212px;height:159px;left:0px"><img class="rg_ic rg_i" data-src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSHvUXD1JsC2HgGLR1xYo6TGkK7g0D5GQAq5Fr7MHmcC70ZglktDQ" name="11m1fTgf6Myz9M:" alt="نتیجه تصویری برای داستان حضرت ابراهیم" style="width:225px;height:159px;margin-left:-10px;margin-right:-3px;margin-top:0px" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSHvUXD1JsC2HgGLR1xYo6TGkK7g0D5GQAq5Fr7MHmcC70ZglktDQ"></a></b></font><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA">مسیر انتخابی1:قسمت موضوعات وبلاگ:اندیشه اسلامی1، شرح متن کتاب اندیشه اسلامی1،بخش ششم ص 158-مطلب:حضرت ابراهیم(ع)</span></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold">،داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت اول</font></b></font><br><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA">مسیر انتخابی2:قسمت موضوعات وبلاگ:اندیشه اسلامی2،</span></b></font></font></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA"> شرح متن کتاب اندیشه اسلامی2،فصل دوم ص 66</span></b></font></font></b></font> -مطلب:حضرت ابراهیم(ع)،داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت اول</span></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></font></font></b><b><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold">مسیر انتخابی 3:قسمت موضوعات وبلاگ:داستان-مطلب:داستان حضرت ابراهیم(ع)-قسمت اول<br><br></font></b></font></b></font></div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>این قسمت:ماجرای حضرت ابراهیم(ع) و نمرود<br>سلام دراین پست و پست های بعدی برایتان داستان&nbsp; زیبای حضرت ابراهیم(ع) را در چند قسمت به زبانی ساده می گذارم.<br></b></font> <div style="mso-element:para-border-div;border:double #C00000 4.5pt;padding: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">نام مبارك حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ قهرمان توحید 69 بار در 25 سوره قرآن آمده، و یك سوره قرآن (چهاردهمین سوره) به نام سورة ابراهیم است.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ابراهیم ـ علیه السلام ـ دومین پیامبر اولوالعزم است كه دارای شریعت و كتاب مستقل بوده، و دعوت جهانی داشته، او حدود هزار سال بعد از حضرت نوح ـ علیه السلام ـ ظهور كرد.</span></b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"> </span><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">مادر ابراهیم «نونا» یا «بونا» نام داشت.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed;border:none;mso-border-alt:double #C00000 4.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ابراهیم حدود چهار هزار سال قبل می</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">زیست و 175 سال عمر كرد، و سراسر عمرش را در راه توحید و مسائل انسانی سپری نمود.</span></b></p> </div> <br></div> <div align="center"><img src="http://s2.picofile.com/file/7611324080/Download.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br><div align="center"><font size="1"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8321827268/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_اول.pdf.html" target="_blank" title="">http://s8.picofile.com/file/8321827268/داستان_حضرت_ابراهیم_قسمت_اول.pdf.htm</a></b></font></div> text/html 2018-02-12T11:49:39+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد مسابقه قرآنی شماره نه-جزء نهم قرآن http://behzadi94.mihanblog.com/post/494 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b>به نام خدا<br></b></font><img class="decoded" src="http://s4.picofile.com/file/7955952254/novinonlineblogfa.gif" alt="http://s4.picofile.com/file/7955952254/novinonlineblogfa.gif" width="424" height="412"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><br></b></font><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b> </b></font><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold">با سلام به توفیق الهی تا کنون هشت مرحله از طرح مسابقه قرآنی برای شما دانشجویان عزیز برگزار شد.</font></b></b></font><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold">و اینک در نیمسال دوم تحصیلی در بهمن ماه 1396 نهمین مرحله از طرح مسابقه قرآنی برگزار می شود.</font></b></b></font><br></div><p><img src="http://falshbaner.persiangig.com/image/nazar/20.gif" alt="شکلک های محدثه"></p><br></div> text/html 2018-02-02T17:24:01+01:00 behzadi94.mihanblog.com علی محمد بهزادی نژاد آشنایی با شخصیت ها-امین السلطان مشهور به اتابک اعظم http://behzadi94.mihanblog.com/post/491 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b>به نام خدا<br></b></font><br><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.rijaldb.com%2Fimages%2Fpage%2Fpage-6211.jpg&amp;imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.rijaldb.com%2Ffa%2F6211%2F%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25B2%25D8%25A7%2B%25D8%25B9%25D9%2584%25DB%258C%2B%25D8%25A7%25D8%25B5%25D8%25BA%25D8%25B1%2B%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2586&amp;docid=u_M8_mhukMp-qM&amp;tbnid=xcTM93orJCRWPM%3A&amp;vet=10ahUKEwjmhOXS5YfZAhVSCewKHeSQBgcQMwg8KAEwAQ..i&amp;w=244&amp;h=318&amp;client=firefox-b-ab&amp;bih=600&amp;biw=1252&amp;q=%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%A9%20%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85%20%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85%20%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1&amp;ved=0ahUKEwjmhOXS5YfZAhVSCewKHeSQBgcQMwg8KAEwAQ&amp;iact=mrc&amp;uact=8" class="rg_l" rel="noopener" style="width:148px;height:192px;left:0px;right:"><img class="rg_ic rg_i" data-sz="f" name="xcTM93orJCRWPM:" alt="نتیجه تصویری برای اتابک اعظم صدراعظم مظفرالدین شاه قاجار" style="width:148px;height:192px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUTExMVFRUXFxcXGBcYFhceHRYWGBgXFhgXFh4YHSggHholHRcXITEhJSkrLi4uGCAzODMsNygtLisBCgoKDg0OGhAPFy0ZFR0tKy0rLSstLS0rLS0tLS0tLSstLSstLS0tLS0tLS0tLTcrLTctLTctLS0tNy0tLS0rK//AABEIAQAAxQMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBAMBAAAAAAAAAAAAAAAABAUGBwECAwj/xAA/EAACAQIEBAMFBgQFAwUAAAABAgMAEQQSITEFBhNBIlFhBzJxgaEUI0JSkbHB0eHwFTNykvE0YoIXJENTsv/EABgBAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgME/8QAHhEBAQADAQADAQEAAAAAAAAAAAECESExEkFRAyL/2gAMAwEAAhEDEQA/ALvNBNaua5k1B1U0E1yLVspoOorNaisiqM0UVg0Bei9FIuMcRWCJpX2UbeZ7CpboZ4lxOKBc0rhR67n4Co1iPaFh191Hb9B9KrjjvF3nYuzXv9BuAPy0wyyHe5132tb01rjc7bx0+Mi3P/URc1jDbvq/b/bSuDn2A2zIwB7gg2+NU0JA1m8O3nbb9da3GOayi+/m2/wB0Hxq/KrJF+cI5hw+IBMb7G1mFj9adAaoLB48WIvlI1vfvf4/xqwuW+aWBCOwZdALnxDT10IpP6frNw/E8vWa5xSBgCDcHY10rttgUUUUBRRRQFFFFAUUUUHBjWpFdHFarQale1bqKzatgKiMgVtRRVUUUUUGDVb+1bipBjgU2teRjf5KP3NWM7AXJ7V535r42cTiJZdbFiFtb3Rot/Sw+tc879NYwhxWOLMbN+o3rhmvcnQd+1vhY60jlPitvfWxvp60sElwCSQw9L3+YOlc9NuVyp0ItbQ2uSPUV2UkjcW/Lm9Ow/hSWWbKRa+o1vqb+l9a2+0kggNf0sPnvvV0F8Mw7qPkNb/tanDA4wEj7zKddgbfTXT5UzYNvUAd2+uo7fClEUxUjLICSdDYD9KzoXvyRjurhVu2YqSCfMbipEKrj2WY67SR5i1wHuT5G2npVjV2wvHOzVZoooraCiiigKKKKAooooMVjLWazQYArNFFAUUUUBWDWawaBl5x4kMPg5pDvkKr6s3hX6mvOE0o7j6b1dXtkxAXCIvdpBb/AMQTVGzMNTv/AH2rjl2t4zgY3/lf+lZEth2N/h/d6TtJ52t860BBP92o0WLl9B8RYn52rZY79wT21OnwO4/SkxT5drD/AItWUkN9QD6Eb/Md6BSr2uLXI3uN/mdK7xSa21FxcGy3/UUidwe9vTXT0862jW25AtqB31oLO9lmMH2oJlAOVxcWuTa5DW+FXFVBezWdvt2H1vmc+IaAjKwINqv0VvCcYy9ZooorbIooooCiiigKKKKAooooCiiigKKKKArBrNYNBVftxxAC4dD3Ltb4AAfvVOTyeelWb7YkeTHKn4VhWxPa5Yn+FRzgHAowc8ozWN9dh5aVwt66TxFIMNLIcqRuxO1gfpUiw/s74i4BWJNe3UAt8fWrE4RxfAqfE6KRVg8MxMMiAxsjDzFjU2KFb2b8UUf9OrX/ACyL9dRSXFci8UUAtgmso3UoTbc38VzXpKwoLjzrcx/Wfk8mSkglGTK+xBBB08xpWsINzt5fD4DavUXGOXsJiltPBHKOxI1HwI1qoOffZq+EBxGEBkgBu0Z8TRDzU7so+ZpYvyJfZtcY3DgMCM+thY+6d/TTer/FeevZpKBjsPqLFram3Y/rr2r0KK1gmTNFFFbZFFFFAUUUUBRRRQFFYrNAUUUUBRRRQFak1tXKb3T8D+1BVftMkEmMjjX8ozHTbff9KgXH8S7N0Ymsvf8AqafWQlwzatYgb3IuRTBxng0pYlbgHUmvNvrtZpnDcps40xMStvYsB+9N/wBvxOFYBJiLE6o+h23/AL70q4TwVC4EmIZR3C319DpRxfl7plcpzq2oa3a+2laQ/wCK5u4k0Wa8irYDOBoR51E1xeMmeyzSkk7Z2q+YuFCThKxKoUtCLehtVE4zgc0U2QXzXuASQT8dqIk/B14zhGWUiZkHYtdSPUXq5+XeLDFQB7AMRZlvcA9x/wA1UfA+P8Rhjyvh5LWsMl3B8g6km1/zKflUy5BSXqF7ZEcZmW1vF6+t6fKws4QwcnhONJNAoWG5kdAP8t8pGx2ViQdPWrQFR7DxmPFSO76OPCttWsNae8JPnRXsRcXsd63/ADrNd6KKK6MiisVmgKKKKAooooMUXrNagUG1FFFAUUUUBWjC9b1qaUUVx6bp4trXFpMoG4A+FSPgcIlbxDf++9NHtQ4ckGKEoOrWcrf1sCf2pBwrjtiGzeu9ebTqtKPlbCAFii371EuJcPSaX7rSO9ge179qSScytKjRo5Oni7/XYfOq54pxvEwy5Uk8KtcAG4v8RSQ8ensLCFjVOwUD6Uycw8pYbF2LjK67OpsbeR9Kqjg/tfxKqE6PVc2ABvqalmN5smRocUyBM6AOga43/euls+4xpLuActrhhlEjOvkx709FQOw/Sm3gvMEOIUFGF7AkXpbxHEhIyxNtN/U6Cn+dJ0y4CdZppI3VllizKtzoUcXzr8qkGHiCKFGwAApq4LCrMZwLllVS/wCbLp+mlPNqv859rkzRRRXRkUUUUBRRRQFFFFAUVis1ICiiiqCiiigKKKKCvPbRgg2C6gAurKC3fLc6fC9UZA7gFhsNz/DXvXpzm7hn2nBzwj3mQ5f9Q1X6ivKks7i6G4IJBHkRoQa5Wdbl4X/4mAjIblT2vv8AGkMnEmLX0/pXB4iN9z2rph0YH3b/ABFxTh11wvETG+dRqDcVMMJzF9qQxMVVmN010zbkegO9RfElbWMa38xffypvliK+6al6SrC4RxV8Kwa+h2N+43BqZ8vcyYjGzJGCMoPi12A3DA+lVNDxK8YWw8QCkeTef62q1/Yxw3L1ZHHiuQCT8j+1SzarRwyWUDyrtXKEHW9t9LDt2rpauuPjmzRRRWgUUUUBRRRQFFFFBis1is1ICiiiqCisE0mxWNjjtndVvtc7/CpsKb0m4ljkhjaWQ2RAWJ9BUF477U8PDIY4lMpA3vYE+S2Gvx2quOaOdcbjA6OVSFrfdqfI3uxtcmsXL8amK5eCc74LFWEcoDklRG2jEqM2gO4tXm/m3FpJjJ5EGVWkYgDa17f1pPCrK6lWIIa+Ybi3l+1J8TrrfU37fQ1N9WHTlvhyzt4mUHTKrdyasvA/ZcGg/wDbrmBFze+Yi4I12se/eqZgnZDppS5eLSfn38++/wDOliyrnm4ZhsSpeLDgFyCxVdQpBOZagnGuUZMJLncr07eFhqGU+YNtR3rXl3nlsMCFbQKALjUqOx8iOxps5l5nnxpCHMqdlve7fDzOmlZhdGTCnx5VFyWsLX1+Fq9Ocp4bo4aIG3UZQSALfIemtUdy7yxiBPFEBknkAc5gLwRX/wAxxupOoANW3xTiD4eNxCVIjgPTZgSVdPE3UvqcwHalRLJeLQpIsLSKJG2UnWnAGvPkGPxE3EExU+YhigDRHw2Cghdfd/matnDc5xhmTEocMRsXN1dR+IMABatY5a9S4pVes0mweMjlUPG6up/EpuKUV03tlmisVmqCiiigKKKKDFFFIeLcWiw0ZlmcIg7n9h5n0FZ3wLr03cT41BAuaRwOwA1JPkANaqrnP2s5w0WCBCkWMp0PqFHb41XWC4zO8yDqSG7KpAOrLfUfuazcq1pdPG+eGfwYQAEe87giw7gafWoPxPqyvnndpGta1yBbS4tfanFyqC6i1r62P/67/IWpix+Ib0IPoD/Oue61o24yJQ5sLfAg2pHM3x/vvSvGISFNrW07fpSNm0Ite/0piECsiyKXHhvYkdgQQD8ib0j4hAUcq1vPTZgdiPSlcyaG/lXWTD5oAVAYA2Ze6Hsyn8p8qoYpE+netsDgpJZFijGZ20UXtmPkL963aE2uDp3tv865RsbjKbEG4IOzDUEeRvXSM08Lyjjw6xmBlJYJrbRmNtbG9WnheE4bg0capGuJ4lMLIWtZNrufyxr57nSmnAc5TJw4Y8oj4nrNCzPoMhjuH8zcL871EMFxGTETs8xMss1hYd/JRbZR2A8qztdJ39rKQyJA5lneVGxOIym0spYeEH/6gbAWve1OfG5nMBjYjrYpxCt2AFxbqNtsFBv5m1IeE4NOHKHxBLSsC0eEjYFm0F2k1AUef7k06tw7ESPh8RLFnmYmRwo0w0BWywp8Sbk7ta9ZsU64fDYfBxOkaKXK3IsCqhRoddALi4BqsuKcYE+KGY5gWGa1msoF26YNwDa9rVPOauY8Ng1ziNp5wDZGYZQzaWe9r+WgNqSYLhEk4j6yffyhndyLdEstjk0/BHZFHrUDrhuVI5IEk4Zj5oVPiU5y0bealSfD62puwvtRkw2KbB8RiSMpYGVXYgi1w1st9aWTQcM4faRnYMFyZuqyZFAIGRAe3oPXvVfcWxr2mDI0kUwPQDFnD5yfvs7DMALdtj6VqVNL04LzJhcVcQTLIV3A3Hxp2vXkUzy4Z1McrIxUG6OQVv8AhbL3qxuUfbA8KLHi42lA3lD3f5g6H9a3Mv1LPxetFM/BOZcLix9xMjm1yoPiA9RuKdhWtss0UUVQh4vxOPDxPNIbIguf5D1O1eaecea5sdMZJDZRokd9EXy+Pmalvtp5tMswwkbHpxG8lj78nYfBR9TVWM1cp3rU4yZKk/IHCpZsUkiWIiYE6E3JB002Fr6nSorerN9kmJhhDZgvUlsAzs2QXbKitbQFj+tWrs4YlyxOhB1uPgSLaUzyR3b+BG30pTi8S5xGIWTLnWUqemGy6/lDanW418jW8Wnp2Hn/AC/SuVaJsVh7xnQjTQXHb9aj0ia+m1SiWx7gDW9zt67VHZmAJA1/p3qhFLHYaU48nBXnMDEAyiyk7Fvy29aRtO1wFUs1xlFr3N9rdx6etWlwWXCxxRYvE4OLDTtOIkAUIQxFrvb8Ftf0qpVe8a5bMMgjlut3y3UXNiLi1t/hSDDcLDTqqKs6oQWVz0ixUZmA8hpbftXopMO5YyBVMndSbqDbR0Yre9rVWUPs/wAQss0bmNElZSGaQZpjnLNqUNr3OgINWJacE4LPiYGa+H+0BkkjQwXRVYMI0fSxZFJF/XWsQciZJXxLyRYOMnNZGBIuPEEOltb2ttUo5dlnDELhmijSXpBTMPcUEGQra2Ymx31BvXLmjlRcWjplWOxLxSq1xfchwR4Rfyvt2pURxcHHNiYfsi54shOdrXkbXMzs3iv5g66VD+NcQk+34hZJCZEyKWUldQt7DKdhcU7ScTwkMTM8L4qZbJN0mZUViemGcg2JY319ahvD8akJMs2DWXDzMxUrI3UjyGzAPe5AFzY1JGvDvHxKY+/NKdbLmdmt/uuKUcCikKljisTG2dwwWVrNZjrlvl1BHalsv+BNEHh+0NI1yIVkmzAgaKPK+5PanPhnD8PnWPFQyYLN/kyLMCr3HhE2b/5fU76Uv4bRuXrSZhI4kYnIGlhiZhc5Rdst+9T7gnAxNwmCBsiurZVNtiNHUfHxDypvxXIBikUDHhmzZshi8Rsc3gynfbem/BcfxOEZIpXDKhcMjZVfxEtmQsN7kWJvU8HfmXk+HDcMlSyvizGiAL+EByyhR2Op171S4JBsbgjS3cV6EwnGYOoRJDLBP0weo1pB072BfWxW/rVLc/mT7fMZOmWYhs0QsjqRo4HrWsb9BHwbikmHlWWJyjrqCPLuD5j0r05yTzOmOwyzCwceGRPyuP4HcV5RQ61OPZZzGcJjFDNaOUiNwTpqfA3xBNvnVs/GfXpi9Fco3uKzU+aaeO8TOWZmYkliSSe5J1NcCay9a1tW1SflLiOIQ5MO5jLKVdwL6E3AAP4hrrpbWotep57POWIsQhnnxHShRrOBoSvkW7KdLnvtUpC/C8GKwSYqMs8QYI8rX+8c7vHfdRtmO59LUrwWElaMyiM9MAMxAOx2JvoflVzYZcM+HCqI3w+XKALFCo007EVAufuLLnSJFHTW4GXMALWtl0CeYtrtWMo1KiMiFrXbLpoTYgj0Pb4UycWRVfRr6Akgbnv+1PUmIBB2sdLFdD8dNDTRxSPw/hBU7Lroe5PlUimuTHSRnPG5RhsRbsAfKpdgOPBoRHxADFdYxlUaSzFiSqtE1vAy6XB7a3NQ6aO4/l/Cm2XCMPECQ2412I2rWirpxPMJikGAlVsCrQ/dSNNnOf3VLtfYHsD3ox0/EkeC8avlj6jTyLmRSbA9JIxdiL9rb1CeAYF+LYgTY2UERtHF0zmJPhOQWA0Qta5q5p0iigMTPGJMosrtdc5AVfD+QG1ltbTamkN+B5kxDRwmSEIWkyySkeDKh1bKCSmbTLm+BrbH4fGCKaYTrGWR1SJmUoCb2Je2otr5i9r098A4QI0VmEPVK2d4UyJJ6lR+9cuO4VJsNKjBC1iVvqAQSFb9e1LNIiPLHAlThD9SFXklj6hXQKZAMkeU+WxB9b0p5Y4RD04sLN0nKxZHUr4ryJ419CFGp9aObOKx4eOLDqwacCKNINkZreAuAP8ALJBFJ4eXsQr/AGifFQ4PEMR4IzdCARZWL6kG2trb1PRNsHy7hYRaGCOM/mRQGva172uT8aTYPgUWaRHhjZQVylvGzX1JbMNNewrfhXE3MnTnjaOVhmFmzRMq2GaNu17jwmxqN8f51WHFo0YLoqskyXsSM2hQbZhYn1BNbvxSbSPj6wqEQzPhixCq8emuwUkgr5WBqL8y8pu+DmknxUsjIjMmcRqVAucpKDv57bUv4jz1wyaNYziIz1WRDG6tmIdgpGW2hsd+1SXF4IMhUEiyMguSRYgC7DZtBufWpTqoeRsSsSyRzRnPdS2cHMigXR2jBtJBdjcp56jvVfc+vhvtbfZWvEBYHMW7k+E9l10HYVNOEY2PEIRlZArPeOO+eMx6HE4A3va1s8F7EbX71/zbg+liGW6NcKweP3XDah18gd7dqs5V+jOprrHJ/f8AKuFbLVsR6d9nfHftOBidiC4UI9/zKMt/pRVXey3jywxSxubeJWHzBB/aiuNjW4resVlq0vXZhlquf2Z4MJgwJ0WQPIAIyM1lJvcgi29vhVNQvlYNYNbsdR+nerC5b4srRferIB1B02jUkliMpQi4DA2Hpf0rOSxcuAxsCddY8vSXKAosAZLElVA+AqL8xczJk+9QFbEBWvlzWNtVU2rty7gJAzpKnRyxloojkZmzm8jyZPDn2GUbDQVAvaNgMuKRlBAZLgeO1wR7ua4y6/hPyG1Y9ajZ5lY3RMo/CA4PbWzHfXsa5vZgwLN/pyWJPypJhZQB+Enue3zvp+lLI300aw+J+l6KYXYgnsfL+/j9Kb8SR2+tOXEF8bWOh17/AMaasR371qJVneyDil8LPDEEedDmRHCqPEbK2fci+4PlpT1JKJcX1o8jqDbEJmRZFlSwIOZgcotpbTU+dU9y1zFJgp+sgLAixUMVv5E23t5GrWwnHosY56EWEaXEx5ZBIAen7xCsQuuYk2U72O9LElTnEcacROcOizSqQBErrZSfzNovbQXvSKfjGFTp4eMI5lkcPh7lm8V2ckXOVVa5N9PLtUOwnHplxg4cmHySqoEfuCNGC5lYIosV7C+1V3xXE4+OU45myTdR4nZFVbOps0bKuhB+tDUWVxTjGDw2NYdBRIk0UnVBP+Wwy2YuLi2vpYU7c4Q4fr9fE4EYnDvGB1kXqMp2AAGoG2opHNwmCTh6DFOP8QeFXN5B1C5BKL4PwAsbJa3ao/yRxXGYeRsI04w9gBHDiY7qrHUhdmvc3ABIsbCp4J3wTDs3Dj03Me5wxmBYw20UkPqRe+h86g/P81nVpsMY5PCDOi3R3G7Bl7HazAHalcvEMbxKVoBMlo3AKIpRQyGzrmsSHtdhm0pzx2PZGw+Bw2LUyoQJYMRlDSIb+BTlIvYXvvY71O08RuHlw4zpZTkELqxMgKs2YqRIgtfpi1r1Yh4jNPFJFJGFziaBmiZ26ZC+8bqCRZh7oNjW3LiAlS+cSRmSPpvluimxKBgLSRjSxHzqS9JChUaKbi6m2+lwRsasKoHnN44EwqYAOkkDl8yowbYBmNtQmg33qB8wz58Q75AmYl8q3sC2rWv2Jubeteh+cuXQ0MiQRusvSjjhdDqSrlsrte9r2Pj01OtedeP/APUS6EEOQQRsRoR+taxuykF6BWtZraO8UxGxIorgGrNNRHY1qTatia1JorAqR8M5g6EUaqMzBlf/AE2N9PU2qN3pVwuAyPluAf8AuOhqWLFte1DmZGw+Glw8n3z+NXQsCqahjtYgnMtvnVewcbxDsonmkdOpmIY6ZnWxb0JuPStszXWPR2iNgjtZSupMa38709YdIZIGIUQuqZHiIsHs3gYMdmF7aVjZ7W0LqLC2nnreuvV0NjTfhAWAJH99/wDmnCKw/WstG3ieGNswJ9fgdqaJYDY1LsSwZGW3n2P07VEcRIddfl9KsqG6dauH2I8qYmN5J5leONljKoyi0vvEOSdRlvtofFUE5e5ZeUJMxUFmboRMtziXRc5C6+7sL+ZqzOWOeZM7CWKZSTlt0iVUxgl0XLsbVq5Jo6YmKD/H0aNs0vRPVUfhIByX9SCdKjPNOGZvtsnQBhdpA4zKrdVGNpEUnXvcjzp75XwZPGJsVmV0mD5SFIF0CKcpPvAHTNtTTxXlSXiUzEykAdVcoVkaNw56blW0eM7Er3INZvoifCcVJhTHNhMPFiZUQ55bSMzLbVbsbBgCLhRcCnv2dc8mSTFPi1jkkVepDcC5ceFYY9N7bd615j4Xi8NDwzDRRs7oGkmVduszaliCLGxbvqKk/DOEYdphN9mC4iJQGY2uSw8K291mPY1dwRPi3OeJwwbDImTFxzFy3TXKUe8huAAGAzC3fS9NcvFHxfE4sQUQO8awuScq58hTPcEFQb9jcdqsbmblwYwhgnTlMbIGbVrE5ivhPvaD5VXnHOWhhwVlkRn1yqEYZrC6sWIsDfS29SZLpOk4gY5IU6aRFGeAurmRVZlBQ3bUBjbU0pxvNU0Ys0JmVlswjbx3F2JQEakd/lUa4Lihi8IkIywRtMIuhGAJkka33pLNqma7bUpV8XHK8eIjeTJ4VnWNGEiroOoma4kAG62NrVmixeFcSGLwwZVljDgjx2V9LC/8L15x9pHD1gx8qokqK1mHVFmN9CddSNDqav8Aw/FwIQSoSJ1tmA1U21Mi3JC+vbc1RPtSxIbG5VV1VEUZWfOASSSUa5up3rWHqWcQ2is2rFdUZBorF6Ko7GtTW1amsjBrvg75hXGuuFksb1aJWcOC8cJbTUuAQCxNyRfsB3NL8NxNYwViiGUm1yhYMRuc0hsaYmVFSKUN42BzhjoV7k9x5Ad6VcT4x1I0ZQgX3BfZbd8g9Nda56WUuixOZnAEfY2QeEeddOpqL6D/AEj+H8aSQcOnyLiWYdM+AKFtcfmA8r9zSlAfL+/jfU1mtNpX9P3H7aUg4dwKXE4kQRjVvF/4je19zvSxnOwv9fral/JPFUg4hGZWsrDISRcXO2YsRax7ikSpbxThLcHiSfDwvNCCxmYm7Rxj3CobVRqbgaVHeK/asGkf2dG6U0iyQOsRMkhkDMYpN8xA/UedXDzJw6HFRRpJJaMyISARaUDXpk91PfzrhzXwJsVHhxDKIWhmSVWA/CoKsot5qSK1pNovyC86zRR4pTHIqSdOLKBlSRs5uBqqiwGvc0u5akYNNFHY9QTSRLIzfdyLLllQN72Qkhrdr0sm4gj8TghD3dY3c5Ta4GniFrMpvob6EVD+F8Td3h6aFZVxOKyDUEgvfK4/KayaJuIc4zYbGnDYkMh0COSGRQRbMpZM7C9+/wC1STl3FM8k0DMgkVxMCzA547WuD5Ajtteo97QpMJLPCZXhHSZnme+cuy2zRKF1yqbi19xSGXjmGx08K4OVocRGC0bEC50N0vbW43U6U9ixMeByzNPK0djFmdzIupYb29Te2oH0rvzCVRzNkgDqAS8zEiMMAfCu173phHEcRhiH+yYZZFupkR5FW7Akv0vdufO+5NMvG+NPJiliEnTWVDacLcGUjwqwPurfTQW+IvU0rhK7riXx2GxeFkxBUhlK5V2sCLWF/I6a048H55iDWmT7PJHhnDXzHqymxDK2pzDXXck76VKeXuWFQu2KWFs0QVwiBFYXLBzYmzi+4sKxieG8IkgfBpkTMtg43BJOX7w37271d/Qi/EufY4lkWF3cECSLqp+ZcskbE7rfUet6pzF4lpHLuSzHuf2qUcfUYcSYNz1DE9o3sQVI95SNwDe9tu4qJPXTGM1iiisGtIKKxRQdia1JrY1reoNTW8R1rWhRVoc8BhuqxUk3ytl+IFwP6UuwuFllHQGXLHZ28yLX8I8wL0cPwLLaVHVra22PqKUM4d45ILo4OXw+9uQGF97gkGsbaiQQF5Pu1ZiMpCgLe66ZR+2opCYza50I0O2hBsRr8KyOH42P7zDyXazDwaWB3DKdVbSm/g2JvnRgc4N/FvdveJHnesWKcAL7f38P6Vg8uzYsMsaZyoBP3igAHQE5rG167RDz1/v0pJxPBK4zXINrEgkf7rb0gtTgKxvh1wKh8ViIGXqu7+CCWxsSw3UagAA7U68W4pBA4SXNHi+k0eHaxIkLakR38JOYLcHbSq39nfOf2Od1xLJ0ZFZ2fKA5lUCwLDU3AtbzqM83c4z42bqZRGq5hGbDOEfcM3ntsNK3rqN4eK4zB8RGJxQZZ8x6gYW8LaPlA0tY3FvSn7lzjPQY4khhHLmTORYkZr/dudL2tcb1XskzsbuzObWuzE2Hlc1M+U+NRiGOPE3kw8EokeEKDc2ORwO4vYH5VLBOpOH4THxpMkBKgFfCAWyZjd40vvpvqarnjXADBiI5sC3WXqWXS2WRSTkkFxY7aG21qlvCMYxxs8UMhGIxEQmXMwEalrErGoHgdRa297GrLi5bis0xjBmkVOrbaQqBqRtm033qeFUx7TZsYWiiMcgjKRsGUH718gL6DupzaelRrF4mV4FjlW7qS8c19cjbp6rm19Nq9KT8CSeF45OovUXKTm1QAW8BO2neqi535JODukas+FETuJXJvHIDopIGgN9B6VZedQ6cg8RlxGBYOTnAZL6+IL7t/jXLl9jJHiIl6aAs7uzHbKL2dT7w0IsCDUU9n/OGKXEwwMxeFrIQbXRezA6betWHx7kdppBicHKiOdZI2vkY9zcbE96zlOtSoVz1HBLhhiQc8qMkZkRhlKsmZQw3JHiF77Wqsnq/OMcvxxcMxEEpiE8pMg10DKAFCk66aC/rVCupBIO4Nj6EaEVvBMp1retTW1a1tkUVg0UHc1qTW5rnaoAGthWtF6tD1gmHTYk6gaX/AGHr+1OXAoI3jJb/ADL3XMwVBb8V7Fj38qYDKcqjsBS3BYkswDe6BrYkXsNLn+ArCxM55FYs3WVcyhStyLi35gNT61niGAAUTZUkNgoeOQXVToeotrsPWo5BxkICqgEW7jMR8zoK5vjXa5sDb/uWwv6gXrGlPsbgD/nbzsNhXCVPr3v+1N2GxJv4ibjex3+dK3xY9f2I/nV0pFj1uv1Go+gFMkh1p9aTyyfsaZcQoDEXrURxtXTDe+q5soZlUk7AE7n0G/yrmz1xL1pNrbwHLGHHEEaDEmaSFBmyuCzzWsfRUANrCri4G0mS0i5WFri4O430qgfZ/wA1yxyRgQx5UjWMsvhbKuuZjsSTqTVrJzUpkMsLCQKnjhB8RF/eU7XGulc/KJ1TLxt0cPC2exXUKBdxbVVvpcim3Dc3xFluZbyEBY2jtlPqw0rtzNxdIYmMjBcwIDW0F/L1FXLKUkUPhMFBHxfpOSqLLZU0Y+gNtCB3Hf41eGM4bPJEv2eRY2OvUKk+oJUWt5W7VE/Z5zphmjMeI6ZmjZgZumPGC3hJNt7W1px4tzaJJVgw7hFfL4xZcxd8i5CewAJPfXSs5Krn2mx4x2EsysMgKOQrBCwy3ZT+U3FvnVdSuWJYm5O5qz/aVzTI+CiwbktIJ5FZxoHSLRbjufEP0qrmNdMfEyBrWsk1i9aZrBorNFB//9k="></a></b></font><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b>مسیر انتخابی 1:</b></font><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold">قسمت موضوعات وبلاگ:انقلاب اسلامی ایران،شرح متن کتاب انقلاب اسلامی ایران،فصل سوم ص 54-مطلب:امین السلطان</font></b></b></font><br></div></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b>مسیر انتخابی 2:قسمت موضوعات وبلاگ:آشنایی با شخصیت ها </b></font><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b>-مطلب: امین السلطان مشهور به اتابک اعظم<br><br></b></font><br><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span style="color: #333333;"><span style="font-size: small;">در پست قبلی صدای ضبط شدۀ مظفرالدین شاه قاجار كه قدیمی ترین سند صوتی تاریخ ایران است، را گذاشتم که جملات وی را که خطاب به اتابك اعظم گفته شده است را می توانید بشنوید و بخوانید .همچنین در این پست با این شخصیت بدنام عهد قاجار بیشتر آشنا می شوید.</span></span></b></font><br><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span style="color: #333333;"><span style="font-size: small;"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></span></span></b></font><font size="1" face="Mihan-Koodak"><span style="color: #333333;"><span style="font-size: small;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:AR-SA;} </style> <![endif]--><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 115%; color: rgb(99, 36, 35);" lang="FA">وی سه بار صدراعظم دو پادشاه قاجار، ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین‌شاه و نخست وزیر اولین شاه مشروطه محمدعلی‌شاه بود.<br><font color="#000000"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="2">همچنین در ادامه،تصاویر مستند و قدیمی را از اتابک اعظم همراه با توضیحات ببینید:<br></font></b></font></font></span></span></span></font><img style="width: 209px; height: 85px; margin-left: 0px; margin-right: 0px;" src="http://falshbaner.persiangig.com/image/nazar/42.gif" alt=" "><br><font size="1" face="Mihan-Koodak"><span style="color: #333333;"><span style="font-size: small;"><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 115%; color: rgb(99, 36, 35);" lang="FA"></span></span></span></font></div>